הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות באשקלון ת"ק 59437-11-18

בפני
כבוד ה רשמת הבכירה ציפי כהן אביטן

תובע

דוד עמר

נגד

נתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. בפני תביעה קטנה ע"ס 19,748 ₪.

2. בכתב התביעה נטען כי התובע מבוטח אצל הנתבעת בפוליסת ביטוח מסוג " EXTRA" לחנויות ביחס לתקופה שמיום 29.3.2018 ועד ליום 31.3.2019. (להלן: "הפוליסה").
לטענת התובע, בתאריך 14.5.2018 נגרמה אש גלויה בחנות, אשר במהלכה נפגעו מספר פריטים בחנות. כן טוען התובע כי הנתבעת , לאחר ביקור שמאי מטעמה במקום, דחתה את תביעתו מהטעם כי אין המדובר בא ירוע המכוסה בהתאם לתנאי הפוליסה.
לכתב התביעה צירף התובע חוות דעת שמאי מר מגידיש ויקטור, אשר ציין בחוות דעתו כדלקמן:
"6.2 על פי צילומים שהוצגו בפניי וכן משיחה עם טכנאים שטיפלו ברכוש מדובר בנזקים מאש למכשירים.
6.3 לא ניתן לקבוע באם מדובר בקצר חשמלי ו/או בנזק אש באחד המכשירים אשר גרם לנזק בלוח החשמל ובחלק למכשירים נוספים. מכל מקום כל הציוד נפגע מנזקי אש גלויים.
6.4 ניתן להניח בשיעור הנחה גבוה כי מדובר בנזק שהחל מאש באחד המכשירים וגרם לנזקי אש נוספים".

3. הנתבעת, מנגד, טוענת בכתב ההגנה להעדר כיסוי ביטוחי. לטענת הנתבעת, לאחר בדיקת שמאי מטעמה, אשר ביקר במקום ביום 14.5.2018, נתברר כי המדובר בנזק- קצר חשמלי אשר גרם לנזקים שונים. הנתבעת מפנה לחריג בפוליסה בעניין זה, המסיר את הכיסוי הביטוחי.

לכתב ההגנה צורפה חוות דעת השמאי מטעם הנתבעת מחברת קורן שמאות בע"מ בה צוין כי גורם הנזק הינו "כשל חשמלי שגרם נזק למספר מכשירי חשמל עקב עליית מתח".
בסיכום חוות הדעת נקבע כי :" מדובר בנזק לרכוש המבוטח שאירע בתאריך 14.5.2018 וסיבתו כשל חשמלי שגרם לנזקים למכשירי החשמל האלקטרוניים".

4. יובהר כי עפ"י שתי חוות הדעת (הן זו שהוגשה מטעם התובע והן זו שהוגשה ע"י הנתבעת) הרכוש הניזוק הינו: 2 מסכי אוויר, כבלים, קופה ראשית, תיקון והחלפת קונטקטור וכבל, אספקה והחלפת נורות לד, אספקה והרכבת גופי תאורה, בדיקת מקררים, סורק שולחני לקופה, טלוויזיה, תיקון מקרר, ומקרר ICE.

6. בפרק 5 לפוליסה נקבעו סייגים לתחולת הכיסוי הבטוחי, ובתוכם: "אבדן או נזק לכל מכונה חשמלית ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או לחלק שלהם שנגרמו על ידי: מתח יתר, עומס יתר, קשת חשמלית, התחממות עצמית שנגרמו מכל סיבה שהיא, ובלבד שהגבלה זו תחול רק על אותה מכונה חשמלית, או על אותו מכשיר חשמלי, או על אותו מתקן חשמלי או על חלק שלהם שניתן להפרידו, שנפגעו כאמור, ולא על מכונות, מכשירים או מתקני חשמל אחרים שנגרם ל הם אובדן או נזק מהאש שהתפשטה והגיעה אליהם."

7. בדיון, אשר התקיים לפני ביום 27.5.2019, העיד התובע כי כשהגיע לחנות לא נפתחה הגלילה החשמלית בשל קצר חשמלי, ולכן הזמין חשמלאי. לדבריו, "ראינו עשן וניצוץ אש. נכנסנו פנימה הורדנו את השאלטרים, הבנו שכל הדברים נשרפו.".

