הדפסה

בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע עת"מ 6534-09-20

בפני
כבוד ה שופטת גאולה לוין

מבקשים

  1. נחמיה נגר
  2. אביגיל ישראל

ע"י ב"כ עו"ד רותי קמיני

נגד

משיבים
1. עיריית קריית גת
ע"י ב"כ עו"ד הברמן

2. מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר
ע"י ב"כ עו"ד אפרים אברמזון

3. מדינת ישראל – משרד החינוך
ע"י פרקליטות מחוז דרום – אזרחי

4. עמותת רמת גור
ע"י ב"כ עוה"ד אורי קידר והילה עובד-בנאי

5. עמותת "מוסדות חסידי בעלזא קריית גת
ע"י ב"כ עו"ד ניר נחום

6. עמותת אוהל מרים ומשה – מכונים תורניים לחינוך
7. עמותת מוסדות קהילת באיאן מודיעין עילית וקריית גת

פסק דין

העתירה שלפני עניינה אכלוס ושימוש במבנה בית ספר ברח' גאון הירדן 1 בקריית גת. עד לפני כשנה פעל במתחם בית ספר "תיכון רבין" אשר נסגר בתום שנת הלימודים הקודמת. לקראת סגירתו של "תיכון רבין", מוסדות חינוך שונים בקריית גת ביקשו לעשות שימוש במתחם בשנת הלימודים הנוכחית.
המשיבה 1, עיריית קריית גת (להלן: "העירייה") איפשרה לכמה מוסדות חינוך לאכלס את המבנה ולעשות בו שימוש. העירייה גם החלה לפעול בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או בתמורה סמלית, אך לא השלימה את ההקצאה לפני תחילת שנת הלימודים תשפ"א.

העותרים הם הורים לבנות הלומדות בבית הספר לבנות "בית יעקב חזון יחזקאל" הממוקם ביישוב "אלומה". בית ספר "חזון יחזקאל" מופעל על ידי המשיבה 2 – עמותת מרכז החינוך העצמאי (להלן: " מרכז החינוך העצמאי").

בעתירה, שהוגשה ביום 03.09.2020, קבלו העותרים על כך ש הבקשה של מרכז החינוך העצמאי להקצות חלק מהמתחם לטובת בית ספר "חזון יחזקאל" לא נדונה על-ידי העירייה. נטען כי בפועל המבנה מתאכלס ע"י מוסדות אחרים, ונעשים בו שינויים והתאמות מבניים. העותרים ביקשו להורות לעירייה לבחון בהליך תקין ומיידי את האפשרות להקצות ל"חזון יחזקאל" כיתות לימוד במתחם, ו/או לקיים ללא שיהוי הליך תקין של הקצאת קרקעות או מבנים במתחם, בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, וכן להפסיק כל אכלוס של כל גורם אשר אין בעניינו החלטת הקצאה שהתקבלה כדין.

בד בבד עם הגשת העתירה התבקש צו ביניים להורות לעירייה להפסיק באופן מיידי כל אכלוס או שינוי או התאמות מבניות במתחם, של כל גורם אשר אין בעניינו החלטת הקצאה שהתקבלה כדין.
בעקבות הדיון לפניי ביום 11.10.2020 בבקשה לצו ביניים, הבקשה לצו ביניים צומצמה לבקשה לפינוי כל מוסד או עמותה שאין לו רישיון לפעול במתחם, או שלא הגיש בקשה לרישיון, ולהורות על הפסקה מיידית של כל אכלוס או התאמות מבניות כלשהן במתחם. בדיון ביום 11.10.2020 מסר ב"כ העירייה כי ועדת ההקצאות תתכנס תוך 10 ימים, ותפעל בהתאם להליכי הפרסום והאישור הקבועים בנוהל, תבחן את כל מבקשי ההקצאה בנוהל תקין, ללא מתן עדיפות למי שנמצא בנכס.

ביום 15.10.2020 הודיעה העירייה כי ועדת ההקצאות התכנסה ביום 14.10.2020, והחליטה לפתוח בהליך הקצאה לתקופה קצרה.

