הדפסה

בית משפט לענייני משפחה בקריות 01

בפני
כב' השופטת שירי היימן

מבקש

תייסיר חג'אזי ת"ז XXXXX684
באמצעות ב"כ עו"ד ח'אלד פייסל

נגד

משיב

נציג היועץ המשפטי לממשלה חיפה
באמצעות פרקליטות מחוז חיפה- אזרחי

פסק דין

לפניי בקשה לתיקון גיל שהוגשה ביום 30.10.19.
על פי רישומי משרד הפנים המבקש רשום כיליד 05.08.58. המבקש טוען שהוא יליד 05.08.57.
ביום 13.05.20 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נחקרו המבקש, אביו ובן דודו ובתום הדיון הצדדים סיכמו את טענותיהם.
טענות המבקש
המבקש עותר לקבלת תביעתו וטוען שגרסתו הייתה עקבית ומהימנה ותואמת את הגרסה של אביו ושל העד יאסר חג'אזי.
המבקש טוען שאביו יליד שנת 1940, העיד שהתחתן בשנת 1956 בהיותו קטין בן 16 ושביום 05.08.57 נולד המבקש. מאחר ואביו היה קטין החליט לדחות את הדיווח אודות החתונה ואודות לידת המבקש.
אמנם בטופס הלידה נרשם שהמבקש נולד בשנת 1958 ושאביו התחתן באותה שנה, אולם יש לקבל את גרסת אביו שהרשום בטופס אינו נכון, שכן לא ייתכן שהאב נישא בשנת 58 והמבקש נולד באותה שנה. המבקש טוען שמדובר במנהגים של שנות ה- 50 ולא יעלה על הדעת שאביו של המבקש ואימו קיימו יחסי אישות טרם החתונה. דבר זה תומך בדברי אביו של המבקש שדיווח על החתונה ולידת בנו לאחר שהגיע לגיל 18.
אחיו של המבקש, אוסאמה, נולד ביום 24.04.59 ואביו של המבקש העיד שהתאריך נכון וכן התאריכים של יתר הילדים נכונים גם הם. עצם העובדה שאוסאמה, אחיו של המבקש, נולד ביום 24.04.59 מחזקת את הטענה שתאריך הלידה של המבקש אינו נכון שכן לא יעלה על הדעת שהבן אוסאמה נולד בדיוק 9 חודשים לאחר לידת המבקש.
המבקש מתייחס לטענת המשיבה בכתבי הטענות שלה שבפניותיו למשרד הפנים כתב המבקש את תאריך הלידה הרשום בתעודת הזהות. המבקש טוען שלא נחקר על עניין זה, כמו כן ברי כי בפנייה לרשות רשמית ירשום המבקש את תאריך הלידה הרשום בת"ז עוד התייחס המבקש לטענה בדבר שינוי שמו באנגלית וטען שהטענה אינה נכונה, המבקש שינה אות בשם שלו באנגלית שכן השם שלו נרשם לעתים עם האות E ולעתים עם האות I, אך אין ללמוד מכך שרצה לשנות את שמו באנגלית.
בנוסף, העד יאסר הציג את תעודת הזהות שלו, הוכיח את תאריך הלידה שלו והצהיר שאמו סיפרה לו שתייסיר (המבקש) מבוגר ממנו ושתייסיר נולד בקיץ והוא נולד בחורף.
המבקש טוען שהנימוקים שפורטו לעיל מובילים למסקנה שתאריך לידתו הרשום אינו נכון. לדבריו, אין לו אינטרס כלכלי בתיקון, שכן הוא איש עסקים מצליח, יש לו נכסים והוא אינו זקוק לכסף.
טענות המשיבה
המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת שמדובר בגרסה מאוחרת שאינה נתמכת בראיות אובייקטיביות. לטענתה לא ניתן להסתמך על עדות העד, שכן העיד לגבי דברים שקרו בהיותו תינוק. אשר על כן, המבקש לא עמד בנטל הכפול בתביעות לתיקון גיל: עליו להוכיח שתאריך הלידה הרשום שגוי ושהתאריך לו הוא טוען נכון.
