הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה ת"ק 3775-09-17

התובעת

רות מלכה

נגד

הנתבע
דניאל ממוס

פסק דין

לפני תביעה לפיצוי שנגרם כתוצאה מהתקנה לקויה של מזגן.

רקע

1. בתאריך 20.7.17 פנתה התובעת אל הנתבע בבקשה כי יתקין מזגן בביתה שברח' הבן איש חי
20/4 בגבעת אולגה, חדרה.

2. פניית התובעת אל הנתבע נעשתה בהתאם לפרטים שהופיעו בפרסומים מטעמו ברחבי העיר חדרה באותה עת, בהם נכתב כדלקמן: "דניאל מיזוג אויר, תיקון מזגנים ברמה גבוה לכל סוגי המזגנים, התקנת מזגנים, מכירת מזגנים, 052-XXXX135" (ר' ת/1).

3. בעתירתה לחיוב הנתבע בתשלום פיצוי בסך 6,000 ₪, טענה התובעת בכתב תביעתה כי התקנת המזגן בביתה בוצעה באופן לא מקצועי, כי במהלך ההתקנה נגרמו נזקים לקירות הבית וכי על אף שהנתבע התחייב להשלים את עבודתו ולתקן את הנזקים, הוא לא עשה כן עד כה. לתמיכת טענות אלה צרפה התובעת לכתב התביעה את תצלומי המזגן והנזקים בקירות.

4. מנגד טען הנתבע כי הוא מעולם לא פגש בתובעת ולא ביצע עבורה עבודה כלשהי לרבות התקנת מזגן, כי הוא אינו עוסק בהתקנת מזגנים אלא בביצוע קידוחים לצורך העברת צנרת מיזוג אוויר וכי המזגן הנראה בתצלומים שצורפו לכתב התביעה , אינו מוכר לו כלל וכלל.

טענות התובעת וראיותיה

5. כבר בפתח עדותה בבית המשפט עמדה התובעת על כך שהיא מכירה את הנתבע וטענה כי הוא ועובדיו היו אלה שהתקינו בביתה את המזגן: "... כשהנתבע הגיע הוא הגיע עם העובדים שלו, אני לא זוכרת כמה אנשים הם היו. אני הייתי בבית כשהם באו...".

6. גם בהמשך, לשמע טענות הנתבע כי הוא אינו מכיר אותה ומעולם לא היה בביתה, אף שאישר כי השם ומס' הטלפון המופיעים בפרסום שהוגש מטעמה הם שלו (ת/1), חזרה התובעת ואמרה: "אני מזהה את הנתבע כמי שהיה אצלי בבית עם העובדים שלו, בעלי נתן לו כסף בשיק שהבאנו מהגמ"ח בזכרון, שיק של אלף שקל, קיבלנו 200 שקל בחזרה והוא לא נתן לנו חשבונית, לא קבלה. אני התקשרתי אליו באותו יום כשחזרתי מהעבודה ואמרתי לו שהעבודה לא נראית מקצועית והוא אמר לי אני עכשיו אוכל צהריים אל תפריעי לי. ואז הוא אמר שהוא יגיע למחרת בעשר עד שתיים, חיכינו והוא לא הגיע, צלצלנו שוב וכל פעם הוא אמר תחכי אני אבוא ואחר כך הוא התעלם ממני ולא ענה לטלפונים ואחר כך אמר לי אני בכלל לא מכיר אותך בטלפון ומאז הוא דבק בעמדה שלו ולא ענה לטלפונים לא לי ולא לבעלי וככה השאיר את העבודה".

7. להוכחת הנזקים שלטענתה נגרמו לה, צרפה התובעת לכתב תביעתה תצלומים שיש בהם כדי ללמד על חורים וסדקים שנותרו בקיר (הפנימי והחיצוני) בו הותקן המזגן ולשאלותי בדבר עלות תיקוני הנזקים אישרה כי יתכן שסכום תביעתה מוגזם וטענה חלק מהנזקים תוקנו על ידי קרוב משפחתה תמורת סך של 2,500 ₪.

