הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע ת"ק 58662-01-21

בפני
כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובע

ליאור חיון ת.ז. XXXXXX042
ע"י עו"ד סמדר גז אוחיון (לאחר קבלת היתר ייצוג)

נגד

נתבע
ארז ביטון עו"ד, ת.ז. XXXXX944 – בעצמו

פסק דין

לפני תביעה שעניינה בניית קיר תומך בין שני בתים פרטיים ב ישוב להבים.

עובדות שאינן שנויות במחלוקת
מר חיון ומר ביטון , הינם הבעלים של בתים פרטיים בעומר. הבתים של מר חיון ומר ביטון סמוכים זה לזה.
מר חיון החל את בניית הבית שלו לפני שמר ביטון החל את בניית הבית שלו.
במועד הגשת התביעה הבית של מר חיון היה בנוי, והבית של מר ביטון היה בשלב השלד.
מר חיון בנה קיר תמך בין שני הבתים.
הקיר נבנה באמצעות חברת הבנייה, "א.ע. סמך בע"מ", חברת בניה, ובהתאם לתוכנית המהנדס, מר אור כהן , מ חברת "אור הנדסה תכנון ופיתוח".
מר חיון לא התייעץ טרם הבניה עם מר ביטון לגבי בניית קיר התמך.
מר חיון פנה למר ביטון טרם הגשת התביעה שישלם לו מחצית מעלות הקיר.
בשלב כלשהו במהלך ניהול ההליך, התקין מר ביטון גדר קלה על קיר התמך. מר ביטון לא התייעץ טרם הבניה של הגדר הקלה עם מר חיון.

מסמכים מהותיים שהוגשו לתיק
מר חיון צירף לכתב התביעה מסמך של קבלן השלד, מי ום 14.09.20, בו פורטו עלויות קיר התמך מתוך הסך הכולל ששולם לקבלן השלד בגין חלק זה של הבניה. במסמך מפורט אורך הקיר בגינו בוצע החישוב, וכן כמויות החומרים בהם השתמש הקבלן לצורך בניית הקיר. הסך הנקוב במכתב הינו 29,340 ₪. מחצית מסך זה הינה סך של 14,670 ₪ (צורף לכתב התביעה גם מסמך פירוט תשלומים לעבודות שלד וכן חשבונית/קבלה בגין ביצוע עבודות בניה).
מר חיון צירף לכתב התביעה מסמך מכתב של מהנדס השלד, מר אור כהן, מיום 25.01.20, בו נרשם כי קיר התמך המשותף נבנה בהתאם לצורכי שני המגרשים ולהוראות הוועדה המקומית, ובהתאם לתוכניות והפרשי הגבהים בין המגרשים כמו גם בהתאם להנחיות יועץ הקרקע ולכ ל דין והוראה רלוונטית. כן נרשם שם כי בהתאם להיכרות שלו עם התחום, שני בעלי המגרשים נושאים בעלות החומה חצי חצי.
מר ביטון צירף לכתב ההגנה חוות דעת ערוכה על ידי אינג' קאיד אבו פריח, מחברת "הנדסת המומחים" לפיה עלות הקמת קיר התמך הינה בסך של 15,260 ₪ ואילו עלות הקמת גדר קלה, הינה בסך של 18,000 ₪. בחוות הדעת נרשם גם כי עם סיום עבודות הפיתוח אצל מר ביטון, גובה קיר התמך יהיה לא יותר מ- 30 ס"מ ועל כן חובה תהא עליו להתקין גדר קלה בגובה של לפחות מטר, שכן קיימת סכנה ממשית לאור הפרשי הגבהים. עוד ציין מר קאיד כי לא הבין מדוע קיר התמך נבנה נמוך כל כך. קיר התמך היה אמור להיבנות בגובה של לפחות עד 80 ס"מ במגרש מר ביטון.
טרם הדיון צירף מר ביטון חשבונית מחברת "ר.א.ר רייל גייט אלומיניום בע"מ", על סך של 21,367 ₪, וסה"כ סך של 25,000 ₪ בצירוף מע"מ. בחשבונית נרשם: "שם פריט: גדר אחורית בין שני שכנים מעל קיר תמך נמוך".
שני הצדדים הציגו לבית המשפט / צרפו לתיק – תמונות של קיר התמך וכן של הגדר הקלה.

