הדפסה

בית משפט לעניינים מקומיים בירושלים תו"ב 69903-03-16

בפני
כבוד ה שופט אליעד וינשל

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

נחמן פרלמן

הנאשמים

גזר דין

הנאשם הורשע, על-פי הודאתו וללא ניהול הוכחות, בעבירה לפי סעיף 210 ל חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 זאת לאחר שלא קיים צו הריסה או התאמה עליו הורה בית המשפט במסגרת ת"פ 4697/2008. בתמצית אציין כי הבינוי נשוא האישום הוא בהיקף של כ-50 מ"ר וכן סככות בשטח כ-62 מ"ר.
הצדדים הגישו ביום 21.8.2019 הסדר טיעון וביקשו לאשרו, בין היתר, על רקע מצבו הבריאותי של הנאשם וכן מאחר שמדובר באישום ראשון בגין עבירת אי ציות לצו שיפוטי.
לאחר שבחנתי את בקשת הצדדים ואת נסיבות המקרה ונסיבות הנאשם, אני מוצא לנכון לאמץ את ההסכמה העונשית.
לאור האמור, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
קנס בסך 20,000 ₪ אשר ישולם ב-40 תשלומים חודשיים שווים רצופים החל ביום 25.10.2019 ובכל 25 לחודש שלאחר מכן.
הנאשם יחתום עד יום 25.10.2019 על התחייבות בגובה 40,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
מועד כניסתו לתוקף של צו הריסת הבינוי או התאמתו להיתר בניה, שהוטל בת"פ ת"פ 4697/2008, נדחה עד ליום 1.9.2020.
על ב"כ הנאשם להמציא לתיק בית המשפט את ההתחייבות החתומה עד ליום 25.10.2019 ובמקרה שהדבר לא יעשה מתבקשת המזכירות להעביר את התיק לעיוני.
המזכירות תתייק גזר דין זה בת"פ 4697/2008.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום, כ"ח אב תשע"ט, 29 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.