הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבת ים ת"ק 63383-07-20

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

תובעים

  1. רחמים מושקוביץ
  2. יפה מושקביץ

נגד

נתבעים

  1. רונן נתני
  2. נציגות הבית המשותף בן גוריון 138 בת ים
  3. מ.מ.מ. אחזקות קולוני ביץ' בע"מ

החלטה

בהחלטה זו אסקור הקיים בתיק ואתן הוראות דיוניות.

הקיים בתיק

ביום 28.7.20 הוגש כתב תביעה קטנה "כספית" ע"ס 26,349 ₪. בכתב התביעה נטען בין היתר כי מדובר בתביעה בגין נזקים שנגרמו לתובעים בגין נזילת מי ביוב, בשל פעולות שביצע הנתבע 1 וכתוצאה מהתנהלותם של כל הנתבעים יחד.
ביום 1.9.20 הוגשה מטעם הנתבעות 2+3 בקשה לארכת התגוננות בת 14 ימים.
באותו היום נתתי החלטה בה נעתרתי לבקשה וציינתי כי המועד הקבוע לדיון הינו 4.11.20 והצדדים צריכים להצטייד בכל ראיותיהם ועדיהם.
ביום 24.9.20 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעות 2+ 3.
ביום 12.10.20 נתתי החלטה בה ציינתי כי הנתבע 1 לא הגיש כתב הגנה, ומעיון באישורי המסירה בתיק, נראה כי הנתבע 1 אינו מתגורר בכתובת המגורים שנמסרה ע"י התובעים ולכן דואר ישראל לא מסר לנתבע 1 את מסמכי כתב התביעה וההזמנה לדיון. ציינת י כי התובעים יודיעו עד יום 20.10.20 האם עומדים על רצונם לתבוע גם את הנתבע 1, שאז יידחה הדיון ויינתנו לתובעים הוראות לביצוע איתור ומסירה אישית לנתבע 1.
ביום 12.10.20 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע 1.
ביום 12.10.20 הוגשה מטעם הנתבע 1 בקשה לדחיית התביעה נגדו על הסף .
באותו היום נתתי החלטה לפיה הבקשה שבנדון תידון בדיון ביום 4.11.20.
ביום 25.10.20 הוגשה מטעם התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת נתבעת (חברת ד. רון בע"מ), בנימוק עיקרי כי מקור הנזק מצוי בדירה הרשומה בבעלותה של החברה (הנתבעת הנוספת) .
ביום 28.10.20 נתתי החלטה, בה ביטלתי הדיון שקבוע ביו ם 4.11.20 , ונעתרתי לבקשת התיקון וציינתי כי התובעים יגישו עד ליום 5.11.20 נוסח כתב תביעה מתוקן שבו יפרטו היטב את כל הנתבעים, כולל הנתבעת 4 ואת עילת התביעה הנטענת נגד כל אחד מארבעת הנתבעים, וכן הוראות נוספות.
ביום 28.10.20 הוגשה מטעם התובעים בקשה (בהסכמה) לדחיית התביעה כנגד הנתבעות 2+3.
באותו היום נתתי פס"ד שבו נעתרתי לבקשה, ציינתי כי המזכירות תעדכן בהתאמה את פרטיהם של גורמים פעילים בתיק וציינתי כי התיק לא ייסגר.
ביום 5.11.20 הוגשה מטעם התובעים הודעה בהמשך להחלטתי הנ"ל מיום 28.10.20.
צורפו המסמכים הבאים:
כתב תביעה בהליך מקביל כולל אסמכתאות.
חוות דעת מקצועית.
נימוקים בהודעה:
הוגש כתב תביעה מתוקן בה הוספה חברה בבעלות של הנתבע 1.
התובעים הגיעו לפשרה עם הנתבעות 2+3 במסגרת ההליך המקביל שנוהל בפני המפקחת על המקרקעין לפיו הנתבעות 2-3 יוסרו מהתביעה שבנידון.
הנתבעת שצורפה לכתב התביעה המתוקן לא צורפה לכתב התביעה המקורי מאחר ועפ"י נסח הטאבו שהיה ברשות התובעים באותו מעמד, בעל הזכויות היה הנתבע 1.
ביום 5.11.20 הוגש נוסח כתב תביעה מתוקן, בהמשך להחלטתי הנ"ל מיום 28.10.20.

הוראות דיוניות

בקשת התובעים לתיקון כתב התביעה (על דרך של שינוי נתבעים) – מתקבלת.

עדכון בעלי הדין בתיק עפ"י כתב התביעה המתוקן :

הנתבע 1- נתני רון
הנתבעת 2 – ד.רון בע"מ

אני קובע דיון חדש ביום 20.1.21 בשעה 13:00.

המזכירות תוודא שפרטי הצדדים בכותרת כתב התביעה המתוקן מעודכנים ורשומים בתיק ביהמ"ש .

המזכירות תשלח החלטתי זו + כתב התביעה המתוקן, לשני הנתבעים הנותרים/החדשים הנ"ל.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.