הדפסה

בית משפט לעניינים מקומיים בקריית ביאליק ח"נ 37368-11-15

בפני כב' השופט עמית, ד"ר מרדכי ארגמן

המאשימה
עיריית קרית ביאליק

נגד

הנאשמת
יעל קרן

<#2#>
נוכחים:

בא כוח מאשימה עו"ד יריב הופמן

הנאשמת אין הופעה

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הנאשמת זומנה להיום ולא הופיעה. קיימת ראיית זימון. מדובר בעבירה, שעניינה העמדת רכב שלא כחוק; עבירה בניגוד לסעיף 4(ב) לחוק עזר לקריית ביאליק (העמדת רכב וחנייתו), תשע"א 2010.
אבקש לשפוט את הנאשמת בהעדר.

החלטה
כמבוקש.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ד' אלול תשע"ו, 07/09/2016 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית

הכרעת דין

1. הנאשמת זומנה להקראה להיום וחרף ראיית הזימון לא הופיעה לדיון.

2. העבירה המיוחסת לנאשמת בכתב האישום הינה עבירה, שעניינה העמדת רכב שלא כחוק; עבירה בניגוד לסעיף 4(ב) לחוק עזר לקריית ביאליק (העמדת רכב וחנייתו), תשע"א 2010. המנויה בסעיף 2 (7) לתקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ"ו – 1966.

3. לאור האמור, ובהתאם לחזקה שקבע המחוקק, בסעיף 240 (א) (2) לחוק סדדר הדין הפלילי (נ"מ) התשמ"ב 1982, הנני רואה בנאשמת, כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום, לפיכך הנני מרשיע אותה בעבירה/ות המיוחסתות לה בכתב האישום.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ד' אלול תשע"ו, 07/09/2016 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית

טיעונים לעונש:
טיעוני התובע:
אבקש להטיל על הנאשמת קנס.

גזר דין

לאור מהות העבירה, ובהתחשב בטיעוני התביעה לעונש, הנני דן את הנאשמת לעונשים הבאים:

אני דן את הנאשמת לתשלום קנס בסך 250 ₪ או 2 ימי מאסר שתישא בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עליה.

הקנס ישולם עד ליום 20.10.16.

הנאשם רשאי לערער על פסק הדין תוך 45 יום מקבלת פסק הדין.

<#5#>

ניתנה והודעה היום ד' אלול תשע"ו, 07/09/2016 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית

למזכירות: נא להמציא לנאשם את פסק הדין ואת שובר/י התשלום.

קלדנית: בטי ה.