טענות הצדדים בתמצית
התובע, מר חיון, טוען כי שילם כדין עבור קיר התמך המשותף במלואו לקבל השלד וכי המציא אסמכתאות על כך. כן הוא טוען כי קיר התמך המשותף נבנה בהתאם לצורכי שני המגרשים ולהוראות הוועדה המקומית ובהתאם לתוכניות והפרשי הגבהים בין המגרשים, כמו גם בהתאם להנחיות יועץ קרקע ובהתאם לכל דין ולכל הוראה רלוונטית. קיר התמך שנבנה דרוש גם למגרש של מר חיון וגם למגרש של מר ביטון. לפי חישוב העלויות שביצע קבלן השלד, עלות הקמת קיר התמך הינו בסך של 29,340 ₪. העלויות שציין המומחה מטעם הנתבע, מר קאיד, בחוות דעתו אינן ראליות. מר קאיד לא הסתמך על מידות נכונות/כמויות נכונות.
על מר ביטון לשלם למר חיון מחצית מהסך של 29,340 ש"ח. מר חיון פנה למר ביטון מספר פעמים שישלם עבור קיר התמך אולם מר ביטון דחה אותו ללא כל הצדקה. בהתאם לחוק ולפסיקה על מר ביטון לשאת במחצית מעלות קיר התמך בסך של 14,670 ש"ח שכן קיר התמך משמש גם את המגרש שלו. יש לחייב את מר ביטון לשלם למר חיון סך 14,670 ₪ וכן סך של 2,450 ₪ בגין נזק לא ממוני וכן סך של 750 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד עבור ניסוח כתב התביעה וכן סך של 180 ₪ בגין אגרת בית המשפט.
הנתבע, מר ביטון, טוען כי ביתו נמצא בשלב שלד, כאשר מר חיון פנה אליו פעמיים בשיחת טלפון ומר ביטון ביקש ממנו כי ישלח לו חישוב של עלות קיר התמך ולחילופין ימתין עד לסיום בניית ביתו של מר ביטון. כמו כן הבהיר לו כי החומה לא נבנתה בגובה המתאים וזאת ביחס לחומות של השכנים וכי קיימת סכנה ממשית שכן מהצד של מר ביטון קיר התמך הוא מאוד נמוך עד כדי סכנה של מפגע בטיחותי. על מר ביטון לפיכך לבנות מעל קיר התמך גדר קלה. אם קיר התמך היה נבנה בגודל המתאים, היו נחסכות העלויות של הקמת הגדר הקלה. מקובל להמתין עד לסיום הבנייה ואז לעשות חשבון ולשלם במידת הצורך השתתפות בחומה משותפת כנדרש, אולם מר חיון בחר שלא לעשות כן. מר ביטון מעולם לא הכחיש או סירב לשלם מחצית מעלות קיר התמך, וביקש כאמור כי יועבר לו חישוב של עלות הבניה, אולם הדבר לא נעשה. לא היה כל מקום להגיש תביעה זו. על מר חיון לשאת במחצית מהגדר הקלה המשותפת , שעלותה גבוה מעלות החומה ועל כן דין התביעה להידחות. מר חיון לא צירף לתביעה חוות דעת כנדרש. יש להפחית עלות הקמת קיר התמך בסך של 15,260 ₪, לפי חוות דעת אינג' קאיד, מעלות הקמת גדר קלה בסך של 18,000 ₪. עלויות קיר התמך של הבתים האחרים בהם גובל ביתו של מר ביטון היו נמוכים בהרבה מהעלות שדרש מר חיון עבור קיר התמך.

