הדפסה

בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון ת"ג 48296-01-16

בפני
כבוד ה שופטת אסתר שטיין

מבקש

יוסף דגן

נגד

משיב

היועץ המשפטי לממשלה

פסק דין

בפני ביהמ"ש בקשה לשינוי תאריך לידה רשום בתעודות המרשם.
כאשר עלה המבקש ארצה ממרוקו, נרשמה במרשם האוכלוסין שנת 1943 בתור תאריך לידתו (להלן: " התאריך הראשון"). ביום 20.6.10 תוקן הרשו ם – 1943 – לבקשת המבקש שנתמכה בתצהיר, ונרשם תחתי ה כי המבקש נולד בתאריך 25.12.1943. ( להלן: "התאריך הרשום"). במסגרת בקשה זו, התבקש תיקון כך, שיירשם שהמבקש נולד בפברואר 1943 (להלן: "התאריך המבוקש").

טענות הצדדים
לטענת המבקש, כאשר יצא לפנסיה, נתבקש לספק תאריך לידה ונקב בתאריך כלשהו: "25.12.1943" ולכן נרשם תאריך זה כתאריך לידתו. עתה, משהבין שמדובר בתאריך נוצרי, כדבריו, הוא אינו רוצה בו.
לטענת המבקש, הוריו סיפרו לו כי נולד בט"ו בשבט ולכן מבקש את התאריך המבוקש.
המשיב מתנגד לבקשה זו, מן הטעם שלא הורם נטל ההוכחה לבקשה זו, ויש מסמכים המצביעים על כי המבקש נהג לנקוב בתאריך הרשום בהתנהלו בפני הרשויות, עוד משנת 1971.
הדיון שנערך ביום 24.5.16
בדיון שנערך ביום 24.5.16 לא ידע המבקש להשיב לשאלת בית המשפט מהי פרשת בר המצווה שלו. בדיון זה הוחלט כי למבקש תינתן ארכה להביא אסמכתאות בתמיכה לבקשתו. אולם, לא הוצגו אסמכתאות.
דיון והכרעה
בבקשת המבקש למתן החלטה מיום 13.12.16, עולה כי אין בידו אסמכתאות אלו, ומבוקש ביטול תיקון התאריך הרשום, כך שירשם התאריך הראשון.
על מבקש תיקון המרשם לעמוד בנטל הוכחה, כנהוג בתביעה אזרחית. (ר' ע"א 355/59 הרינג נ' היועץ המשפטי לממשלה, פי'ד יג 2055 בעמ' 2058, וכן ע"א 283/61 דוראני ני היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד טו 1935 , בעמ' 1938).
המבקש ביקש לקבוע כי נולד בפברואר בנימוק שהוריו סיפרו לו כי נולד בטו בשבט, ועם זאת, לא צירף כל אסמכתא או עדות לתמיכה בטענה כי נולד בפברואר, או כי הוריו סיפרו לו כי נולד בטו בשבט.
יצויין כי טו בשבט חל בשנת 1943 בחודש ינואר דווקא (21.1.1943).
באשר לבקשה שעלתה במהלך הדיון בתיק, לפיה תבוטל ההחלטה על שינוי התאריך הראשון, וירשם התאריך הראשון מחדש, הרי שעסקינן בבקשה לסעד שונה מבלי שנתבקש תיקון התובענה, וממילא אין מקום להיענות לה מטעם זה בלבד.
כן ראויה בקשה זו להדחות מן הטעם הבא:
א. בהתנהלות המבקש מול הרשויות, החל משנת 1971, הודיע כי נולד בתאריך הרשום.
ב. המבקש הצהיר בפני עו"ד כי נולד בתאריך הרשום, וכתוצאה מכך נרשם במרשם האוכלוסין.
ג. לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת להצהרות המבקש האלו, וככל שהמניע להתנהלות זו הינה מניע שאינו כשר, אין לו לבית המשפט ליתן יד להכרה בכך.

אשר על כן, בהיעדר כל ראיות לתמיכה בטענת המבקש לקביעת גיל, בקשה זו נדחית.

ניתן היום, ט"ו כסלו תשע"ז, 15 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.