גרסת הנתבע

8. בעדותו בפני חזר הנתבע וטען כי הוא לא מכיר את התובעת וגם לא ביצע את התקנת המזגן נושא תביעתה, והוסיף: "...יכול להיות שהיא צילמה את הפרסום שלי. אין לי צוות עובדים. אני עובד לבד. אתם יכולים לראות את זה לפי רואה חשבון, אני לא משלם משכורות. אני לא יודע איפה היא גרה. שתציג לי קבלה שאני הייתי שם. שתראה לי הוכחה שבאמת הייתי שם בבית...". הנתבע אישר כאמור כי הפרסום ת/1 שלו, ואז טען – לראשונה כי יתכן והיה זה אחד מקרובי משפחתו שביצע עבור התובעת את עבודת ההתקנה: "... יש הרבה מהמשפחה שלי – דוד שלי, אבא שלי ודוד נוסף שלי שעובדים במזגנים. דניאל זה השם שלי אבל מס' הטלפון הוא של העסק. כולנו עובדים באותו עסק. אני בעל העסק אבל לא הייתי אצלה מעולם ולא התקנתי אצלה שום מזגן... בני המשפחה שלי הם עובדים חיצוניים שאני מעביר להם עבודות אם אני לא יכול לקבל אותן. אני לא גובה כספים כנגד חשבוניות וקבלות. כל אחד שמבצע התקנה גובה את הכסף שלו. כשאני מבצע התקנה אני נותן חשבונית של העסק שלי. להם יש עסקים שלהם. ככה זה עובד בענף המיזוג שאם אחד לא יכול לקבל עבודה, מעבירים אותה לשני. יש את אחי הגדול שזה עדן מיזוג אוויר, יש את אליהו מיזוג אוויר. יש להם טלפון משלהם. הטלפון שמופיע בת/1 הוא הטלפון שלי ושל העסק... יכול להיות שהיא מתבלבלת ביני לבין אחי. אנחנו מאוד דומים...".

9. למשמע דברים אלה אמרה התובעת: "... כשהתקשרתי לטלפון שמופיע במודעה ענה לי דניאל ולא העביר אותי לאף אחד אחר. בסמוך לאחר מכן, בת דודה שלי לקחה את הטלפון והתקשרה אליו ואמרה לו שהיא עורכת דין והוא אמר לה "תגידי שלא תפנה לעורכת דין, אני מחר אבוא לתקן את זה" א בל הוא לא ענה לי לטלפונים יותר...".

10. לנוכח הטענות דלעיל ולאחר שהתובעת מסרה את מספרי הטלפון מהם התקשרה אל הנתבע ואילו הלה ציין כי הוא מנוי בחברת "הוט מובייל" , החלטתי ליתן צו המורה לחברת "הוט מובייל" להגיש לתיק בית המשפט דף פירוט שיחות נכנסות למספר הטלפון שלו - 052-XXXX135, החל מיום 20.7.17 בשעה 00:00 ועד ליום 31.7.17. דא עקא , שפירוט השיחות לא הוגש, אף לא לאחר שהוריתי לנתבע – בהיותו המנוי בעצמו - לדאוג להגשתו כנדרש.

דיון והכרעה

11. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ונדרשתי לראיות שהוגשו מטעם התובעת, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
התובעת הותירה עלי רושם מהימן ו הגישה ראיות התומכות בטענה לפיה היה זה הנתבע שעמו התקשרה ולא אף אחד אחר, בעוד שהוא נשמע היה כמי שמנסה להתחמק מאחריות וגרסתו לא נתמכה בדבר. זאת על אף שהוא יכול היה בנקל לזמן לעדות את בני משפחתו שלטענתו עובדים עמו ויתכן כי היה זה אחד מהם שביצע עבור התובעת את עבודת ההתקנה נושא התביעה. בכגון דא כבר נפסק לא אחת כי הימנעות מהבאת עדים רלוונטיים פועלת לחיזוק ראיות הצד שכנגד, הואיל וזו מקימה הנחה לרעת הצד הנמנע מהבאתה שלו נשמעה עדותו של העד- היה בה כדי לתמוך בגרסת היריב ( י' קדמי "על הראיות" ( חלק ראשון), תש"ע-2009, עמ' 418 וכן ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו).

12. סוף דבר ובהעדר ראיות חד משמעיות בנוגע לגובה הנזק שנגרם לתובעת, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנתבע לשלם לה פיצוי בסך של 1,500 ₪. סכום זה בתוספת הוצאות בסך 300 ₪ ובסה"כ 1,800 ₪, ישולם לתובעת בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבע, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ב שבט תשע"ט, 28 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.