הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבית שמש ת"ק 26572-09-18

בפני
כבוד ה רשם הבכיר בנימין בן סימון

תובע

יהודה פולדא

נגד

נתבעת

ח.ר. שירות פיקס בע"מ

פסק דין

בפני תביעה קטנה כנגד חברה, המספקת שירות ארוך טווח של תיקון טובין תמורת תשלום (להלן: "שירות אחריות") לתיקון מוצרי חשמל ביתיים (להלן: "החברה" או "הנתבעת"). במסגרת התביעה, טען התובע, כי החברה לא סיפקה את שירות האחריות עליו התחייבה, ועל כן עליה להשיב לו את עלות השירות כולו.

1. התובע רכש מאת החברה שירות תיקונים עבור מכונת הכביסה שבבעלותו (להלן: "מכונת הכביסה") למשך 3 שנים.

2. הנתבעת היא חברה המאוגדת כדין בישראל המספקת שירותי תיקונים למוצרי חשמל.

3. בתאריך 14.9.16 פנתה אשת התובע חני פולדא (להלן " חני פולדא") לחברה בטענה לפיה קיימת נזילת מים במכונת הכביסה (להל ן: "התקלה הראשונה") .

4. ביום 12.9.16 הגיע טכנאי מטעם הנתבע ת אל ביתו של התובע . הטכנאי החליף דוד במכונת הכביסה ביום 6.10.16 בחלוף 24 יום ממועד הקריאה . עלות התיקון עמדה על סך של 780 ₪.

5. ביום 16.10.17 התקיים דיון במסגרת תביעה ת"ק 9697-10-16 פולדא נ' אלקטריק ואח' שהגיש התובע כנגד החברה . התביעה נדחתה, ואולם הנתבעת הסכימה שלא לגבות סכום בסך של 780 ₪ בגין התיקון.

6. בתאריך 14.8.18 שוב התקבלה קריאה אצל הנתבעת על ידי חני פולדא. עם הקריאה טענה נציגת הנתבעת כלפי חני פולדא , כי קיים חוב בסך של 780 ₪ שיש לשלמו. חני פולדא הסבירה לנציגת הנתבעת, כי לא קיים חוב. לאחר מספר ימים, כשהבחינה הנתבעת בטעותה , פנתה לתובע והציעה לו , כי החברה תתקן את התקלה. ואולם, נענתה על ידי התובע, כי זה החליט לתקן את מכונת הכביסה באמצעות טכנאי אחר. במסגרת הדיון טען התובע , כי עלות התיקון הסתכמה בסך של 4,000 ₪.

7. לטענת התובע, הנתבעת לא סיפקה את השירות שהתחייבה לגביו ועל כן הוא דורש כי תשיב לו סכום בסך של 1,000 ₪ ששילם לה.

8. הנתבעת טענה, כי לנתבעת לא ניתנה אפשרות לתקן את מכונת הכביסה ועל כן אין לתובע להלין אלא על עצמו. מלבד זאת, נטען על ידי הנתבעת כי התובע ניצל את שירות האחריות כמעט במלואו ולא מתקבל על הדעת שיתבע החזר בגין כל תקופת האחריות.

9. לאחר עיון בטענות הצדדים ובראיות הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות.

10. גרסת התובע:
אני התקשרתי לדווח לשירות פיקס על בעיה במכונת הכביסה, ב-1.8. רכשנו אחריות של אי.ג'י של המכונה, אנחנו קונים כל 3 שנים ביטוח של 1,000 ₪ מתאריך 17.7.19 עד 17.7.20. הייתה בעיה במכונת הכביסה בתאריך 14.8.18. אשתי התקשרה אליהם והם אמרו שהם לא נותנים שירות כי אנחנו חייבים כסף להם, היתה הסכמה, פס"ד שאנחנו לא חייבים לשלם לשירות פיקס 780 ₪ עבור תיקון המכונה. כתבו שאנחנו חייבים, ושלא לתת שירות בכלל עד שנשלם, בתאריך 14.8.18 היתה תקלה נוספת, תקלה שניה. אשתי דיברה איתם. אשתי לא באה היום לדיון כי היא חולה בבית עכשיו. הם אמרו לאשתי שהם לא נותנים שירות בכלל כי אנחנו חייבים לשלם 780 ₪. אשתי אמרה שזה לא בסדר כי יש פס"ד. הם אמרו לא, אנחנו לא הולכים בכלל. אשתי אמרה, תראה יש פס"ד. אחרי 6 ימים הם התקשרו אלינו ואמרו שהם יעשו את השירות עכשיו. ש. התקלה היתה בתאריך 14.8? ת. התקלה היתה ב-13.8. אשתי התקשרה ב-14.8 בבוקר, כשהם אמרו שהם לא יכולים לעזור, אנחנו ממתינים יומיים, הם לא מתקשרים, אנחנו התקשרנו לחברה אחרת שתתקן את זה. אנחנו שילמנו. הם התקשרו אלינו רק בתאריך 19.8. ואמרו שהם בדקו ושזה בסדר ושיתקנו את זה. אשתי אמרה להם שעכשיו לא. "

11. גרסת רונן יהושוע נציג הנתבעת:

"הלקוחה הזמינה שירות ב-14 לחודש, הפקידה שענתה לשירות לא שמה לב שמעודכן להמשיך את השירות אחרי פס"ד. הוא היה אמור לשלם וויתרנו על התשלום. יש שיחה מה14.8 שהפקידה אמרה שלא נותנים שירות. מיד התגלתה הטעות.
ש. ב-14.8 התגלתה הטעות.
ת. לא עדיין לא.
ש. אז מתי.
ת. יום או יומיים לפני תיאום טכנאי, רצו לתאם לו שירות ב-19.8. מצלצלים אליו ואומרים סליחה היתה טעות ואשתו לא רצתה ואמרה שהם מזמינים טכנאי פרטי, זאת טעות של פקידה אין ספק. הוא שילם עבור האי הגעה."
....
זה קצת מגוחך, הפקידה טעתה. זה קצת ראש קטן. עוד טלפון למחרת אולי לבדוק, יש פס"ד. אנחנו חברה מסודרת. התובע אומר שהוא הזמין טכנאי פרטי 4,000 ₪ , תיקון על סך כזה לא שמעתי."