המשיבה טוענת שהבקשה הוגשה בשיהוי של עשרות שנים מה שמעיד על אינטרס כלכלי או אינטרס אחר העומד מאחורי הגשתה. במשך כל חייו הצהיר המבקש שתאריך לידתו הוא התאריך הרשום במרשם האוכלוסין.
המשיבה טוענת שבעת לידת המבקש אביו היה בגיל 17 ובאותה עת גיל הנישואין היה 17 ועל כן יכול היה אביו לרשום את תאריך הלידה הנכון. המשיבה מסכימה שבשנות ה- 50 לא היה מקובל לקיים יחסי אישות טרם הנישואין אך אין זה אומר שלא קרו מקרים.
עוד טוענת המשיבה שאמנם לידת אוסאמה 9 חודשים אחרי לידת המבקש היא גבולית אך לא בלתי אפשרית, וטענה זו לא מצדיקה את השינוי המבוקש.
דיון והכרעה
סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ח – 1965 קובע:
"המרשם ראיה לכאורה
הרישום במרשם, כל העתק או תמצית ממנו וכן כל תעודה שניתנה לפי חוק זה יהיו ראיה לכאורה לנכונות פרטי הרישום המפורטים בפיסקאות (1) עד (4) ו-(9) עד (13) לסעיף 2".
ברישומי מרשם האוכלוסין רשום התאריך 05.08.58 כתאריך לידתו של המבקש. הנטל לסתור את הרישום מוטל על כתפי המבקש (ראו: ע"א 171/60 סולטנה נ' היועץ המשפטי לממשלה פד"י י"ד 2177).
נטל ההוכחה בתביעה לתיקון גיל הוא אותו נטל הרובץ על המבקש בכל תביעה אזרחית אחרת, בהתאם לכלל הראייתי לפיו המוציא מחברו עליו הראייה במידה הסתברותית של למעלה מחמישים אחוז (ראה: ע"א 283/61 דוראני נ' היועץ המשפטי לממשלה , פד"י טו 1935, עמ' 1937, ו- ע"א 448/59 סאלם עיראקי נ' היועץ המשפטי לממשלה , פ"ד יד 1070, עמ' 1072).
המשיבה צירפה מספר מסמכים שלדידה מעידים על כך שתאריך הלידה הרשום הינו התאריך הנכון: תמצית רישום של המבקש בה רשום תאריך הלידה בשנת 1958 (נספח א' לתגובה), הודעת לידת חי בה מופיע תאריך הלידה בשנת 1958 (נספח ב' לתגובה), בקשה מיום 27.10.74 להנפקת תעודת זהות ראשונה במסגרתה הצהיר שנולד בשנת 1958 ללא ציון תאריך מדויק (נספח ג' לתגובה), בקשה מיום 23.08.77 להנפקת דרכון במסגרתה הצהיר שתאריך לידתו 05.08.58 וכי שמו TAYSSER (נספח ד' לתגובה), בקשה נוספת מיום 28.04.80 להנפקת תעודת זהות בה הצהיר שתאריך לידתו 05.08.58 (נספח ה' לתגובה), הודעה מיום 30.10.13 לשינוי מען בה ציין שתאריך לידתו 05.08.58 (נספח ו' לתגובה). בקשה מיום 11.04.11 לחידוש דרכון במסגרתה כתב המבקש את שמו באנגלית באופן הבא TAYSSIR, שונה מהדרך בה נכתב בפעם הקודמת , אך לא ביקש לתקן את גילו. סביר כי לו תאריך לידתו לא היה נכון, היה מציין זאת יחד עם תיקון שמו (נספח ז' לתגובה).
המבקש הסתמך בבקשתו על מספר טענות. המבקש לא צירף אסמכתאות מהן ניתן ללמוד שנולד בשנת 1957, אלא הסתמך על עדותו ועדות העדים מטעמו.
