הדפסה

בית משפט לענייני משפחה בנצרת ת"ג 52833-05-16

בפני
כבוד ה שופט מחמוד שדאפנה

המבקשת:
חיה קורן ת"ז XXXXXX545

ע"י ב"כ עוה"ד גיא תותי ואח'

נגד

המשיב:
היועץ המשפטי לממשלה

ע"י ב"כ עוה"ד חובב ביטון ואח'

פסק דין

א. ההליך:

1. בפני תביעה לתיקון גיל, על פי חוק לקביעת גיל, התשכ"ד – 1963, במסגרתה עותרת המבקשת הגב' חיה קורן (להלן: "המבקשת" ו/או "התובעת") להורות על תיקון גילה הרשום בתעודת הזהות באופן שבמקום תאריך הלידה הרשום: 7.10. 1944 יירשם תאריך: 8.10 .1944, שהינו התאריך הנכון, קרי תיקון של יום אחד בלבד.

ב. רקע עובדתי:

2. בגדרי התביעה, טוענת המבקשת כי נולדה ב רומנה ביום 8.10.1944 בשם CLARA SIN MICHEL ובשנת 1948 בעת עלייתה לארץ, בשל טעות של המשיב, נרשם תאריך הלידה של המבקשת 7.10. 1944 תחת התאריך הנכון שלטענתה הינו 8.10. 1944.

עוד טענה המבקשת במסגרת תביעתה, כי עם עלייתה לארץ נרשמה בשמה הנוכחי ושמה הקודם שקיבלה ברומניה שונה.

3. בתמיכה לתביעתה, צירפה התובעת העתק מתעודת הלידה שלה ברומניה בצירוף תרגום נוטריוני נספח 'א' לכתב התביעה. בשלב מאוחר יותר, הגישה המבקשת מסמכים נוספים להוכחת השינוי בשמה. יש לציין כי המבקשת אף הגישה תביעה נוספת במסגרת תיק ש"ש 52850-05-16 לשינוי שמה, תביעה שמתנהלת בפני כב' השופטת רונית גורביץ וטרם ניתנה בה הכרעה.

4. מטעם ב"כ המשיב הוגשה תגובה אשר מתנגדת לבקשה. ב"כ המשיב צירף לתגובתו מספר מסמכים לתמיכה בהתנגדות.

5. בדיון שנערך בפני ביום 11.1.2017 חזרו המבקשת וב"כ על הטענות שפורטו בכתב התביעה וכן הציג ו בפני ביהמ"ש מסמכים נוספים.

מצדו חזר ב"כ המשיב על התנגדותו, אולם הוא ביקש ארכה על מנת להתייעץ וליתן תשובה סופית מטעמו . ביהמ"ש נעתר לבקשתו של ב"כ המשיב וניתנה ארכה להגשת הודעה בעניין.

6. ב"כ היועמ"ש ביקש ארכ ות נוספות לשקול מחדש את עמדתו ולהגיש עמדה סופית ואף דרש מסמכים נוספים מאת המבקשת, מסמכים שהומצאו לו. בתשובתו האחרונה שהוגשה לתיק ביהמ"ש הודיע ב"כ המשיב כי הוא משאיר את ההכרעה בתיק לשיקול דעתו של כב' בית המשפט.

ג. המסגרת הנורמטיבית:

7. בתביעה לתיקון גיל, על המבקש לעמוד בשני תנאים מצטברים שהינם:

א. כי הגיל הרשום במרשם האוכלוסין אינו נכון.
ב. מה הוא התאריך הנכון.

בהקשר זה, נאמר בפסיקה, כי ההוכחה שהגיל הרשום במרשם האוכלוסין אינו נכון אינה מספקת ואינה פוטרת את התובע מהוכח ת גילו המדויק (ראו: ע"א 171/60 סולטנה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יד, 2177 (1960)).

