הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות באשקלון ת"ק 20637-02-19

התובעת:
דניאלה גרוס

נ ג ד

הנתבעת:
ליהיא לוי

פסק דין

התובעת, הגישה תביעה כספית ע"ס 2,590.4 שקלים בגין ביצוע עבודות ניקיון עבור הנתבעת ביום 29.8.18, ואי תשלום השיעור המוסכם על ידי זו. הסך הנתבע כולל את הסך המוסכם – 1,300 שקלים וכן הפסדים נטענים נוספים כמפורט בכתב התביעה.
אין חולק כי הוסכם על תשלום השיעור המצוין לעיל, אלא שלטענת הנתבעת, מדובר היה בבית חדש אשר מחייב ניקיון יסודי מתאים טרם כניסה לבית, ואין די בניקיון שיגרתי של מנקה. משכך, סוכם לטענתה עם התובעת עצמה כי זו תגיע בלווית צוות מסייע וכן תעשה שימוש במכונת קרצוף לרצפה ובמכונת קיטור – עבור האמבטיות. דא עקא, בפועל, הגיעה התובעת באיחור, לבדה, תוך שהיא טוענת שוב ושוב כי הצוות המסייע צריך להגיע, אלא שבפועל לא כך היה וזו נותרה לנקות לבדה. לא רק שכך, מכונת קרצוף וקיטור לא הובאו בפועל, ובסופו של יום ועיקר – מצאה עצמה הנתבעת עם בית שעודנו מלוכלך ונדרש המשך לניקיון שבוצע. לצורך כך שכרה התובעת שירותיה של מנקה נוספת שהגיעה למחרת עם צוות מנקות ונאלצה לדחות את כניסתה לבית.
הנתבעת מתארת עגמת נפש רבה שנגרמה לה מחמת השיח מול התובעת אשר לטענתה כלל צעקות וגידופים נוראיים מצד התובעת, לאחר שבעלה של התובעת שהגיע למקום אישר כי הבית אינו נקי דיו. לטענת הנתבעת, התובעת אף סרבה להצעת הנתבעת להסתפק בתשלום בן 400 שקלים.

אקדים ואציין כי הטענות ההדדיות נפרשו בכתבי הטענות וענין זה מוזכר מחמת שבסופו של דבר וחרף הנטען בכתב ההגנה, בחרה התובעת להעיד בעצמה ללא כל עדות מסייעת.

התובעת מעידה כי מדובר בשרות אמין הניתן על ידה, וככלל בשם חברה, עבור לקוחות מרוצים רבים ואף הציגה בפני בית המשפט חומרי ניקוי בהם עשתה שימוש לטענתה בניקיון בית הנתבעת.
התובעת מוחה בתוקף על עמדת הנתבעת והצעתה לתשלום מופחת וזאת מחמת שהשקיעה לטענתה מרץ וזמן רב – כשמונה שעות, לצורך ניקיון הבית ובאופן ראוי. לטענתה, הגיעה בזמן המוסכם ואף קודם לכן ולא באיחור כנטען.
התובעת אינה מקבלת את טענות הנתבעת לגבי חסרונו של צוות וחסרונה של מכונת קרצוף, הואיל ולשיטתה אין זה מעניינה של הנתבעת באיזה אופן בוצע הניקוי ובסיוע מי, משעה שבסופו של דבר נתקבלה התוצאה הסופית הנדרשת והבית נותר נקי כראוי.
התובעת אף מתארת מציאות בה נאלצה להתעכב על מנת לרצות את הנתבעת בעוד שהיא אמורה להגיע לחתונה אליה הוזמנה והיא מדגישה לאורך עדותה את המאמץ הרב לו נדרשה לשם ריצוי הנתבעת אשר לטענתה מוסרת בגרסתה דברי כזב ומתחמקת מתשלום .

אציין כבר עתה, כי התובעת בעדותה לא טרחה להתייחס באופן מפורש לכתב ההגנה המפורט המתייחס לטענות המייחסות לתובעת התנהגות לא הולמת וחוסר מהימנות בכל הנוגע לעמידתה בתנאי ההסכמה שבכללם על פי הנטען וכאמור הבאת צוות מסייע, שימוש במכונת קרצוף ושימוש בקיטור. כתב ההגנה אף מציין מפורשות כי התובעת היתל ה למעשה בנתבעת עת הצהירה לאורך יום העבודה, שוב ושוב ולשווא כי הצוות המסייע נמצא בדרכו.
כל שהתייחסה לו התובעת באופן מפורש, הוא עניין מכונת הקיטור כשלטענתה מפעילו היה מעורב בתאונה ומשכך נאלצה היא לעשות את פעולת המכונה באופן ידני.

