הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבת ים ת"ק 3858-06-21

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

תובעת

ניקיטה אפנסייב

נגד

נתבע

אור חיים בן משה

פסק דין

בהתאם לסמכותי שלפי תקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז – 1976 ולאחר ששוכנעתי כי מסמכי התביעה נמסרו כדין לנתבע וחרף כך לא הוגש כתב הגנה במועד החוקי (בתוך 30 יום מיום המסירה הנ"ל של מסמכי התביעה), ניתן בזאת פסק דין המחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

סך של 819 ₪, שהינו סכום התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 2.6.2021 (יום הגשת התביעה) ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 50 ₪, שהינו סכום האגרה ששולמה בפתיחת תיק בימ"ש זה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 2.6.2021 (יום הגשת התביעה) ועד יום התשלום המלא בפועל.

מבוטלת התז"פ ליום 20.7.2021 .

מבוטל הדיון הקבוע בפניי ביום 23.8.2021.

בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז – 1976, הנתבע שנגדו ניתן פס"ד זה רשאי להגיש בקשה לביטול פסה"ד בתוך 30 יום מיום שיימסר לו פסה"ד. לבקשה כזו יש לצרף תצהיר כדין שבו יפורטו היטב כל אלה: מתי וכיצד נודע למבקש על קיום פסה"ד, מדוע לא הוגש כתב ההגנה במועד החוקי ומהן כל טענות ההגנה. לבקשה יש לצרף גם כתב הגנה.

המזכירות תשלח פס"ד זה לכל הצדדים, בדואר רשום, ותסגור התיק.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.