הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה ת"ק 7522-11-16

התובע

אמנון לוי ת.ז. XXXXX877

נגד

הנתבע
בנק דיסקונט לישראל בע"מ 520007030

פסק דין

רקע

1. ביום 30.11.12 הלכה לעולמה הגב' רחל לוי ז"ל, שהיתה אמו של התובע (להלן: "המנוחה").

2. עובר לפטירתה הי תה המנוחה בעלת חשבון מס' 10472 בסניף הנתבע בחדרה (להלן: " החשבון").

3. בצוואתה מיום 11.12.08 (ת/1- להלן: "הצוואה") הורתה המנוחה כי התובע ישמש כמנהל עזבונה שכלל את חשבונה הנ"ל בסניף הנתבע וחשבון נוסף בבנק אחר . בין השאר הורתה המנוחה כי הכספים שייוותרו בחשבון שבסניף הנתבע לא יחולקו בין יורשיה, אלא יועברו לחשבון עו"ש חדש לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל העזבון (קרי – התובע) וישמשו להוקרת זכרונה וזכרון בעלה יהושע לוי ז"ל. עוד הורתה המנוחה כי עם העברת הכספים לחשבון החדש, ייסגר חשבון זה אצל הנתבע.

4. בתביעה שלפני עותר התובע לחיוב הנתבע בתשלום סך של 21,000 ₪ כפיצוי בשל אופן התנהלות הנתבע כלפיו ב שנים שחלפו מאז פטירת אמו – התנהלות שלטענת התובע עלתה כדי הת עמרות מצד עובדי הנתבע, בו.

טענות התובע

4. התובע טוען כי מאז פנייתו הראשונה אל הנתבע בבקשה למשוך את הכספים שבחשבון ובמשך כ- 5 שנים , מנע ממנו הנתבע לעשות כן בטענה שהחשבון סגור.

5. בעדותו בפני תיאר התובע את שחווה במהלך השנים כאמור, וטען כי עובדת הבנק – ציונה שמה, היא זו שמנעה ממנו א ת הוצאת הכספים מהחשבון ועשתה כן ממניעים פסולים: "...יש חשבון בבנק דיסקונט שאני האפוטרופוס היחידי ואף אחד לא יכול לגעת בו וזה לצורך אזכרות וכיבוד וכל זה. משום כך הכסף שבדיסקונט, הייתי אמון עליו. כשהגעתי לבנק הסברתי את זה לפקידה ציונה ...היא אמרה שיש סעיף שנקרא כיבוד הורים, תביא לי קבלות, תביא לי אישור מצבה, אמרתי לה שכבר לפני עשר שנים עשו מצבה זוגית לשני ההורים ואין לי איך להביא קבלה. אמרה לי טוב, תלך ותביא לי קבלות על הכיבוד בשבעה, אמרתי בסדר כמו מטומטם, אספתי קבלות בסופרמרקט והיא אמרה שלא צריך. עכשיו תביא את כל שמונת האחים שלך שיחתמו שאין להם טענות כלפי הכסף, אמרתי בסדר, אני אביא את כל האחים שלי. האחים שלי התפלאו על הקטע הזה ובאו. הראשונה הגיעה סיגלית חזיזה, ובאה יחד עם ציונה לסגנית המנהלת שנמצאת פה, הן עמדו בפתח והתלחשו ביניהן, חשבו שאני גונב את הכסף. אחותי אמרה לי שהן דיברו דברים לא טובים כאלה. חשבו שאני גנב של הכסף של אמא שלה. היא אמרה לאחותי שהיא לא יכולה לחתום והם לא מוצאים את התיק... אם קיבלתי בסופו של דבר את הכסף, הם יכלו לתת לי אותו מההתחלה, זו טענתי (ההדגשה שלי – ר.ס.מ) . הטיעון בדבר הצורך בצו קיום צוואה נופל. הגברת ציונה שיגעה אותי. אני ואשתי היינו לקוחות של הבנק ועזבנו את הבנק בניגוד לדעתה ולכן היא התנקמה בי...".

