הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה ת"ק 27674-12-17

מספר בקשה: 6
בפני
כב' הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקש-התובע

סאם עדות

נגד

המשיב-הנתבע

דיב סוויסה

החלטה

בפניי בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 12.6.19 ו לביטול החיוב בהוצאות שהושתו על המבקש בדיון זה.
ראשיתו של ההליך בתביעה על סך 12,285 ₪ שהגיש המבקש נגד המשיב לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, בה ת בע ממנו תש לום עבור שירותי מיתוג שסיפק לו (בניית אתר אינטרנט, דף פייסבוק עסקי ואפליקציה עסקית לסלולאר וכדומה), זאת על פי הסכם שנחתם ביום 31.3.16 בין המשיב מצד אחד, ובין המבקש מצד שני . המבקש הוגדר בהסכם כספק בשם "K-CODE: פתרונות אינטרנט עסקיים באמצעות ע. סאם או באי כוחו או במקומו" .
לטענת המבקש, על אף שהמשיב חתם על ההסכם והשירותים ניתנו לו (לאחר שביקש שייערכו בהם תיקונים ושיפורים ואלו בוצעו), הוא נמנע מלשלם את תמורתם, ועל כן נאלץ המבקש להגיש את התביעה.
בכתב ההגנה שהגיש המשיב, הוא כפר בטענות המבקש, טען כי מעולם לא ביקש שירותים כלשהם מהמבקש, וכי אין מדובר אלא במעשה הונאה מצד המבקש ובתביעת סרק, דוגמת תביעות דומות שהגיש המבקש לבית המשפט השלום בחדרה.
בנוסף טען המשיב להעדר סמכות מקומית לבית המשפט השלום בתל אביב לדון בתובענה, זאת לאור מענו ומען עסקו של המשיב, באור עקיבא, וכן מענו ומען עסקו של המבקש, בקיסריה.
בדיון שהתקיים ביום 30.12.18 בפני כב' הרשמת הבכירה טל כהן אלימלך חזר המשיב על טענתו בדבר העדר סמכות מקומית לדון בתובענה. המבקש הודיע על הסכמתו להעברת התביעה למחוז חיפה. בהחלטה שניתנה נקבע, כי לנוכח הסכמת הצדדים, ומשאין לבית המשפט בתל אביב סמכות מקומית לדון בתובענה, מועבר התיק למחוז חיפה.
לאחר העברתו כאמור, נקבע התיק לדיון בפניי.
ביום 15.5.19 הגיש המבקש בקשה לסגירת התיק ללא צו להוצאות, זאת "משיקולים משפטיים ואחרים ומאחר וטרם התקיים דיון". הבקשה הועברה לתגובתו של המשיב. בתגובתו מסר המשיב, כי הוא מתנגד לסגירת התיק כאן, משום שבימים אלו ו"בדרך נוכלות" הגיש המבקש תביעה חדשה נגדו בבית המשפט השלום בתל אביב. לאור תשוב ה זו של המשיב, קבעתי כי הבקשה תידון בדיון הקבוע.
בדיון מיום 12.6.19 הסביר המבקש, כי הוא מבקש למחוק את התביעה כאן משום שהגיש נגד המשיב תביעה בסדר דין מקוצר לבית המשפט השלום בתל אביב. בהמשך התנהל דיון בטענות הצדדים, הן בשאלת הסמכות המקומית והן, בתמצית, לגופו של עניין. במהלך הדיון התלהטו הרוחות באולם, בעלי הדין הרימו את קולם ולא שעו לנסיונות ההרגעה של בית המשפט. לפיכך התבקשו הצדדים לצאת מהאולם ולהמתין מחוצה לו עד למתן ההכרעה. לאחר מספר דקות ובסיום הכתבת פסק הדין, נמסר ו הפרוטוקול ופסק הדין לצדדים.
בפסק הדין קבעתי, כי כיוון שלא ניתן לכפות על המבקש לנהל את תביעתו כאן, והוא זכאי לנסות לשכנע את בית המשפט בתל אביב כי הסמכות המקומית לדון בתובענה נתונה לו, אורה על מחיקת התביעה. עם זאת קבעתי, כי אין לאפשר מצב בו מחיקת תביעה נעשית כשיקול טקטי מתוך רצון לנהלה בנקודת זמן נוחה יותר או בפני מותב נוח יותר (רע"א 7070/14 עזבון המנוח אבו ליל ז"ל נ' עזבון המנוח אלפהום [14.1.15]), וקבעתי כי האיזון ייעשה באמצעות פסיקת הוצאות לחובת המבקש, וזאת בגין ההליכים שהתקיימו בתובענה עד עכשיו, לרבות קיום דיון בבית המשפט בתל אביב ודיון נוסף בפניי, והצורך בהגשת כתבי טענות ותשובות לבקשות. בנסיבות אלו הוריתי על מחיקת התביעה, אך תוך חיוב המבקש בהוצאות המשיב בסך של 1,000 ₪.
הבקשה לתיקון בפרוטוקול הדיון
ביום 17.6.19 הגיש המבקש בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון, כאשר לטענתו נפלו בפרוטוקול טעויות בחלק מהותי מעיקרי הדברים שנאמרו ולא הוצגו בפרוטוקול במדוייק.