הנתבעת מנגד, העידה תוך שהיא חוזרת על האמור בכתב הגנתה ומצביעה על תמונות המשקפות לטענתה את איכות עבודת התובעת. יצוין כי אלו מצויות בצבע בתיק הממוחשב ואכן ניתן להיווכח בהן באבק המצוי על הרצפה, במגירה מלוכלכת לגמרי, בסימני "רובה" ובמדפים מלוכלכים.
תמונות אלה משקפות, על פי דברי הנתבעת , רק חלק מטענותיה הכוללות אף ה תייחסות לרשתות שנותרו מלוכלכות בכתמי צבע ואבק במסילות.
תמונות אלה אינן מתיישבות עם טענת התובעת לגבי עבודה איכותית ומלאה.
אציין כי מטבע הדברים ניתן להשיג על עבודת ניקיון הנעשית על ידי היתלות בפרטים קטנים שאינם מושלמים, אולם לא התרשמתי כי זהו המקרה שלפניי וכי הנתבעת נתפסת לזוטי דברים בניסיון להתחמק מהתשלום.

אציין עוד כי התובעת הגישה אף היא תמונות במצורף לתביעתה, אולם אלו אינן ברורות דיו וקשה לי להתרשם מאיכותן לגבי איכותה של העבודה. מכל מקום, לתמונות חשיבות אם היתה התובעת מציגה תמונות המשקפות את אותם איזורים שצילמה הנתבעת וסותרות את אלו ולא כך הם פני הדברים.

כך או כך, מוצאת אני מקום בנקודה זו לציין ואף להדגיש כי התרשמתי מאמינות עדותה של הנתבעת דווקא שנמצאה בעיניי עקבית, עניינית ונעדרת האדרה מגמתית. רחוקה הייתי מלהתרשם כי היא נתלית בתואנות על מנת לחמוק מתשלום.
עדותה של התובעת במובחן, לא הותירה רושם כאמור וניכר היה כי היא מנסה לבטל, אף אם לא בהיגיון רב, כל טענה וניסיון למחאה מצד הנתבעת, אף אם אלו היו מגובים בדרך זו או אחרת.
גרסתה של הנתבעת לא רק שמקבלת עדיפות מעצם התרשמותי מאמינות עדותה, כי אם אף מהמצוי בתיק ובעניין זה אפנה לתכתובת הווטסאפ שצורפה לכתב ההגנה, שם ביום 27.8.18, שעה 17:23, מציינת הנתבעת מפורשות כי מעוניינת במכונת קרצוף תוך שהיא מציינת כי הדבר חשוב לה מאוד והתובעת משיבה "ברור".
בהמשך, ביום 28.8.18, החל מהשעה 21:20, ישנם חילופי דברים לפיהם התובעת מציינת כי תוכל להגיע ביום המיועד בשעה 11:30 ומציינת כי פנוי לה צוות. היא אף מדגישה כי על הבית להיות פנוי מאנשי מקצוע ובעלי בית "כדי שנעבוד בריכוז ובמקצועיות, להכין את הרצפה לקרצוף ועוד, כמו כל הבתים שהצוות עושה...מ 11:30 הצוות יהיה מוכן".

ביום 29.8.18, בשעה 13:05, מציינת התובעת כי נמצאת בכניסה, נתון המחזק את גרסת הנתבעת לפיה זו איחרה להגיע בניגוד לגרסת התובעת עצמה.
בשעה 17:25, מציינת התובעת כי הצוות בדרך ובשעה 19:33, היא מציינת כי הצוות עזב והקיטור הגיע ומזמינה את הנתבעת להגיע לבית.
משמע, חיזוק משמעותי וברור ישנו לגרסת הנתבעת לגבי הסיכום שהיה וכלל הן הבאתו של צוות מסייע והן הסתייעות במכונת קרצוף ובמכונת קיטור.
גרסת התובעת כפי שנמסרה בדיון מלמדת כי איש לא עבד עימה ובניגוד למוסכם ואין ספק כי העובדה שלאורך יום העבודה היא אינה מבהירה זאת כי אם טוענת אחרת, יש בה כדי להעיב על מהימנותה.
נראה כי אף התובעת עצמה הבינה כי יש חשיבות להמחשת עבודת צוות כפי שהובטח ולא לעבודת יחיד שמטבע הדברים אינה יכולה להפיק היקף עבודה ויסודיות עבודה באופן שווה ערך.

התובעת אף הודתה כי היתה בעיה עם אספקת מכונת הקרצוף ולטענתה עשתה היא את אותה עבודה בעצמה, אלא שלא אוכל לומר כי נחה דעתי כי אלו הם פני הדברים.
אין בפני בית המשפט תשתית ראייתית מספקת שתלמד מהו טיבה של אותה עבודה, כיצד יש לבצעה והאם אכן ניתן לבצעה באותה איכות ללא מכונה המיועדת לכך.
חסר זה משמעותי מקום בו הנתבעת מדגישה חשיבות מרכיב זה בסיכום בין הצדדים.
אין די באמירה סתמית מצד התובעת לגבי דיות עבודתה שלה בהקשר זה.

