הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות באשדוד ת"ק 16783-09-20

בפני
כבוד ה רשמת בכירה אירנה רוזן

התובע

ליאור מסרת

נגד

הנתבעת
ס"ע חלפים אשדוד ח. פ 513677963

פסק דין

לפניי תביעה כספית ע"ס 10,000 ₪ לביטול עסקה ולפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל התנהלות הנתבעת.

טענות הצדדים:

כעולה מכתב התביעה, בחודש מאי 2020, התובע רכש מהנתבעת מערכת בולמים לרכב בעלות של 600 ₪.

מאחר ורכבו נשרף כיומיים לאחר מכן הוא ביקש להחזיר את הבולמים באריזתם המקורית לנתבעת ולקבל את כספו חזרה . לטענתו, הוא קיבל מהנתבעת זיכוי בטענה כי לא ניתן להשיב את המוצר לספק.

כעבור מס' ימים הוא ביקש לממש את הזיכוי אך נציג הנתבעת סירב בתוקף והחזיר את המוצר לידיו.

לטענת הנתבעת, התובע אכן רכש את הבולמים ביום 6/5/2020. ביום 25/5/2020 התובע ביקש להחזיר את הבולמים לנתבעת ולבטל את העסקה.

מאחר והביטול התבקש בחלוף 19 יום מיום הרכישה מסר נציג הנתבעת לתובע כי לא ניתן לבטל את העסקה אך ייעשה ניסיון לבטלה אל מול הספק וככל שהדבר יסתייע, יקבל את כספו חזרה.
בין לבין, נמסרה לתובע זיכוי מותנה. לאחר הבירור מול הספק נמסר לנתבעת כי לא ניתן לבטל את העסקה מול הספק ומידע זה עבר לתובע.

עוד טוענת הנתבעת כי התובע דרש וקיבל את הבולמים חזרה לידיו.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכל אשר הובא לפני ושמעתי עדויות הצדדים, נחה דעתי כי דין התביעה להידחות.

הנתבעת הציגה אסמכתאות למועד רכישת הבולמים וכן למועד החזרתם המלמדות על כך ש ביטול העסקה התבקש בחלוף כעשרים יום . משכך, התובע אינו זכאי לביטול העסקה מכח הוראות תקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

טענת התובע כי הודעת הביטול נמסרה לנתבעת קודם לכן, לא נתמכה ולו בבדל ראיה. עדותו בעניין זה הייתה סתמית ונעדרת פרטים באשר למועד מסירת ההודעה וזהות הגורם לו נמסרה. יתירה מזו, אף לשיטת התובע, הנתבעת לא השיבה לו את כספו אלא מסרה לידיו זיכוי. גרסה זו אינה עולה בקנה אחד עם טענת התובע כי העסקה בוטלה בתוך המועד הקבוע בתקנה 2 לעיל, שכן במקרה כזה לא הייתה כל סיבה להסכמתו להסתפק בזי כוי ולא בהשבת הכספים ששולמו.

בנסיבות אלו ומשעה שלא הוכח לפניי כי העסקה בוטלה בתוך המועד הקבוע בתקנה 2, הרי שאין כל עילה שבדין לחייב את הנתבעת לבטל העסקה ולהשיב לתובע את כספו.

אשר לטענת התובע כי נמסר לידיו זיכוי שבהמשך הנתבעת סירבה לכבד אותו הרי שהנני מקבלת את גרסת הנתבעת כי המדובר בזיכוי מותנה. גרסה זו עולה בקנה אחד עם העובדה כי הבולמים הוחזרו לאחר התקופה הקבועה בתקנות ועל כן, לא הייתה לתובע זכות קנויה לביטול העסקה.

לאור האמור, דין התביעה להידחות וכך אני מורה.
התובע יישא בהוצאות הנתבעת בגין ניהול הליך זה בסך 250 ₪.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 15 יום.

ניתן היום, י"ג תמוז תשפ"א, 23 יוני 2021, בהעדר הצדדים.