מהלך ההליך
לאחר הגשת כתב ההגנה על ידי מר ביטון הגיש מר חיון כתב תשובה.
ביום 27.06.21 הגיש מר ביטון הודעת עדכון בצירוף מסמכים לגבי התקנת גדר קלה מעל קיר התמך.
בתיק התקיים דיון הוכחות אחד במהלכו הוצגו לבית המשפט תמונות של קיר התמך שבנה מר חיון, ושל הגדר הקלה מעל קיר התמך שבנה מר בטון (וראו בעניין זה החלטתי מיום 27.06.21 לפיה על הצדדים להביא לדיון תמונות צבע וכי ניתן להביא גם סרטונים).
מספר ימים טרם הדיון הגיש מר חיון בקשה לייצוג וטען כי מר ביטון הינו עורך דין ועל כן יש חוסר איזון בין הצדדים. על אף התנגדות מר ביטון, בין היתר בשל עיתוי הגשת הבקשה, התרתי למר חיון להיות מיוצג על ידי עו"ד. ואכן מר חיון יוצג על ידי עורכת דין במהלך דיון ההוכחות.
בתיק התקיים דיון הוכחות במהלכו הוצעה הצעת פשרה לצדדים, אולם הפשרה לא הסתייעה. בדיון נכחו הצדדים וכן ב"כ מר חיון וכן המהנדס מר אור כהן, אשר הוזמן על ידי מר חיון לעדות.
כמו כן במהלך הדיון נשקל מינוי מומחה מטעם בית המשפט, כאשר לאחר שמיעת טענות הצדדים החלטתי שלא למנות מומחה מטעם בית המשפט, שכן סברתי שמינוי מומחה עשוי להכביר הוצאות על הצדדים. כמו כן סברתי שניתן וצריך להכריע על פי החומר המצוי לפני (ראו פרו' עמ' 5 למעלה).
במהלך הדיון ביקש מר ביטון לאפשר לו להגיש חוות דעת שמאית נגדית, כאשר ציינתי שאני נוטה לדחות את הבקשה (ראה פרו' עמ' 5 למעלה), וראה בעניין זה פירוט להלן.