הפרש הגילאים בינו ובין אחיו היותר צעיר ממנו- אוסאמה: המבקש טוען כי אחיו אוסאמה יליד 24.04.59 ולא ייתכן כי ההפרש ביניהם 8 חודשים ועשרים יום בלבד (צורף צילום ת"ז של האח אוסאמה).
תצהיר ועדות מטעם אביו של המבקש: אביו של המבקש הצהיר כי רשם את המבקש בחלוף שנה בדיוק מיום הולדתו, שכן בעת לידת המבקש אביו לא היה רשום כנשוי. עוד הצהיר האב כי הבן אוסאמה נולד ביום 24.04.59 ותאריך לידתו הרשום הוא תאריך נכון (צורף לכתב התביעה צילום ת"ז של האב וכן הספח בו רשומים ילדיו).
אביו של המבקש העיד שהתחתן בשנת 1956, עת היה בן 16 ואשתו בת 18. מאחר ולפי החוק לא ניתן היה להינשא בגיל זה, לא נרשמו הוא ואשתו כנשואים בזמן אמת. משום כך לא רשם את לידתו של המבקש עת נולד ביום 05.08.57. ב – 05.08.58, לאחר שכבר מלאו לו 18 דיווח לרשויות הן על נישואיו והן על לידת המבקש. לדבריו, שמר על היום והחודש הנכונים – 5 בחודש אוגוסט, אך דיווח שנולד ב – 1958 במקום במועד הנכון – 1957. לטענתו, לא ייתכן שגם התחתן בשנת 1958 וכעבור פחות מתשעה חודשים נולד המבקש. המדובר בחברה מסורתית שלא אפשרה קיום יחסי אישות טרם הנישואים. ולכן נישואיו לא נרשמו בזמן וכתוצאה מכך גם לא נרשמה לידת המבקש. כאשר נשאל מדוע אשתו לא רשמה את הילד בעת לידתו שכן יכלה לעשות כן, השיב שלא ידעו על אפשרות זו, כך גם השיב לשאלה מדוע לא רשם את נישואיו בגיל 17, שכן באותה עת היה מותר להתחתן בגיל 17 (עמ' 1 לפרוטוקול שורה 17 עד עמ' 2 שורה 14).
עדות העד יאסר חג'אזי, בן דודו של המבקש: העיד שנולד בחודש 12/57 ושהמבקש נולד לפניו. בן דודו של המבקש- העיד כי למיטב ידיעתו המבקש מבוגר ממנו וכי הוא בעצמו נולד ביום 30.12.57, הוא נולד בחורף והמבקש נולד בקיץ (עמ' 3 לפרוטוקול שורות 10-21). העד מעיד על מידע שנמסר לו, לדבריו, מפי אמו, שכן הוא בוודאי שאינו זוכר ואינו יכול להעיד על דברים שקרו עת היה תינוק.
בתעודת לידת חי (נספח ב' לתגובה) רשום שהמבקש נולד ביום 05.08.58 ושהוריו נישאו בשנת 1958.
עוד העיד המבקש שכל מטרתו שהרישום ישקף את תאריך לידתו האמיתי ושבעבר הדבר לא עניין אותו. לדבריו הוא מבוסס כלכלית ואין לו אינטרס כלכלי העומד מאחורי בקשתו (עמ' 2 לפרוטוקול שורה 23 עד עמ' 3 שורה 7).
אמו של המבקש לא הוזמנה למתן עדות נוכח גילה (82) ומצבה הרפואי (עמ' 2 לפרוטוקול שורות 19-20).
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות והנספחים שצורפו הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל ואנמק:
עצם העובדה שהמבקש הצהיר בכל הבקשות שהגיש למשרד הפנים שנולד בשנת 1958 אינה פועלת לרעתו שכן:
