הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבית שאן 04

בפני
כב' השופט דורון פורת, נשיא

תובע

סארי שיבלי
תעודת זהות XXXXXX604
רח' הנשיא 10 עפולה
טלפון 0528268225

נגד

נתבע

פואד נחום

החלטה

החלטה זו עניינה בקשת המבקש לביטול החלטתי מיום 22.12.2019 ( להלן: "ההחלטה").

מדובר במבקש המגיש באופן עקבי כתבי בי-דין המנוסחים בלשון מבזה ומשתלחת, תוך הטחת אשמות כבדות בשופטי בית המשפט. בקשה זו המונחת בפניי, היא דוגמה לכך.

בהחלטה נקבע כי הואיל והמבקש אינו משנה את דרכו וממשיך לבזות ולהשתלח בשופטי בית המשפט, חרף האזהרות שניתנו לו בהליכים שונים ורבים, אין מנוס מלהגביל את זכותו להגיש בקשות. ההגבלה נעשתה באופן חלקי ומידתי, מתוך התחשבות בזכויות המבקש .
קרי, ככל שהמבקש חפץ להגיש מסמך לבתי משפט השלום במחוז הצפון, בתיקים קיימים או עתידיים, עליו להגיש בקשה מקדמית לכך שתטופל ע"י הח"מ . רק לאחר שאמצא שהמסמך מנוסח בשפה ראויה, ללא השתלחות במערכת המשפט בשופטיה ובצדדים , אאשר את הגשת המסמך. ההנחיה הוגבלה למשך שנה בלבד.

כמו כן, המבקש הוזהר כי ככל שיוגשו מסמכים שאינם ראויים , ישקול בית המשפט הט לת הוצאות.

והנה, לא חלפו 10 ימים מיום מתן ההחלטה , וכבר מונחת בפניי בקשה זו המנוסחת בלשון משתלחת, תוך האשמות שווא חמורות ביותר . הדברים שנכתבו כה בזויים, שאין מקום להעלותם על הכתב בשנית. כל המעוניין לבחון את סבירות ההחלטה, מוזמן לעיין בבקשה עצמה.
אשר על כן, בהתאם להוראותיי בהחלטה, מכיוון שלא הוגשה בקשה מקדמית להגשת הבקשה, והבקשה מנוסחת בלשון משתלחת, אינני מוצא לנכון להתייחס לבקשה לגופה .

כמו כן, לאור חומרת הדברים, אינני רואה מנוס מלשוב ולהטיל הוצאות על המבקש לטובת אוצר המדינה בסך של 10,000 ₪. סכום זה ישלום בתוך 8 ימים לקופת בית המשפט, שאם לא כן, יישא ריבית והצמדה כחוק.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ההחלטה ניתנה לאחר צאת השבת.

ניתנה היום, ז' טבת תש"פ, 04 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.