8. ואשר לראיות הדרושות בתביעה לשינוי או קביעת גיל, נאמר על ידי כב' השופט ברנזון ב- ע"א 437/60 שמואל זונטג נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד טו, 374, 378 (1961)):

"מלבד עדותם של אנשים חיים - קרובי משפחה, שכנים, מכרים ואחרים, שהיו נוכחים בשעת לידתו של אדם או שיש להם ידיעה אישית על גילו, המשמשת בדרך כלל עדות כשרה להוכחת גילו של אדם, יכול הוא להיעזר למטרה זו גם בתעודה ציבורית כל - שהיא, שיש בה ציון יום לידה או גיל , שהוכנה במהלך הרגיל של העניינים, כגון דרכון, תעודת נישואין, פנקס צבא וכיוצא באלה מן התעודות בעלי אופי רשמי, או בהעתק ממסמך כזה מאושר כהלכה. תעודה כזאת, אף כי כשלעצמה אינה הוכחה מכרעת לג ילו של אדם, יכולה היא לשמש סיוע או חיזוק לעדות אחרת".

9. כמו כן, יש לציין ולהדגיש, כי הלכה היא שתביעה לשינוי גיל הינה ככל תביעה אזרחית ועל התובע לשכנע את בית המשפט על סמך ראיות מטעמו ונכונות גרסתו, כך נקבע ב- ע"א 283/61 דוראני נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד טו 1935, 1938 (1961):

"זוהי תביעה אזרחית ועל התובע לשכנע את בית- המשפט במידה כזו שתהא לו אפשרות לבסס את מסקנותיו על סמך הוכחות במידה הדרושה במשפטים אזרחיים".

ד. דיון והכרעה:

10. בעניינו, לאחר עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה, ולאחר שמיעת המבקשת וב"כ, וכן בתגובת המשיב, אשר כאמור משאיר את ההכרעה בבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט, ולאחר עיון במסמכים שצורפו לבקשה ובעיקר בתעודת הלידה שצורפה לבקשה, אני סבור כי המבקשת עמד ה בנטל המוטל עלי ה להוכחת שני המרכ יבים הנחוצים לצורך היעתרות לתביעתה.

11. בעניינו, שוכנעתי כי יש ליתן משקל יתר לתעודת הלידה שצורפה מטעם המבקשת ממקום עלייתה ממדינת רומניה אשר תורגמה לשפה העברית וכן למסמכים הנוספים בכל מה שקשור לשמה של המבקשת ולשונ י בשמות . המדובר בתעודת לידה שהונפקה בסמוך מאוד ללידתה של המבקשת עוד בתאריך 10.10. 1944, ובה נרשם באופן ברור כי תאריך לידתה של התובע ת, הינו 8.10. 1944 ולא 7.10. 1944 כפי שמופיע בתעודת הזהות של המבקשת.

12. המדובר בתעודה רשמית ותעודה כזו ללא ספק מחזקת את טענתה של המבקשת בדבר יום לידתה הנכון. המבקשת גם נתנה הסבר משכנע אודות השם והסבריה, בצירוף המסמכים שצורפו, מקובלים עלי.

ה. סיכום:

13. היות ועסקינן בתביעה אשר הינה תביעה ככל תביעה אזרחית רגילה, ועל התובעת מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט על סמך ראיות מטעמ ה ונכונות גרסת ה, מצאתי כי התובעת אכן עמד ה בנטל זה והרי מה נטל ההוכחה שרובץ לפתחה.

14. אשר על כן, ולאור האמור לעיל, אני מקבל את התביעה וקובע כי תאריך לידתה של התובע ת הינו 8.10. 1944 ולא 7.10. 1944 כפי שרשום בתעודת הזהות.

15. בהתאמה, אני מורה על תיקון תאריך לידתה של התובע ת במרשם האוכלוסין בהתאם לאמור לעיל.

16. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

17. המזכירות תעביר פסק דין זה לצדדים ולפקיד מרשם האוכלוסין ותסגור התיק.

ניתן היום, י"ג ניסן תשע"ז, 09 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.