הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בדימונה ת"ק 38092-08-19

בפני כבוד השופט מנחם שח"ק

התובעים:

  1. עדי עמר
  2. אליאב עמר

נ ג ד

הנתבעת:
מעיינות הנגב בע"מ

החלטה

כתב הגנה יוגש בתוך 30 ימים ויצורפו לו כל המסמכים שבדעת הנתבעת להסתמך עליהם.

קובע את התיק לדיון ליום 19.02.2020 בשעה 10:00.

הצדדים יביאו לדיון את כל העדים מטעמם, כאשר כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו.

מובהר כי ניתן לזמן לדיון עדים באמצעות צו של בית המשפט, ובלבד שהבקשה לזימון העד תוגש 30 יום לפחות טרם הדיון שנקבע בתיק.

במידה והתובעים מבקש ים להסתמך על מסמכים נוספים אשר לא צורפו לכתב התביעה, עלי הם להגיש בקשה מתאימה תוך 14 ימים מעת קבלת כתב ההגנה, תוך פירוט הנימוק לכך שהמסמך לא צורף לכתב התביעה.

ככל שכתב התביעה לא יומצא לידי הנתבעת עד 60 ימים לפני הדיון באמצעות בית המשפט, מובהר בזאת כי על התובע ים או על מי מטעמ ם להמציא לנתבע ת את כתב התביעה 40 ימים לפחות לפני מועד הדיון. לשם כך, על התובעים ליטול ממזכירות בית המשפט זימון ולבצע מסירה אישית לנתבע ת, לרבות תצהיר מוסר.

מזכירות בית המשפט תשלח העתק ההחלטה לבעלי הדין.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ט, 21 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.