הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע ת"ק 57710-02-19

בפני
כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובעים

  1. אליה שמואל
  2. עדנה אליה

נגד

נתבעת
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

החלטה

לפני מונחת בקשת הנתבעת – שהינה קופת גמל - להעביר את התביעה דנן לבית הדין לעבודה בשל חוסר סמכות עניינית של בית משפט זה.
לאחר שעיינתי בתיק, בבקשה ובתגובת התובעים, החלטתי להעתר לבקשה.

סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, קובע:
"(א) לבית-דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון -
(3) תובענות של חברים או חליפיהם או של מעסיקים או חליפיהם נגד קופות-גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, או תובענות של קופות-הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעסיקים או חליפיהם, הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעסיקים לקופות, לפי הענין וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עבודה".

ברע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית (21/03/2016) נדונה והוכרעה שאלת סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה לדון בתביעות עובדים נגד קופות גמל, ונקבע כי הסמכות משתרעת על כלל תביעות עובדים ומעסיקים נגד קופות הגמל בלא תלות באופי המחלוקת או בסוג הקופה.

זהות הצדדים ועילת התביעה הנובעת מהחברות בקופת הגמל היא הקובעת, ולא מהות הסעד או היקפו.
אני דוחה את טענת התובעים כאילו אין מדובר בתביעה הנוגעת לחברותם בקופה.

אני מפנה להחלטה במקרה דומה בת"ק (רחובות) 1380-01-16 מנורה מבטחים גמל בע"מ נ' אברהם גואטה, שם נקבע כדלקמן: "..בענייננו, אני סבורה שמדובר בסכסוך ביטוחי-סוציאלי, ולא בסכסוך ביטוחי-עסקי: התביעה דנן מבוססת כל כולה על זכותו של התובע לכספים שנצברו בקופת גמל. התובע מלין על עמדת הנתבעת ועל דרישותיה (לטענתו, דרישות חוזרות) לקבלת מסמכים שונים, לטעמו שלא בתום לב ובאופן הגורם לו טרחה של ממש.
על מנת לבחון את התנהלות הנתבעת, יהיה צורך לבחון את תקנון הקרן ולשקול אם דרישותיה סבירות וראויות, אם הן פועל יוצא מהוראות התקנון המחייב הקובע את אופן טיפולה בבקשות לפדיון המוגשות לה. בנסיבות אלה, מצאתי כי הסמכות העניינית לדון בתביעה נתונה לבית הדין לעבודה...".

מכל האמור עולה כי מדובר בתביעה שהיא בסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה ואינה בסמכות בית המשפט לתביעות קטנות.

אשר על כן החלטתי לקבל את הבקשה. אני מורה על ביטול הדיון והעברת התיק לנשיא בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע לשם ניתובו בבית הדין.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ט, 27 מאי 2019, בהעדר הצדדים.