הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע ת"ק 1749-08-20

בפני
כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובע

חגי זהר

נגד

נתבעים

  1. דוד זבידה
  2. מועצה מקומית עומר

החלטה

לפני תביעת לשון הרע שהגיש תושב עומר נ' מנכ"ל המועצה המקומית עומר.
לאחר הגשת כתב התביעה הגיש הנתבע בקשה לחסינות עובדי ציבור.
הבקשה הועברה לתגובת התובע אשר התנגד לבקשה לחסינות.
ביום 13.09.20 קבעתי כי הבקשה תידון בדיון. בהמשך, ביום 06.10.20 הוריתי על צירוף המועצה כצד בתיק.
מאחר ועולה מכתבי בית דין שהגיש התובע כי הוא סבור שבהוראה על צירוף המועצה הכרעתי בבקשה, אציין כי צירוף המועצה כצד לתיק נעשה בעקבות ההנחיה בפקודת הנזיקין לפיה כאשר מוגשת בקשת חסינות, על בית המשפט לצרף את הרשות המקומית כצד בתיק.
ראו בעניין זה סעיף 7ג(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]:
"הוגשה תובענה נגד עובד רשות ציבורית על מעשה שנעשה בעת מילוי תפקידו כעובד הרשות הציבורית, רשאים הרשות הציבורית או העובד לבקש, בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לגבי מעשה העובד, אם נעשה המעשה; הוגשה בקשה כאמור, תצורף הרשות הציבורית להליך, אם לא צורפה אליו כנתבעת, ובית המשפט יקבע האם התקיימו תנאי החסינות לפי סעיף 7א.."
כפי שכבר קבעתי – הבקשה תידון במעמד הדיון הקבוע בתיק זה.
בנסיבות אלו הבקשה ליתן ארכה להגשת כתב הגנה הינה בקשה מוצדקת שכן אם תתקבל הבקשה למתן חסינות אזי התביעה נגד הנתבע 1 תדחה והנתבעת 2 תגיש כתב הגנה ואם הבקשה תדחה אזי התביעה נגד הנתבעת 2 תדחה והנתבע 1 יגיש כתב הגנה (ראה בעניין זה תקנה 12 ל תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס"ו-2006).
לפיכך, דומה כי לא יהיה מנוס מניהול התיק במסגרת שני דיונים. בדיון הקבוע תידון שאלת החסינות ואז יקבע דיון נוסף, שעד אליו יוגש כתב הגנה על ידי הגורם הרלוונטי.
בעניין זה ראה סעיף 7ג(ב), בו נקבע כדלקמן:
ב) קבע בית המשפט כי התקיימו תנאי החסינות לפי סעיף 7א, תידחה התובענה נגד עובד הרשות הציבורית, ויחולו הוראות סעיף 7ב(ב), בשינויים המחויבים; קבע בית המשפט שעובד הציבור עשה את המעשה שלא תוך כדי מילוי תפקידו - תידחה התובענה נגד הרשות הציבורית.
בסעיף 7ג(ג) נקבע כי כאשר מוגשת בקשת חסינות על בית המשפט לדון בה לאלתר, כלומר, טרם תחילת דיון בתביעה עצמה.
לפיכך ולו מנסיבות פרקטיות, מציע בית המשפט לתובע לותר על ההתנגדות לבקשת החסינות, על מנת שעד הדיון יוגש כתב הגנה וניתן יהיה לסיים את התיק בישיבה אחת.
בית המשפט לא מציע בשלב זה הצעה בעניין החסינות לגופו של עניין, שכן טרם התקיים כאמור דיון בבקשה.
לכך אוסיף כי ככל והבקשה תתקבל, תהא חובתו של בית המשפט לשקול הוצאות הדיון בבקשה, וכך גם ככל והבקשה תדחה כמובן. לכן גם נושא זה כדאי לשקול.
באשר לבקשה להיתר ייצוג – אני דוחה את הבקשה. ככל ובקשת החסינות תדחה, אזי הנתבע יכול לייצג את עצמו. ככל והבקשה תתקבל, אזי אחד מהעובדים של המועצה יצטרך להופיע מטעמה בדיון. זה יכול להיות הנתבע, וזה יכול להיות כל נציג אחר המכיר את הפרטים. ויובהר כי באופן שגרתי מוגשות לבית משפט לתביעות קטנות תביעות נגד מועצות/עיריות. באופן שגרתי מגיעים עובדי המועצות/עיריות, לדיונים בבית משפט לתביעות קטנות, כאשר בכל מקרה מובא הנציג הרלוונטי. אין שום סיבה שבתיק זה ההתנהלות תהא אחרת. ככל ואאפשר ייצוג, הדבר יקנה יתרון בלתי הוגן לנתבע על פני התובע.
באשר לבקשה להעברת התיק לבית משפט השלום, אני סבורה שיש מקום לדחות את הבקשה. אין מדובר בתביעה מסובכת או מורכבת כמו שמנסים להציג. מדובר בתביעה פשוטה יחסית.
בעניין תביעות לשון הרע נקבע על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע ברת"ק
50190-09-16 מיכה דוד נ' רז הוכמן (פורסם במאגרים משפטיים), כי כאשר מדובר בתביעה
בגין לשון הרע, הרי דרך כלל מדובר בתביעה מורכבת הדורשת שמיעת עדים ובירור טענות הצדדים, כך שסוג זה של תביעות אינו מתאים להידון בבית משפט לתביעות קטנות, יחד עם זאת הובהר שם כי לא ניתן לומר באופן גורף שאין מקום לידון בתביעות בעילה של לשון הרע בבית משפט לתביעות קטנות. שכן ייתכנו מקרים מסוימים בהם תביעת לשון הרע תהיה פשוטה וקלה לבירור, ואז לא תהא מניעה לדון בה.
אני סבורה שכזה הוא המקרה בענייננו, שכן מדובר בתביעת לשון הרע בגין פוסט ספציפי כאשר דומה לכאורה כי ישנם שלושה עדים רלוונטיים - בעלי הדין בתובענה (התובע והנתבע), ומר מישל. כך לכאורה , ודומה כי אין מדובר בתביעה מורכבת או מסובכת.

לסיכום
הבקשה לייצוג על ידי עורך דין נדחית.
הבקשה להעברת התיק לבית משפט השלום נדחית.
הבקשה לארכה להגשת כתב הגנה מתקבלת. ניתנת ארכה להגשת כתב הגנה עד 30 יום לאחר הכרעה בבקשת החסינות.
כפי שכבר קבעתי, בקשת החסינות תידון בדיון, אולם התובע מתבקש להודיע תוך 10 ימים מיום קבלת החלטה זו האם הוא עומד על התנגדותו לבקשת החסינות. ככל ויודיע כי עומד על ההתנגדות, אזי הבקשה לחסינות תידון בדיון. ככל ויודיע כי אינו עומד על ההתנגדות, תדחה התביעה נגד הנתבע 1 והנתבעת 2 תגיש כתב הגנה תוך 30 יום ממתן הודעת התובע.
לא מצאתי לנכון ליתן צו להוצאות שכן הבקשה לייצוג והבקשה להעברת התיק לשלום נדחתה אולם הבקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה התקבלה.
המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשפ"א, 14 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.