6. בשלב מסוים פנה התובע בכתב אל מנכ"ל הבנק (ר' מכתבו מיום 13.7.15) . לטענתו, במכתב התשובה שקיבל מנציב תלונות הציבור של הבנק (ר' המכתב מיום 27.9.15) נמסר לו יוכל למשוך את יתרת הכספים מהחשבון. דא עקא שחרף זאת וגם לאחר מכן, סירבה מנהלת מחלקת העו"ש בסניף (הגב' נוימן) לאפשר לו את ביצוע המשיכה.

7. בנוסף לכל אלה טוען התובע כי הנתבע התרשל בכך שבמהלך התקופה בה היה החשבון סגור, הוא המשיך לחייבו בדמי עמלה ולהעביר סכומי כסף חודשיים למפעל הפיס, וכן כי הסכום שהועבר לידיו בסופו של דבר נמוך מזה שאותו היה על הנתבע להעביר לו .

טענות הנתבע

8. מנגד טוען הנתבע להגנתו, כי בשעתו לא די היה בעצם הצגת הצוואה בפניו וכי חרף ההסבר שניתן לתובע בדבר הצורך בהוצאת צו לקיום הצוואה, הצהיר הלה כי אין בכוונתו לעשות כן. גם בהמשך, ועל אף הליכתו לקראת התובע בהצגת אפשרויות נוספות למ שיכת הכספים בכפוף למילוי תנאים מסוימים על ידו (כהצגת קבלות בדבר ההוצאות השונות שהוצאו לצורך הנצחת זכרה של המנוחה ו/או הסכמת אחיו בכתב), נתקל הנתבע בחוסר שיתוף פעולה מצדו. בסופו של דבר – כך טוען הנתבע – ולנוכח הזמן שחל ף מאת פטירת המנוחה, הוא נאות לאפשר לתובע למשוך את הכספים ולהעבירם לחשבון אחר כמצוות אמו ובלבד שיאשר בכתב כי הצוואה שהוצגה בפניו היתה צוואתה האחרונה ויתחייב לשפות את הנתבע בגין כל דרישה שתופנה (אם תופנה) אליו בעניין זה.

9. אשר ליתרת הכספים שנותרה בחשבון טוען הנתבע כי נכון למועד בו התקבלה אצלו ההודעה בדבר פטירת המנוחה (15.3.12) עמדה יתרת החשבון על סך של 5,703.72 ₪ וכי בתאריך 25.5.12 הוא התבקש על ידי התובע להעביר סך של 2,159 ₪ למוסד לביטוח לאומי, כך שלאחר העברה זו נותר בחשבון סכום של 3,414.81 ₪ )לעניין זה אעיר כי בבחינת דפי החשבון נ/1 מצאתי כי יתרת החשבון לפני העברת הסך של 2,159 ₪ לביטוח לאומי היתה 5,573 ₪ ולא 5,703 ש" כנטען לעיל – ר.ס.מ) . בתאריך 3.9.15, זוכה החשבון בס ך של 1257.72 ₪ בגין החזר חיובים שבוצעו בו קודם לכן בטע ות, עקב הרשאה קודמת לרכישת כרטיסי מפעל הפיס, החזרי חיובים בגין עמלת הקצאת אשראי וריבית תיקונים). לנוכח כל אלה ולאחר פרעון פקדון רדום בסך 1,857 ₪, נותרה בחשבון יתרה סופית בסך 2,870 ₪ שהועברה לחשבון התובע.