12. לאחר עיון בטענות הצדדים ובראיות הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות.

13. חוזים יש לקיים בתום לב. המחוקק קבע כי חלה חובה לנהוג בתום לב במהלך קיומו של חוזה. בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 נאמר: " בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה".

14. חוק זה מחיל את עיקרון תום הלב גם בשלב קיום החוזה. לטענת התובע, חני פולדא פנתה לחברה בבקשה לקבלת שירות ואף העירה לנציגת החברה ששוחחה עמה, כי ניתן פסק דין ולפיו אין על התובע, לשלם לחברה סך של 780 ₪. לפי המדווח על ידי התובע, התנהלה שיחה אחת, ולאחר המתנה בת יומיים שכר שירותיו של טכנאי אחר. לו פעל התובע בתום לב, באופן מקובל, צריך היה לפנות לחברה, אף בכתב וכן לשגר לחבר ה את פסק הדין המראה כי אין מקום לתובע לשלם סכום בסך 780 ₪. הוא כאמור, לא עשה כן, העדיף להחשות ואז לשכור שירותיו של טכנאי אחר בעלות של 4,000 ₪.

15. זוגתו של התובע, חני פולדא אף לא הגיעה להעיד בבית המשפט. ההלכה בעניין זה היא שהימנעות מהבאת עד מפתח פועלת כנגד הנמנע מהבאתו לעדותו. בנסיבות אלו חלה החזקה הראייתית בדבר הימנעות התובע מהבאת ראיה, ולפיה, אם בעל דין נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שבהישג ידו, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היא הייתה פועלת נגדו, ויש בהימנעותו מלהציגה כדי לאשש את גרסת הצד שכנגד (ראו ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, מד(4) 595)).

16. גם אם הייתי מקבל את טענת התובע, לפיה הנתבעת אחראית לנזק שנגרם לו לא היה בידו להוכיח את תביעתו, זאת שכן לא הוכיח כי נגרם לו נזק. הנטל להוכיח שיעור נזק שנגרם מוטל על התובע. אכן, כלל הוא כי אין די בהוכחת גרם הנזק אלא יש להוכיח בנוסף את שיעור הנזק.
17. יפים לענייננו דבריו של כב' השופט ג'ובראן:
"הגישה הרווחת היא, כי על הנפגע להוכיח לא רק את עובדת הנזק אלא גם את שיעורו, כך שאפילו אם הוכיח הנפגע נזק, תידחה תביעתו אם לא הוכיח שיעור הנזק. במה דברים אמורים? במקרים בהם לאור טבעו ואופיו של הנזק ניתן להביא נתונים מדויקים, שומה על הנפגע התובע לעשות כן ומשנכשל בנטל זה, לא ייפסק לו פיצוי. אכן, מקום שהוכח קיומו של נזק, העובדה שאין אפשרות לחשב שיעור הנזק במדוייק, אין בה כשלעצמה כדי לשחרר את המעוול מתשלום פיצויים לניזוק. אין אנו נדרשים בהכרח לדיוק מתמטי ולוודאות מוחלטת. די כי הנפגע יוכיח את נזקו ואת הפיצוי המגיע לו בוודאות סבירה, המתבקשת מנסיבות העניין (ראו ע"א 294/92 דרוק נ' אהרון, פ"ד מז (2) 23 (1993). להלן: ע"א 294/92). הווה אומר, כי במקרים בהם לאור טבעו ואופיו של הנזק קשה להוכיח בדייקנות ובוודאות את מידת הנזק ושיעור הפיצויים, די לו לנפגע שיביא אותם נתונים, שניתן להביאם באופן סביר, תוך מתן שיקול דעת מתאים לבית המשפט לעריכת אומדן להשלמת החסר (ראו ע"א 355/80 דלעיל)."
ראו: ע"א 9656/05 נפתלי שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ (27.07.2008).
18. כאשר עסקינן בתביעה לחיוב הנתבע בסכום כסף ששילם התובע לשם תיקון הנזק לרכושו, הרי שעל התובע להציג ראיה בדבר התשלום שבו נשא בפועל. בענייננו לא הציג התובע כל קבלה או חשבונית ועל כן אני סבור שהתובע לא הוכיח את נזקו. יתר על כן, הסכום שבו נקב התובע ששילם בסך של 4,000 ₪ עבור תיקון מכונת כביסה אשר פועלת החל משנת 2014 (ראה כתב ההגנה בת"ק 9697-10-16 פולדא נ' אלקטריק ואח' ) נראה כסכום מופרך שאין לו כל אחיזה במציאות. תמוה בעיניי, כיצד הגיש התובע תביעה בסך של 1,000 ₪ בעוד הנזק המדווח על ידו עמד על סך של 4,000 ₪.

19. מכל המקובץ, דין התביעה להידחות. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"א אב תשע"ט, 22 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.