הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות באילת ת"ק 48493-02-19

בפני
כבוד ה שופט שי ברגר

תובע
אמיר נוריאל

נגד

נתבעת
הקונטיינר רן פיינה בע"מ

החלטה

בפני בקשה מטעם המבקשת/הנתבעת מיום 20.05.2019 לעיון מחדש (להלן: " בקשה") בהחלטתי מיום 12.05.2019 (להלן: "החלטה").

טענות המבקשת
הנתבעת טוענת כי העסקה אכן בוצעה בטלפון אך האספקה הייתה לכתובת התובע בתל אביב.
בעניין מיקום האספקה נטען כי ככל והיה מבקש התובע להזמין את המייבש לאילת, לא הייתה מתבצעת העסקה בין הצדדים.
עוד נטען (ככל הנראה בהלצה) בעניין סמכות בינלאומית: "אם התובע היה עובר לגור ביפן האם המשפט היה מתדיין ביפן??" (סעיף 3 סיפא לבקשה).
לבסוף נטען כי 'המקום-המוחשי' בזמן ביצוע העסקה כתובת התובע הייתה בתל אביב, כמו גם כתובת הנתבעת.

טענות המשיב
התובע חוזר על העובדה כי הפרסום בוצע במרשתת וכי בעניין זה מתקיים החריג להגשת התובענה באזור מגוריו של התובע.
עוד נטען כי בעת כריתת החוזה בין הצדדים לא נשאל התובע למקום מגוריו ואף לא נאמר לו כי מגורים באזור גוש-דן הינם תנאי סף לרכישה.
על מנת לחזק טיעוני, צירף התובע תמצית רישום ממשרד הפנים המעידה על העובדה כי מתגורר הוא באילת החל מיום 03.08.2016.

דיון
לא ברורה לבית המשפט התנהלות הנתבעת; בית משפט זה לא יושב כערכאת ערעור על החלטותיו שלו. ככל ומבקשת היא להגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט, תפעל היא בהתאם לתקנות.
ביחס לטענות הנתבעת בבקשה - יובהר בזאת ובהמשך להחלטה מיום 12.05.2019 - מאחר והעסקה בוצעה במרשתת קיימת סמכות לבית משפט זה, בהתאם לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז- 1976, סעיף 2(ב). כמו כן, בעניין זה מופנית הנתבעת לעיון בהחלטתו של כב' השופט יוסף שפירא מיום 14.12.2003 בהליך בש"א (י-ם) 2841/03 רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"נ נ' מראות אימאג' בע"מ, שם קבע בית המשפט כי חוסר סמכות מקומית בגין עילה במרשתת (בעניין הפרת זכויות יוצרים, בשונה מהמקרה שבפניי) - הנה בהתאם לנוחות הדיון, כפי שבית משפט זה קבע בהחלטתו באופן מפורט.
ביחס לטענות התובע - יצוין כי הוא אינו סותר את העובדה כי אספקת המוצר התקיימה בתל אביב. אך טוען בעניין זה שלא ידע כי מיקום האספקה הינו הכרח לקיום החוזה.

הכרעה
לאור כל האמור לעיל, איני מוצא מקום לשנות ההחלטה וזו תיוותר על כנה.
באופן חד פעמי ולאור הודעת התובע כי הנתבעת לא מילאה אחר הוראות בית המשפט בהחלטה, מאריך המועד לתשלום הוצאות הנתבעת, כמפורט בסעיף 24 להחלטה, עד יום 09.06.2019. ככל ולא ישולם הסכום כנדרש, רשאי התובע לפנות להליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל.
הדיון יתקיים במועד הקבוע; 07/07/2019 בשעה 11:30.
בית המשפט ממליץ לצדדים לבוא ביניהם בדברים במטרה לסיים הליך זה בפשרה ובכך לייתר הדיון הקבוע.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ט, 02 יוני 2019, בהעדר הצדדים.