הדפסה

בית משפט לעניינים מקומיים בתל אביב - יפו בב"נ 31599-03-19

בפני
כבוד ה שופטת עדי יעקובוביץ

מבקש

שי ישראל

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה לביטול צו הריסה מנהלי אשר הוצא על ידי המשיבה ביום 22.02.2019 בהתאם להוראות סעיף 228(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה" או "החוק" ). מדובר בצו הריסה מנהלי מספר 1099-2019 שהוצא כנגד בנייתן של שתי פרגולות בשטח של 24 מ"ר ו- 10 מ"ר על גג בניין במקרקעין ברחוב פנקס דוד צבי מס' 69 גוש חלקה 6107/512.
טענות הצדדים
המבקש טוען כי מדובר בבניה שאינה דורשת היתר לגבי מצללה לפי סעיף 12 לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 (להלן: "תקנות הפטור").
ב"כ המשיבה טוען כי הפרגולות נבנו בסמוך לחדר יציאה לגג הממוקם במפלס הגג העליון של הבניין שעל פי היתר הבניין אסורה בו כל בנייה למעט מתקנים טכניים. לטענתו חדר היציאה לגג הוא מבנה המנוגד להיתר אליו לא ניתן להצמיד בניה נוספת הפטורה מהיתר לפי סעיף 2(4) לתקנות הפטור.
ב"כ המשיבה אף טוען כי לא ניתן לבקש היתר לחדר זה, כיוון שהוא מנוגד לתכנית מרחבית 3729 (רובע 4) ומביא כסימוכין החלטה של ועדת הערר לתכנון ובניה של מחוז תל אביב בתיק תא/5215/17 מיום 15.01.2018, לפיה נדחה ערר אשר הגיש המבקש כדי להכשיר חדר זה.
בתגובת המבקש, מצוין כי הבקשה לוועדת הערר הייתה "להכשיר את החדר שכבר היה קיים" ודעת לנבון נקל כי מדובר בחדר לגביו אין היתר כפי שטוענת המשיבה . אך בנוסף נטען כי הפרגולות נשוא הצו נשענות על קיר ות חיצונ יים כך שאין מדובר בהצמדת בניה לבניה שאינה חוקית.

דיון
בהתאם לטענות הצדדים אין מחלוקת על כך שחדר היציאה לגג נבנה בניגוד להיתר קיים וכי הוגשה לאחרונה בקשה לוועדת הערר להכשיר את החדר, בקשה אשר נדחתה . נותרת השאלה האם ניתן להצמיד לבנייה זו את הפרגולות אשר עבורן לא נדרש היתר בהתאם לתקנות הפטור.
בניין מוגדר בסעיף 2 לחוק התכנון והבניה:
"בנין" – כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות –
(1) כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;
(ההדגשות אינן במקור - ע.י.).
מכאן נמצאנו למדים כי כל חלק של מבנה, אף אם הוא פטור מהוצאת היתר לכשעצמו, מהווה "בנין" כהגדרתו בחוק אם הוא מחובר אליו חיבור של קבע והבניין כמקשה אחת חייב להתאים להיתר , לתוכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום.
עולה בבירור מהתצלומים כי לפחות צלע אחת של הפרגולה נשענת על קיר החדר שנבנה שלא כדין ומכאן שדינה לצורך צו ההריסה כדין המבנה אליו חוברה. התוצאה היא שמדובר בבניה שלא כדין. לפיכך אני דוחה את הבקשה. הצו מאושר לביצוע החל מיום 01.06.2019.

הבקשה נדחית, המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.