הדפסה

בית משפט לעניינים מקומיים בחיפה מב"ס 32645-04-19

בפני
השופט אבישי קאופמן

מאשימה
מדינת ישראל

נגד

נאשמים
רונלד שמואלי ואחרים

החלטה

בתיק זה התקיים דיון ביום 23.9, במסגרתו העלו הנאשמים (ובעיקר נאשמים מס' 8 ו – 51 המיוצגים בידי עו"ד אשד ), טענות רבות כנגד המאשימה.

עו"ד אשד טען כי פנה מספר פעמים למאשימה לקבלת חומר החקירה ובמיוחד חוות דעת המהנדס עליה מבוסס כתב האישום אך זו לא הומצאה למשרדו.

ב"כ המאשימה דחתה את טענות הסנגור, טענה כי החומר הועבר בדואר אלקטרוני זה מכבר אך לא יכולה הייתה להציג אסמכתא לכך או לציין מועד מדויק. ב"כ המאשימה אף לא יכולה הייתה להציג את חוות הדעת לבית המשפט, הסבירה כי התיק אינו בידיה, והצהירה כי תציג את האסמכתא למשלוח בתוך שבעה ימים.

כמו כן, בהסכמת הסנגור, ובכדי לבדוק, בין השאר , אף את האפשרות להפריד את האישומים הנוגעים לכניסות השונות של המבנה, היה על המאשימה להגיש לתיק את חוות דעת המהנדס, עליה כאמור מבוסס כתב האישום, עד יום 1.10.

המועד שנקצב חלף זה מכבר ועד היום לא הוגש לתיק דבר. לא החומר הרלוונטי ולא כל בקשה או הודעה אחרת. יצוין שגם את אראה את פגרת הסוכות כמאריכה את המועד להגשת החומר בידי המאשימה (הגם שמדובר במועד שנקבע במפורש ולכאורה היה על המאשימה להגיש את החומר מיד ביום סיום הפגרה המוארכת), הרי המועד חלף.

ביום 14.10 הגיש הסנגור, עו"ד אשד, בקשה לזיכוי הנאשמים ופסיקת הוצאות לטובתם עקב מחדלי המאשימה. גם לאחר הגשת הבקשה לא מיהרתי להחליט בתיק, ובהתחשב במצב ראיתי לנכון להמתין מספר ימים נוספים בטרם החלטה בבקשה, אך עד היום לא פעלה המאשימה כלל בתיק.

בנסיבות אלה, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וחזרתי ובחנתי את דרך התנהלות התיק עד היום, החלטתי למחוק את האישום כולו.

לאחר שחזרתי ובחנתי את התיק, לא מצאתי מקום לזיכוי הנאשמים המוצגים בידי עו"ד אשד ואף לא מקום לפסיקת הוצאות. אכן הסנגור הודיע על כפירה, אולם מדובר למעשה היה בהודעה שהיא המשך לבקשות קודמות למחיקת האישום, ולא נערכה הקראה של ממש ומתן תשובה והתייחסות לכתב האישום.

עם זאת, אני סבור כי אם תחליט המאשימה להגיש כתב אישום בשנית, יהיה עליה לבססו על חוות דעת עדכנית, אשר תתייחס ככל הניתן לכל חלק – "כניסה" – במבנה באופן פרטני, או תסביר מדוע לא ניתן לעשות כן.

ניתנה היום, ד' חשוון תשפ"א, 22 אוקטובר 2020.