8. השמאים מטעם הצדדים נחקרו במהלך הדיון בפני.
מחקירת השמאי מטעם התובע עולה כי ביקר במקום בחודש ספטמבר 2018 (כ-3 חודשים לאחר הארוע) וכי עיין בתמונות שהוצגו לו ע"י התובע ובחלק מהמכשירים שנשרפו ואף דיבר עם הטכנאים. לדבריו, אינו בטוח כי השריפה נגרמה כתוצאה מקצר חשמלי, אך ראה כי "המכשירים נפגעו מאש". עוד העיר השמאי כי האש יכולה לגרום לקצר חשמלי.

מנגד, העיד השמאי מטעם הנתבעת כי כשהגיע למקום למחרת הארוע, ראה רבעיית שקעים וקודוקטור עם פיח. עוד מסר השמאי כי שוחח עם החשמלאי במקום, אשר מסר לו ש"האפס התנתק". לדברי השמאי, " לא היתה שריפה היה פיח על הרכיבים זה קורה כתוצאה מעומס. לא נשרפה התכולה של המקום...לא ראיתי עוד סימנים של אש...במוצרים אחרים כמו המקרר, או תכולה בעסק לא היתה פגיעה".

9. לאחר שעיינתי באשר הובא בפני ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, לרבות חקירות השמאים, לא מצאתי כי עלה בידי התובע להוכיח תביעתו במאזן ההסתברויות (51%).

10. התובע, כאמור, טען לאש גלויה שנראתה בחנות, כאשר הגיע יחד עם החשמלאי למקום . יחד עם זאת, התובע לא ביקש לזמן את החשמלאי לעדות.
אמנם מהתמונות שצורפו לכתב התביעה נראים פריטים מפויחים, אך נראה כי המדובר בפריטים שמקורם במערכת ו/או במכשירי החשמל בלבד .
התובע לא הציג בפני סימני שריפה על יתר תכולת החנות, אשר אינה קשורה למכשירי החשמל.
אף מחוות הדעת של שני השמאים עולה כי התכולה שניזוקה כוללת פריטים המחוברים למערכת החשמל בלבד.

התמונות שהוצגו אף אינן מצביעות בהכרח על נזקים שנגרמו מאש שהתפשטה ולא מקצר חשמלי או עומס יתר.

11. התובע אף לא העיד את החשמלאי, אשר לדבריו, "ראה את האש", ואף לא ביקש לזמנו לעדות .
זאת ועוד, בהצעת המחיר שערך החשמלאי, ואשר צורפה לכתב התביעה, ציין החשמלאי כי : "לדעתי היה ניתוק 0 במערכת החשמל".

אף בהצעת המחיר שצורפה לכתב התביעה ביחס לקופה הרושמת (מה "שיווק הישיר") צוין כי הנזק לקופה הרושמת נגרם "עקב מכת חשמל", ולא עקב שריפה.

12. מאשר הובא בפני, ולאור המפורט לעיל, לא מצאתי כי עלה בידי התובע להוכיח כי הנזק למוצרי החשמל נגרם משריפה ולא כתוצאה מקצר חשמלי או ממתח גבוה.

עפ"י הפוליסה, שריפתם של מכשירים חשמליים כתוצאה מקצר חשמלי אינו בגדר הסיכון המבוטח גם אם נלווה לקצר עשן, שהרי הנזק למכשירים החשמליים אינו תוצאה מהאש שהתפשטה אלא הקצר החשמלי ונפילת המתח הם הסיבה לנזק שנגרם למכשירי החשמל .

על מנת שניתן יהיה לקבוע כי לא חל הסייג המסיר את הכיסוי הב טוחי, היה על התובע להצביע על קשר סיבתי בין האש לבין הנזק. גם אם נניח כי הפיח שנראה בתמונות שצורפו לכתב התביעה מעיד על התפרצות אש, עדיין אין בכך די כדי להצביע כי הנזק שנגרם למכשירי החשמל הינו כתוצאה "מהאש שהתפשטה והגיעה אליהם", ולא כתוצאה של הקצר החשמלי.

13. לאור האמור, מצאתי לקבוע כי התובע לא עמד הנטל הנדרש, על מנת להוכיח התוצאה כי הפוליסה מכסה את הנזק נושא התביעה.

אשר על כן, התביעה נדחית.

בנסיבות התיק אינני רואה לעשות צו להוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו.

זכות רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.