10. בעדותה בפני בקשה סגנית מנהלת סניף הנתבע בחדרה, הגב' אנה רבינוביץ', להבהיר את הדברים הבאים: "...העניין של הזמן הוא מאוד חשוב. בדרך כלל סמוך לפטירת הלקוח מגיעים היורשים ומתחיל דיון, לעיתים זה בהסכמת כל היורשים ולעיתים לא, בנוגע לחלוקת הכספים בחשבון. בדרך כלל בסמוך לפטירת הבן אדם גם מתעוררות שאלות או אם יש אי הסכמות, בגלל זה אנחנו מבקשים הגעת כל היורשים כדי להבין שיש הסכמה לגבי חלוקה של הכסף. אם הצוואה היא ללא תוקף אנחנו מקבלים יעוץ משפטי פרטני לכל מקרה ומקרה... בשלב ש בו הלקוח (התובע – ר.ס.מ) אמר שהוא לא מתכוון להוציא צו ירושה, ומכיוון שיש סעיף בצוואה שלא היה ברור, סעיף 8, ואמנון (התובע – ר.ס.מ) ביקש מס' פעמים למשוך את זה במזומן והוסבר לו שאנחנו זקוקים לפרטי חשבון בנק חדש כאמור בס' 8 לצוואה, בנוסף לכך לאחר שעברו מס' שנים למרות שגם היום אין תוקף משפטי לצוואה, החלטנו שלפנים משורת הדין אנחנו מתחשבים במצב של התובע ונותנים לו את הכסף, תוך כדי לקיחת סיכון שיופיע יורש חוקי ויבקש את הכסף ויטען שלצוואה אין תוקף ויש צוואה אחרת במקומה... הטענה שהחשבון היה סגור היא שגויה. החשבון לא היה סגור ולכן נגבו עמלות. החשבון היה פעיל ויש עליו עמלות חודשיות...".
לתמיכת דבריה הגישה הגב' רבינוביץ' את דפי החשבון מהתקופה הרלבנטית - נ/1, ואת מכתבו של התובע מיום 7.7.16 עם צילום השיק מחשבונו - נ/2.

דיון והכרעה

11. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ונדרשתי לראיות שהונחו בפניי, מסקנתי היא כי דין התביעה להידחות.

עם פטירתו של אדם יש להסדיר את אשר ייעשה ברכושו לאחר הפטירה. במקרה בו המנוח הותיר אחריו צוואה, כי אז יש לקיימה, דהיינו להעניק לה תוקף משפטי ומחייב באמצעות"צו קיום צוואה "שניתן ע"י רשם הירושה או ע"י בית המשפט.
כך קובע סעיף 25 לחוק הירושה התשכ"ה-1965:
(א) התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק
כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי
הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן
הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20,
22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או
הליך מן ההליכים כאמור...".

לנוכח מצוות החוק כאמור, בהעדר מחלוקת מצד התובע בדבר סירובו להסדיר את מתן התוקף לצוואה בדרך זו ולאור ההסברים שקבלתי מנציגת הנתבע והתמונה העולה מן התכתובות שהוצגו בפני , לא מצאתי כי נפל פגם כלשהו באופן התנהלות הנתבע כלפי התובע. הנתבע אמנם מודה בכך שלאחר המועד בו התקבלה אצלו ההודעה בדבר פטירת המנוחה, בוצעו בחשבון הנדון מספר חיובים בטעות, אלא שהדבר בא על תיקונו והנתבע אף הביע התנצלותו בפני התובע על כך. החלטת הנתבע לבוא לקראת התובע ולשחרר לידיו את הכספים שנותרו בחשבון נעשתה לפנים משורת הדין, ולטעמי הוא צריך היה להסתפק בה ואף להודות לנתבע על הצעד הזה, ולא לתבעו.

במצב דברים זה ומאחר ששגם לא מצאתי בסיס לטענות התובע בדבר הסכום הסופי הנכון שאותו היה על הנתבע להעביר לידיו, החלטתי לדחות את התביעה על כל חלקיה.

סוף דבר,
התביעה נדחית.
התובע יישא בהוצאות הנתבע בסך של 500 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין, בדואר רשום.

ניתן היום, ט' שבט תשע"ח, 25 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.