"לכשעצמי התנהגות זו היא סבירה משום שמטבע הדברים שאדם מצהיר על תאריך הלידה שלו עפ"י הכתוב בתעודת הזהות, שאם לא יעשה כן - במקרים רבים לא יסכימו לקבל תאריך לידה אחר, כל עוד לא יתוקן במרשם האוכלוסין, ולכן המערער סיגל לעצמו את תאריך הלידה עפ"י הרשום." (ע"מ (ת"א) 1099/00 גד גבריאל נ' היועמ"ש ואח' ( ניתן ביום 26.11.00) [פורסם במאגרים המשפטיים]).
עדותו של המבקש אמינה עלי, התרשמתי שמניעיו כנים ואינם נובעים מאינטרס כלכלי וכי הוא משוכנע באמיתות בקשתו.
אמנם המבקש מסתפק בראיות נסיבתיות ועדויות על שארע לפני למעלה מ - 60 שנים, וההסבר שנתן לשיהוי בבקשתו הוא כי עד עכשיו לא סבר שיש חשיבות לשאלת הרישום ואילו כיום הוא מעוניין שפרטיו הרשומים ישקפו את המציאות ואת האמת, אך העדויות שהוצגו מתיישבות עם טענתו של המבקש.
עדות אביו של המבקש גם היא אמינה עלי. עדותו מתיישבת עם הנסיבות. בחברה הערבית המסורתית בה חיו וחיים הוריו של המבקש, אין זה מקובל לקיים יחסי אישות טרם הנישואים (גם המשיבה מסכימה לכך בסיכומיה), ועל כן לא סביר כי הורי המבקש נישאו בשנת 1958 והמבקש נולד באותה השנה. עדותו של האב כי התחתן בגיל 16, בשנת 1956, והמבקש נולד בשנת 1957, ולא רשם את הנישואים והלידה מאחר ולא רשאי היה להינשא, הגיונית ומתיישבת עם המציאות החברתית בחברה הערבית.
כן קשה ליישב את ההפרש בין תאריכי הלידה של המבקש ואחיו אוסאמה. בהתאם לתאריכי הלידה במרשם, ההפרש ביניהם הוא 8 חודשים ועשרים יום. ההסבר שמציע המבקש כי למעשה נולד בשנת 1957 וההפרש בינו לבין אחיו הוא שנה ושמונה חודשים מתיישב עם המציאות בסבירות גבוהה יותר מההסבר לו טוענת המשיבה כי ייתכן הפרש כזה בין אחים. מדובר בתקופה של פחות ממשך הריון מקובל וגם זאת בהנחה שהאם נכנסה להריון מיד עם לידת המבקש – דבר שקשה ליישבו עם עובדות החיים והמציאות.
עיון בתעודת הזהות של אביו של המבקש מעלה כי למבקש 7 אחים ואלו תאריכי הלידה שלהם: אוסאמה – 24.04.59, סועאד – 16.06.61, גסאן – 18.11.62, מוחמד- 31.01.65, נעמה – 23.12.67, סאוסן – 03.04.69, אמין – 10.10.72. הפרש הגילאים בין האחים הוא לפחות שנה וחצי ואף יותר. קשה ליישב הפרש גילאים של שמונה חודשים ועשרים יום עם מציאות החיים.
עדותו של בן הדוד תומכת אף היא בעדות המבקש ואביו. אמנם המדובר בעדות מפי השמועה, אולם היא מחזקת את טענת המבקש כי למעשה נולד בקיץ 1957, עובדה שהייתה ידועה לכל המשפחה.
צירוף העדויות, שהיו אמינות עלי, והעובדה שהן מתיישבות עם נסיבות החיים בחברה הערבית המסורתית ועם עובדות המציאות באשר להפרש גילאים סביר בין אחים מובילה אותי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
אשר על כן אני קובעת כי תאריך לידתו הנכון של המבקש הוא 05.08.1957.
אין צו להוצאות.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.
ניתן היום, ט' סיוון תש"פ, 01 יוני 2020, בהעדר הצדדים.