דיון והכרעה
כפי שפורט לעיל, אין חולק כי מר חיון פנה למר ביטון טרם הגשת התביעה על מנת שיישא במחצית מעלות הקמת קיר התמך.
משמיעת עדויות הצדדים עלה אולם כי מר ביטון ביקש ממר חיון שיציג לו את פירוט עלויות קיר התמך אולם מר חיון לא עשה כן.
ראו עדותו של מר ביטון בדיון: "...התובע התקשר אלי...הסברתי לו שאני באמצע הטיח וביקשתי שישלח לי חשוב פשוט כמה הוא רוצה, הוא לא רצה להגיד לי כמה הוא רוצה. בתגובה אמר אני לא שולח לך כלום אני מגיש תביעה והוא תבע.." (פרו' עמ' 2 שורות 19- 22) (הדגשה שלי – הח"מ).
וראו דבריו של מר חיון בדיון, במהלכם בתחילה הכחיש שמר ביטון ביקש ממנו שישלח לו את עלויות הקמת קיר התמך, אולם בהמשך נאלץ להודות שמר ביטון כן ביקש זאת, ואף הודה כי למרות הבקשה לא שלח למר ביטון את פירוט העלויות. "....הוא לא ביקש ממני להראות לו את עלויות הגדר ואיך חישבתי. ביהמ"ש שואל שוב ואני אומר שהוא ביקש בשיחת טלפון ולא נתתי כי לא היה לי אז. אמרתי לו בוא נפגש. רציתי להראות לו. רציתי לשבת אתו, להכיר אותו ואני הבנתי שהוא מנפנף אותי כל הזמן. אני רציתי להיפגש איתו. אמרתי לו בוא תראה. לשאלת בית המשפט למה לא העברתי לו חישוב עלויות אני אומר שלא היה לי את זה אז. שבית המשפט שואל למה לא העברתי לו חישוב עלויות טרם הגשת התביעה, אני אומר שפניתי לעורכת הדין בשלב יותר מאוחר...." (עמ' 3 שורות 18- 23) (הדגשה שלי – הח"מ).
הדברים בהם הודה מר חיון עומדים בסתירה למה שנכתב בכתב התביעה לפיו מר חיון ביקש להעביר למר ביטון את חישוב העלויות של קבלן השלד, אולם מר ביטון סירב לקבל את המסמך (ראה סעיף 13 לכתב התביעה).
מעדות שני הצדדים לפני בדיון עולה כי מר ביטון ביקש לקבל חישוב של עלויות קיר התמך אולם מר חיון לא שלח לא אותם בשום שלב טרם הגשת התביעה.
בהשלמה לאמור ראו תגובת מר ביטון לדברים שאמר מר חיון בדיון: "...מעבר לכך, הוגשה תביעה ולא בוצעה פנייה מסודרת, גם כאשר ביקשתי להראות חישוב עלויות, הוא סירב להציג לי חישוב עלויות הוא אמר לי במקום זה שהוא יתבע אותי. לשאלת בית המשפט האם אמר לי לבוא אליו אני אומר שלא, הוא אמר או שאתה משלם לי או שאני תובע אותך...." (פרו' עמ' 4 שורות 9- 10) (הדגשות שלי – הח"מ).
הדרישה של מר ביטון לראות חישוב עלויות של הקיר, כאשר הוא נדרש להשתתף במחצית מעלויות בניית הקיר, היא דרישה לגיטימית, ולא ברור מדוע לא נענתה על ידי מר חיון. מר חיון צירף לכתב התביעה חישוב עלויות של קיר התמך. לא ברור אם כן מדוע טרם הגשת התביעה, לא שלח למר ביטון פנייה מסודרת בצירוף חישוב העלויות, כפי שביקש ממנו מר ביטון.
המומחים מטעם הצדדים חלוקים לגבי עלות הקמת קיר התמך.
יחד עם מצאתי לנכון להעדיף את המסמך מטעם הקבלן של מר חיון, על פני חוות הדעת מטעם מר ביטון, שכן מדובר בקבלן המבצע.
יש לציין כי אימוץ העלויות שרשם הקבלן המבצע אינו מובן מאליו, שכן במסמכים שהוציא בזמנו הקבלן למר חיון, אין פירוט ספציפי של עלויות קיר התמך, ופירוט העלויות הוכן לבקשת מר חיון לצורך התחשבנות עם השכנים בגין בניית קירות תומכים. וראה דבריו של מר ביטון בדיון בעניין זה: "...הם הביאו את הקונסטרוקטור שהוא לא הגורם המבצע. הוא מהנדס בנין ולא יודע באמת כמה זה עלה בפועל. הם הביאו את הקבלן שנתן להם את הצעת המחיר (צ"ל – "הם לא הביאו את הקבלן שנתן להם את הצעת המחיר – הדגשה שלי – הח"מ), הקבלן לא בכדי לא הפריד את הדברים. גם לשיטת הקבלן זה עולה פחות מהסכום הנתבע. הוא תבע יותר..." (פרו' עמ' 2 שורות 25 – 29).
על אף האמור, מצאתי לנכון כאמור להעדיף העלויות שנקב הקבלן המבצע, על פני העלויות התיאורטיים שקבע המומחה מטעם מר ביטון, מר קאיד.
הצדדים חלוקים גם בנוגע לעלויות הגדר הקלה. חוות דעת המומחה מטעם מר ביטון נוקבת בסך של 18,000 ₪ (ללא מע"מ).
העלויות ששולמו בפועל, בהתאם לקבלה, הינן בסך של 21,367 ₪, ובתוספת מע"מ, סך של 25,000 ₪.
