הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע ת"ק 15147-04-19

בפני
כב' הרשמת הבכירה מיטל חלפון - נזריאן

התובעת

אושר בן סימון

נגד

הנתבע
מקסים ליסוגור

החלטה

קובעת את התיק להוכחות, לגמר, ולמתן פסק דין ליום 24.07.19 בשעה 09:00.
הצדדים יביאו לדיון את כל הראיות והעדים מטעמם (לרבות תמונות צבעוניות שהינן רלוונטיות למקרה הנדון), כאשר כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים והמומחים מטעמו.
מובהר כי ניתן לזמן עדים באמצעות צו של בית המשפט, ובלבד שהבקשה לזימון העד תוגש 20 יום לפחות טרם הדיון שנקבע בתיק.
במידה ומי מהצדדים מבקש להסתמך על מסמכים נוספים, אשר לא צורפו לכתבי הטענות, עליו להגיש בקשה מתאימה תוך 14 ימים מעת קבלת החלטה זו, תוך פירוט הנימוק לכך שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק הדין או מכל סיבה חשובה אחרת.
ככל שכתב התביעה לא יומצא לידי הנתבע עד 60 ימים לפני הדיון באמצעות פקיד בית המשפט, מובהר בזאת כי על התובעת או מי מטעמה להמציא לנתבע את כתב התביעה 40 ימים לפחות לפני מועד הדיון. לשם כך, על התובעת ליטול ממזכירות בית המשפ ט זימון ולבצע מסירה אישית לנתבע, לרבות באמצעות תצהיר מוסר.
בהעדר אישור מסירה כדין, ייתכן והתביעה תימחק מחוסר מעש.
מזכירות בית המשפט תשלח העתק ההחלטה לבעלי הדין.

ניתנה היום, ה' ניסן תשע"ט, 10 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.