הדפסה

בית משפט לעניינים מקומיים בקריית ביאליק חע"ק 56727-02-18

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופטת סימי פלג קימלוב

מבקש/נאשם

דוד סידי

נגד

משיבה/ מאשימה
עיריית קרית מוצקין

החלטה

לפני בקשה לפסילת שופט מלשבת בדין על פי סעיף 77א(א) חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), וזאת לאחר שהוגש בעניינו כתב אישום המייחס לו עבירה על הוראות סעיפים 2א לחוק העזר לקרית מוצקין (שילוט), התשנ"ה – 1995.

על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 22.10.17 בסביבות השעה 10:29 נמצאו מודעות ו/או שלטי פרסום אשר תלה הנאשם ו/או הרשה לאחר לתלות ברחוב עוזיאל חיטמן ליד מספר 4 קריית מוצקין.

למען שלמות התמונה יצוין כי המבקש זוכה מחמת הספק ביום 23.1.19 על ידי מותב זה בהליך חע"ק 61622-01-17 וזאת לאחר שמיעת ראיות לאחר שהועמד לדין בגין עבירה דומה. בתיק זה נשמעו ראיות הצדדים וזאת לאחר שבקשת ההגנה לטענת "אין להשיב לאשמה" נדחתה.

על הכרעת דין בה זוכה המבקש מחמת הספק הוגש ערעור ההגנה. יחד עם הגשת ערעור הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור לאחר שהודעת הערעור לא הוגשה במועד שנקבע על פי חוק. בקשת המבקש להארכת מועד להגשת ערעור נדחתה תוך שבית המשפט מציין כי במסגרת שיקוליו הביא בית המשפט בין היתר את סיכויי הערעור וכך נקבע על ידי כבוד השופט איל באומגרט :"אלה אינם מובהקים וזאת בשים לב לעובדה לפיה, המבקש זוכה מחמת הספק". כמו כן נקבע כי טענת המערער לעיוות דין בעניינו נטענה בעלמא ללא תימוכין, ללא אסמכתאות ואשר אין בה ממש. לפיכך, נדחתה בקשת הנאשם להארכת מועד להגשת ערעור.

כעת, משהוגש כנגד המבקש כתב אישום בגין עבירה דומה, ביקשה ב"כ המבקש כי מותב זה יפסול עצמו וזאת בשל גיבוש דעה קדומה ביחס למבקש. באת כוחו של המבקש טענה כי העובדה שבית המשפט לא דן ולק קבע קביעות ביחס לכל טענותיו של הנאשם יש בהן כדי לקבוע כי גיבש עמדתו ביחס למבקש.

ב"כ המשיבה בתגובתה התנגדה לבקשה וזאת מהנימוקים שאין מדובר בגיבוש דעה בעניינו של המבקש, שעה שזה זוכה מחמת הספק וממילא תחושותיו הסובייקטיביות של המבקש אין בהן כדי להוות עילה לפסלות שופט.

נקבע כבר בפסיקת בית המשפט העליון כי המבחן לפסילת שופט מלשבת בדין הוא זה הקבוע בסעיף 77 א(א) ל חוק בתי המשפט ולפיו יש לבחון האם קיימות נסיבות יש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים מצד המותב ( ע"א 4569/19 פלוני נ' פלונית, (7.8.2019)).

נפסק לא אחת כי העובדה ששופט דן בתיק אחר בעניינו של הנאשם היא כשלעצמה אין בה כדי להקים עילה לפסילת המותב (ראו: ע"פ 8091/17 ארביב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד, (23.10.2017)).

יחד עם זאת יהיו מקרים בהם בית המשפט יסבור כי למראית פני הצדק, הגם שאין כל עילה לפסלות שופט יש מקום להיעתר לבקשת לפסלות שופט מלשבת בדין. בעניין זה אפנה לע"א 3591/19 יוסף קלימי נ' אליהו גיל ( 21.7.2019) ולדברים שנקבעו על ידי כבוד הנשיאה השופטת א. חיות :" בנסיבות המקרה דנן ובשל מראית פני הצדק, מן הראוי שההכרעה בהליך זה תועבר למותב אחר. ערה אני להלכה הנוהגת עימנו ולפיה אין מקום להרחיב את השימוש בעילת הפסלות המיוסדת על "מראית פני הצדק" שאין לה ביסוס אובייקטיבי ממשי, וזאת על מנת שלא נמצא מרוקנים מתוכן את הלכות הפסלות".
עוד אפנה בעניין זה לע"א 7221/19 זוהר אלמקייס נ' מדינת ישראל (11.11.19). המקרה שלפני שונה שכן אין מדובר בעצור ובעניינו של הנאשם, לאחר ששמעתי עדותו סברתי כי נותר ספק בליבי באשר לאשמתו . יחד עם זאת מכלול הנסיבות בהן מדובר בטענות דומות ובעניינו של הנאשם הרי שמדובר ככל הנראה בעדים זהים, הגם שטענותיו של המבקש אינן מצביעות על עילה לפסלות שופט לשבת בדין ואין בהן כדי לבסס את הטענה כי בית המשפט גיבש דעה קדומה ביחס למבקש , שוכנעתי כי יש להיעתר לבקשה. אפנה להכרעת הדין בה זוכה המבקש שם קבעתי כי " כאמור, במהלך סיכומי הצדדים העלתה ב"כ הנאשם מספר טענות ובין היתר טענה לאכיפה בררנית. לאחר ששמעתי את הצדדים, עיינתי במסמכים שהוגשו לעיוני, בעדויות ובתמונות, הגעתי לכלל מסקנה כי אינני נדרשת להכריע בטענות שהונחו לפתחי לעניין טענות האכיפה בררנית באופן כללי ביחס למקרים אחרים או דומים בהם לא הוגשו כתבי אישום ובחלק מהטענות אף לא הונח בסיס ראייתי כל שהוא לטענות אלה. יחד עם זאת, אני סבורה לאחר ששמעתי את ראיות הצדדים כי הנאשם הצליח לעורר ספק בדבר אשמתו".

העובדה כי נקבעו ממצאים על ידי ביחס לעדים והעובדה כי נקבעו קביעות שיפוטיות ביחס להתנהלות העדים וביחס לראיות התביעה, אמנם אין בה כשלעצמה כדי להוות עילה לפסילת המותב לשבת בדין , אך יש בהן כדי להוות עילה לקבל את הבקשה מטעמים של "מראית פני הצדק".

לפיכך, אני פוסלת את עצמי מלשבת בדין בתיק זה והתיק ינותב לסגן הנשיא, השופט ערן נווה שיקבע המותב שישב בדין בתיק זה.
מזכירות בית המשפט תמציא לצדדים וסגן הנשיא השופט ערן נווה למתן החלטה.

ניתנה היום, ט"ז כסלו תש"פ, 14 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.