יתרה מכך, העיד ובאופן אמין בהחלט בעלה של הנתבעת, כי הוא עצמו הגיע לבית במהלך יום העבודה, בסביבות השעה 16:15, ומצא במקום את החשמלאי, בניגוד לטענת התובעת המכחישה נוכחות בעל מקצוע כלשהו. אף הוא מאשר כי לא ראה כל איש צוות במקום ולדבריו כאשר שאל את התובעת לפשר הדבר, השיבה אף אז כי הצוות נמצא בדרך ולאחר מכן טענה שהצוות היה ועזב .
החשמלאי לדבריו, טען כי לא ראה איש מעבר לתובעת עצמה ואף אם אסייג ואומר כי מדובר בעדות שמיעה, הרי שעדיין וכאמור התובעת עצמה לא הוכיחה כנדרש כי נעזרה באיש צוות כלשהו ומעדותה בפניי נראה כי היא מתחמקת מהתייחסות מפורשת לסוגייה זו.

עד זה אף הוא אישר כי הבית נותר לא נקי כמפורט בדבריו וכי למחרת נדרשה השלמה על ידי עובדות אחרות. בעניין אחרון זה אומר כי אמנם לא הוצגה אסמכתא לתשלום לעובדות אלה, אולם התובעת הציגה תכתובת ווטסאפ, שיש בה כדי ללמד על פנייתה ביום 30.8 לנמען המכונה "ילנה ניקיון" בעניין ביצוע עבודות ניקיון כאשר בהמשך היא אף שואלת אותה לגבי האפשרות לנקות אף את הבית הקודם שנעזב. בעניין אחרון זה אציין, כי מתרשמת אנוכי מכנות הסברה של הנתבעת בעניין זה, בעקבות ניסיון התובעת לומר כי כל התכתובת נוגעת לביתה הקודם של הנתבעת.

בהקשר זה אזכיר עוד, כי על פי עדות הנתבעת בעלה של התובעת שהגיע למקום על מנת לאסוף אותה בסיום יום עבודתה, טרח והתייחס לטענות הנתבעת ואכן אישר כי הבית אינו נקי באופן משביע רצון.
הגם שהנתבעת טענה זאת מפורשות בכתב הגנתה, לא טרחה התובעת להביאו להעיד וכידוע מחדל זה פועל לחובתה.

נחה דעתי מדברי הנתבעת כי אף לאחר קבלת מכתב מב"כ התובעת, ניסתה היא להגיע להבנות, אלא שמצאה עצמה מסורבת ומזועזעת מתגובתה של התובעת שהיתה קולנית ומתלהמת על פי המתואר.

ניתן לסכם ולומר כי התובעת לא הוכיחה כי עמדה בתנאי הסיכום בין הצדדים וכי בסופו של יום אף אם צוות לא הגיע מסיבה זו או אחרת, עלה בידה להביא את הבית למצב הולם שיתן מענה ראוי על תנאי ההסכמה. ראוי לציין כי אף לשיטת הנתבעת, לא ניתן לומר שלא נעשה דבר ובכל זאת תמורה כלשהי מגיעה לתובעת. מטבע הדברים קיים קושי לכמת תמורה זו, אולם החשבון שנעשה על ידי הנתבעת בהקשר זה, על בסיס תעריף העסקתה של מנקה לפי שעות עבודה, נושא היגיון מסוים, אולם יש ליתן משקל ראוי לסכום החוזי המוסכם ובנסיבות הענין לפסוק על דרך האומדנא ביחס לסכום זה. בנסיבות אלה ולאור התרשמותי מהנתון בפניי לגבי הנעשה והחסר וביחס למחיר המוסכם , מצאתי מקום להורות כי הנתבעת תשלם לתובעת 750 ₪. לא מצאתי כי התובעת הוכיחה את עלויות ההסתייעות בעו"ד או כי יש ממש במרכיב ההוצאות לדוגמא שנתבע. הוכח ה עם זאת הוצאה ע"ס 80.4 שקלים עבור פיתוח תמונות, אלא שמספרן הנקוב בקבלה שהוצגה עולה בהרבה על המצוי בתיק.
אינני נדרשת לטענות הנתבעת לגבי נזק שנגרם לפרקט או הפסדים עקיפים משעה שלא הועלתה טענת קיזוז מפורשת ולא הוגשה תביעה שכנגד.
אשר על כן, תשלם הנתבעת לתובעת 750 ₪ תוך 30 ימים ובנסיבות העניין לאור הערות בית המשפט לגבי התנהלות התובעת וסרובה העיקש לברר את תלונות הנתבעת , אין צו להוצאות כלשהן .
העתק מפסק הדין ישלח לצדדים.
בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.
ניתן היום, כ"ט סיוון תשע"ט, 02 יולי 2019, בהעדר הצדדים.