נטען, כי דברי המבקש נכתבו בצורה חלקית, באופן המשמיט ומסלף את עיקרי דבריו ומציג את תירוציו הנלוזים של המשיב. נטען, כי מדברי בית המשפט עולה כי זה הטיל באורח תמוה ספק בדברי המבקש ובמהימנותו, באופן המלמד על משוא פנים וזלזול כלפי המבקש ללא כל יסוד. כן נטען, כי בית המשפט איפשר למשיב לומר דברי בלע והוצאת לשון הרע נגד המבקש, בטענה כי אלו מוגנים מכח סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965. לטענת המבקש, רישום הפרוטוקול באופן חד צדדי פוגע בו ומציגו באור שחור כלפי כולי עלמא, במיוחד בשים לב לכך שהפרוטוקול מתפרסם באינטרנט. באופן מיוחד ביקש המבקש למחוק מהפרוטוקול את דברי המשיב, אשר טען כי "יש שופט בביהמ"ש בחדרה שהגדיר את מה שאתה עושה כנוכחות. לבוא ולמכור למישהו משהו ולתת לו משהו אחר זו נוכלות. יש את פסה"ד של משיח."
המשיב לא מסר תשובה לבקשה, על אף שהבקשה וההחלטה שהורתה לו לעשות כן הומצאו לו והמועד לכך חלף .
לאחר ששקלתי את הבקשה , נחה דעתי כי אין מקום להיעתר לה.
תקנה 14 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז - 1976 קובעת, כי בפרוטוקול הדיון יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים הנאמרים בדיון. במילים אחרות, על הפרוטוקול לשקף את תמצית דברי הצדדים, ואין הכרח לתיעוד מדוייק של כל מילה שנאמרה. על אף זאת, הפרוטוקולים בדיונים המתקיימים בפניי משקפים ככל שניתן את כל הנאמר.
לאחר ששבתי ועיינתי בפרוטוקול, מצאתי כי זה אכן משקף נאמנה את תמצית דברי הצדדים והקשרם, ומכל מקום לא חלה טעות מהותית או משמעותית ברישום תמצית הדברים. אם נרשמו משפטים קטועים, הרי זה משום שכך נאמרו בפועל, בשים לב לכך שמטבע הדברים ובשים לב למהות ההליך, הצדדים לא טענו מן הכתב ולא בהרצאת דברים מסודרת.
זאת ועוד, האמירות אשר מיוחסות לי אינן זכורות לי באופן בו צוטטו בבקשה כציטוט ישיר מפי. מכל מקום, טענות המבקש בתביעתו לא נידונו לגופן, אלא רק במידה שנדרשה לשם מתן הכרעה בבקשתו של המבקש ביקש למחוק את תביעתו.
בהקשר זה אציין, כי הפירוט הניכר בבקשה לתיקון הפרוטוקול, והציטוטים הלכאוריים מדברי בית המשפט, עשויים ללמד על כך - מבלי לקבוע מסמרות בדבר - כי ייתכן שהדיון הוקלט על ידי המבקש ללא ידיעת בית המשפט או ללא קבלת היתר ממנו; הלכה היא, כי בנסיבות אלו אין מקום להורות על תיקון פרוטוקול הדיון, הן בשל כך שהדבר נוגד את תקנת הציבור, והן על מנת שלא ייצא חוטא נשכר (ראה בג"צ 305/89 ניר נ' בית משפט שלום (תעבורה), פ"ד מה(3) 203 [1991]; בג"צ 6371/94 דרעי נ' בית המשפט המחוזי בירושלים, פ"ד מט(1) 133 [1995]; רמ"ש 47118-05-18 נ.פ. נ' א.ח. [14.8.2018]).
באשר לבקשת המבקש למחוק מהפרוטוקול את דברי המשיב שצוטטו לסעיף 12 סיפא לעיל, אין מקום לעשות כן, משאלו נאמרו על ידי המשיב, ובהתאם נרשמו בפרוטוקול.
לפיכך, אין מקום להורות על תיקון הפרוטוקול, ואני דוחה את הבקשה בכל הקשור לעניין זה.
הבקשה לביטול החיוב בהוצאות
בנוסף מבקש המבקש לבטל את חיובו בהוצאות המשיב. לטענתו, בקשתו לסגור את התביעה כאן באה על מנת לחסוך מזמנו של בית המשפט ושל הצדדים. לטענתו, באפשרות המשיב להגיש את כתב ההגנה שהגיש כאן בתור בקשת רשות להתגונן בתביעה בסדר דין מקוצר שהגיש נגדו, בגין אותה העילה, בבית המשפט השלום בתל אביב, ומכאן שלא נגרמו ו/או ייגרמו לו הוצאות, ודאי שלא בסכום בו חוייב המבקש.

דין הבקשה להידחות.
ראשית דבר, משהודיע המשיב על התנגדותו למחיקת התביעה ללא צו להוצאות כבקשת המבקש, היה מקום לקיים בבקשה דיון בנוכחות הצדדים.
הנימוקים לחיובו של המבקש בהוצאות פורטו במסגרת פסק הדין (ראה סעיף 10 לעיל). לא מצאתי מקום לשנות מעמדתי בעניין זה. ברי, כי בית משפט זה אינו יושב בערכאת ערעור על החלטותיו.
אשר על כן, הבקשה לביטול החיוב בהוצאות נדחית אף היא.
לפנים משורת הדין, ומשלא ניתנה תשובת המשיב, אינני עושה צו להוצאות בגין בקשה זו.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשע"ט, 17 יולי 2019, בהעדר הצדדים.