מר חיון לא צירף הערכה נגדית לגבי הגדר הקלה. לא מצאתי לנכון לאשר לו להגישה לאחר הדיון, שכן חוות הדעת מטעם מר ביטון צורפה לכתב ההגנה, אשר הוגש עוד ביום 14.03.21, היינו ארבעה חודשים טרם הדיון. מכאן כי היה למר חיון זמן רב להגיש הערכה נגדית לגבי עלויות הקמת הגדר הקלה .
נכון שהקבלה של עלויות הביצוע בפועל הוגשה רק בסמוך לדיון, אולם כבר עם הגשת כתב ההגנה כאמור צורפה חוות דעת לגבי עלות הגדר הקלה וצוין במפורש בחוות הדעת שיש לקזז את עלות הקמת הגדר הקלה עם עלות קיר התמך.
בכתב התשובה לכתב ההגנה ציין מר חיון כי אין מקום לבצע קיזוז בגין גדר שלא נבנתה מתשלומים המגיעים עבור קיר תמך שנבנה בפועל. יחד עם זאת בחוות דעת מר קאיד הוא התייחס לכך שמר ביטון יהיה חייב לבנות גדר קלה זאת מטעמי בטיחות. לכך אוסיף כי מר ביטון רשם בכתב הגנתו כי ביקש ממר חיון להמתין עד לסיום הבנייה, בנוגע לדרישת השתתפות בעלות קיר התמך , אולם מר חיון סירב לעשות כן. לפיכך בחירתו של מר חיון להתעלם מהאמור בחוות הדעת מטעם מר ביטון בדבר הצורך בהקמת גדר קלה, ובחירתו שלא להציג עלויות נגדיות לבניית אותה גדר קלה – הינה בחירה שלו ופועלת לחובתו (ראו בעניין שאלות בית המשפט לב"כ התובע, בעמ' 4 שורות 20 – 31. וראו הודאת ב"כ התובע לפיהן ליוותה את התיק מלכתחילה).
מצאתי לנכון להעדיף את העלויות בפועל של בניית הגדר הקלה, בהתאם לקבלה שצורפה, על פני העלויות המשוערות בחוות הדעת.
מר חיון סירב לקבל את העלויות הנקובות בקבלה, וראו דבריו בעניין זה: "..לגבי החשבונית של הגדר הקלה, אני לא חושב שהיא משקפת את המחיר הריאלי של הגדר. אני חושב שהוא הכניס את כל העבודות של האלומיניום...." (פרו' עמ' 1 שורה 29).
אני דוחה את טענות מר חיון כאילו מר ביטון הכניס לקבלה גם עבודות אלומיניום אחרות שעשה בביתו.
כפי שנתתי אמון במסמך הקבלן המבצע לגבי עלויות הקמת קיר התמך, כך אני נותנת אמון במר ביטון שלא הכניס לקבלה מה שאינו שייך לגדר הקלה. ראו עדות מר ביטון: "...אם הם אומרים שהכנסתי בחשבונית דברים אחרים אני אומר ממש לא..." (פרו' עמ' 2 שורה 30).
עיון בקבלה שצרף מר ביטון מעלה כי נרשם בה שהיא עבור הקמת הגדר ולא עבור דברים אחרים/נוספים. וראה בעניין זה דברי בית המשפט בעמ' 1 לפרוטוקול שורה 12 – 13: "..אני שומעת מביהמ"ש שההנחה היא שהחשבונית שהציג הנתבע אמיתית ונכונה וכך גם לגבי מה שהגשנו.." (הדגשה שלי – הח"מ).
כאמור לעיל, מר חיון לא הגיש מסמך נגדי לגבי חישוב עלות הגדר הקלה, וגם בשל כך אין מקום לדחות את העלות שהציג מר ביטון בקבלה, שהעיד שמשקפת את העלות בפועל.
מר חיון העיד על העלויות הנכונות לטעמו של בניית גדר קלה, אולם עם כל הכבוד מר חיון אינו מומחה ואינו בעל מקצוע באלומיניום.
מצאתי לנכון לפיכך לקזז מחצית מעלות הגדר הקלה שמוקמה על קיר התמך בין שני הבניינים ממחצית מעלות קיר התמך, שכן עיון בחוות דעת מר קאיד מעלה כי מר ביטון היה חייב להקים את הגדר הקלה בתווך בין שני הבתים, מעל קיר התמך המשותף, בשל צורך בטיחותי. הדבר גם עולה מהתמונות שצורפו לתיק בית המשפט.
2,170 ש"ח = 12,500 ₪ (מחצית מעלות הגדר הקלה) – 14,670 ₪ (מחצית מעלות קיר התמך). הגדר הקבלה נמצאת בתווך בין שני הבתים ומשרתת את שני הבתים.
מכאן כי על מר ביטון לשלם למר חיון סך של 2,170 ₪ בגין ההפרש בין בניית קיר התמך לגדר הקלה.
לא מצאתי לנכון לפסוק לטובת מר חיון עוגמת נפש או הוצאות משפט שכן מצאתי כי מר חיון לא העביר למר ביטון, כפי שדרש מר ביטון, ובצדק לטעמי, את החישוב של עלויות קיר התמך, טרם הגשת התביעה. לכך יש להוסיף כי מצאתי שבקשתו של מר ביטון שמר חיון ימתין עד לסיום הבניה, על מנת שניתן היה לבצע התחשבנות כוללת, אף היא הייתה מוצדקת.

לסיכום
מר ביטון ישלם למר חיון סך של 2,170 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום.
אין צו להוצאות כפי שפורט לעיל.
הודע לצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין לידיהם.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד אב תשפ"א, 02 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.