הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה ת"ק 13852-09-19

מספר בקשה:4
בפני
כב' הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקשת-נתבעת מס' 2

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

נגד

המשיבים

  1. יונס אחמד - התובע
  2. פנאדקה כרים - נתבע מס' 1

החלטה

משיב מס' 1 (להלן: התובע) הגיש תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכבו בעקבות תאונת דרכים מיום 5.5.19, במעורבות רכב הנהוג בידי משיב מס' 2 (להלן: הנתבע) ואשר השימוש בו בוטח על ידי המבקשת (להלן: הנתבעת).
הנתבעת עותרת לסילוק התביעה נגדה על הסף בטענה, כי במועד התאונה לא החזיק הנתבע ברשיון נהיגה בר תוקף, זאת בניגוד לסעיף 15 לפוליסת הביטוח שהוציאה לרכב הנתבע.
התובע מתנגד לבקשה, בטענה כי הנתבעת היא מבטחת הרכב ואין לפטרה מאחריות.
הנתבע לא הגיב על הבקשה.
סעיף 15 לפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (המתבסס על הפוליסה התקנית שבתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו - 1986), קובע כי מי שרשאי לנהוג ברכב המבוטח הוא בעל רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב, או שהיה בעל רשיון כאמור בתאריך כלשהו במשך 24 חדשים שקדמו לנהיגה ברכב , ולא נפסל מלקבל או מלהחזיק רשיון כזה על פי הוראות חיקוק, פסק דין, החלטת בית משפט או רשות מוסמכת אחרת.
מאישור מרכז הסליקה שצו רף על ידי הנתבעת עולה, כי רשיונו של הנתבע נשלל ביום 9.12.18 בתיק תעבורה 4154-10-18.
בשים לב לגמישות הנתונה לבית המשפט לתביעות קטנות בכל הקשור לדיני הראיות, עיינתי בתיק התעבורה עצמו, וממנו עולה כי רשיונו של הנתבע נפסל בהעדרו על ידי בית המשפט לתעבורה בחדרה ביום 9.12.18 למשך שלושה חדשים, וכי הודעה על כך הומצאה לו כדין ביום 13.1.19.
עם זאת, אין בתיק התעבורה אישור על הפקדת הרשיון וכפי הנראה זה לא הופקד עד היום .
הלכה פסוקה היא, כי מי שרשיונו נפסל וחרף זאת נוהג ברכב, נהיגתו אסורה, זאת לנוכח הוראות סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א - 1961 , שכותרתו "נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים "; הסעיף קובע, כי "מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו - מאסר שלוש שנים...".
במילים אחרות, בכפוף לכך שהנהג מודע לעניין פסילתו - בין אם זו נגזרה בנוכחותו ובין אם נגזרה בהעדרו והודע לו עליה כדין - דינו כמי שנוהג ללא רשיון, וזאת בין אם הפקיד את הרשיון ובין אם לאו; כל עוד לא הפקיד את רשיונו הפסילה חלה, אם כי מניינה טרם החל (ראה רע"פ 9237/99 רונן מאיר נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 481 [2000]; תא"מ (שלום חי') 7710-06-16 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ נ' פיליצ'וק [11.11.2018]; תא"מ (שלום פ"ת) 44679-03-18 שומרה חברה לביטוח בע"מ נ' אלאנבראי [14.04.2019]).
בנסיבות אלו, ובשים לב להמצאת ההודעה על הפסילה לידי הנתבע, יש לכאורה טעם רב בטענתה של הנתבעת, לפיה במועד התאונה נשוא התביעה נהג הנתבע מבלי שיש ברשותו רשיון נהיגה תקף , ומכאן שאין תחולה לפוליסת הביטוח שהוציאה לרכבו ואין, איפוא, לתובע עילת תביעה כנגדה.
יחד עם זאת, ולאור זאת שמחיקה על הסף הינה צעד קיצוני שיש לנקטו במשורה, ובשים לב למהות ההליך ולכך שהנתבע עצמו לא הגיב על הבקשה , ההחלטה הסופית בבקשתה של הנתבעת תינתן בדיון עצמו, לאחר שאשמע גם את הנתבע, ככל שיתייצב לדיון.
עם זאת מוצע לתובע לשקול בשנית את המשך ההליכים כנגד הנתבעת, מה שעלול להיות כרוך בחיובו בהוצאותיה בסיום ההליך.

לאור מועד הדיון הקבוע מתבקשת המזכירות להמציא את ההחלטה לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, י"ח טבת תש"פ, 15 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.