בהחלטה מיום 26.10.2020 מצאתי לייתן צו הביניים, במובן זה שלא תתקיים פעילות של מוסדות חינוך שאינם מחזיקים ברישיון מטעם משרד החינוך לפעול במתחם. בהחלטה עמדתי על כך שהעירייה לא פעלה על פי נוהל ההקצאות לאכלוס המוסדות שהשתמשו אותה עת במתחם, וסברתי שלא ניתן להכשיר את התנהלות העירייה.
מהחומר שהוצג לי (מטעם משרד החינוך) עלה כי לכאורה כמה מוסדות היושבים במתחם פועלים מבלי שיש להם רישיון לכך מאת משרד החינוך, ולגבי מוסדות אלה ניתן צו ביניים כי יחדלו להשתמש במתחם ויפנו אותו לאלתר. במסגרת ההחלטה חויבה העירייה בהוצאות העותרים, בסך 5,000 ₪.
יצוין כי בהמשך מסרה משיבה 8 כי הגישה בקשה לרישיון ביחס לשני מוסדות חינוך וצו הביניים ביחס אליהם בוטל.

העתירה נדונה לפני ביום 03.11.2020. בתום דיון ממושך, במסגרתו גם נחקר המצהיר מטעם העירייה, הגיעו הצדדים להסכמות דיוניות. בין היתר הוסכם כי העירייה תפנה למינהל הפיתוח במשרד החינוך, בבקשה מפורטת ומנומקת לפי נוהל מבנים מתפנים. הוסכם גם כי הדיון בוועדת ההקצאות של העירייה יידחה ב-30 יום, ולאחר 05.12.2020 יחודש הדיון בוועדת ההקצאות, והעירייה תשלים את ההקצאה הזמנית עד ליום 30.12.2020.

העירייה אכן פנתה (ביום 05.11.2020) למינהל הפיתוח במשרד החינוך בבקשה לפי נוהל מבנים מתפנים. משהתעכבה החלטת משרד החינוך, ביקשה העירייה להאריך את המועדים עליהם הוסכם להשלמת הליך ההקצאה.

העירייה מסרה כי מרכז החינוך העצמאי זומן לשימוע ביחס לעמידתו של בית הספר "חזון יחזקאל" בתנאי הסף הנדרשים בתבחיני העירייה. השימוע התקיים 07.01.2021. הוועדה מצאה כי בית הספר אינו עומד בתנאי הסף, והמליצה למועצת העיר שלא לאשר את ההקצאה המבוקשת בעבור בית הספר.

במקביל המשיכה העירייה לפעול מול משרד החינוך, לפי נוהל מבנים מתפנים.
ביום 19.01.2021 החליט משרד החינוך על הקצאה של 8 כיתות לבית ספר "חזון יחזקאל".

ביום 24.01.2021 ביקשה העירייה למחוק את העתירה, בטענה כי זו מיצתה את עצמה. נטען כי ככל שעמותת מרכז החינוך העצמאי לא תשלים עם החלטת ועדת ההקצאות, טענותיה צריכות להתברר בהליך משפטי שתגיש העמותה, ולא בעתירה הנוכחית.

בהחלטתי מיום 11.02.2021 ציינתי כי מאז הוגשה העתירה חלו התפתחויות אשר יכול והן מובילות לכך שהעתירה מיצתה עצמה ואין בה עוד תוחלת. העותרים התנגדו לסגירת התיק, בנימוק כי משרד החינוך לא נתן החלטה לפי נוהל מבנים מתפנים, והליך ההקצאה לא הסתיים.

דיון נוסף בעתירה התקיים ביום 11.03.2021. עובר לדיון נמסר כי בעקבות פניה של העירייה למשרד החינוך, המשרד ביקש להשלים מידע בנושא הרישום, הן לגבי "חזון יחזקאל" והן לגבי בית הספר הממלכתי, ולאחר שהמידע יושלם, משרד החינוך יעדכן את החלטתו בקשר לנוהל מבנים מתפנים.
בדיון חזרו וקבלו העותרים על התנהלות העירייה.
העירייה חזרה וטענה כי העתירה מיצתה את עצמה. נטען כי אמנם ההליך מול משרד החינוך לא הסתיים, אך בית המשפט לא צריך להיות גורם מפקח, וודאי לא במסגרת תביעה שהוגשה על ידי שני הורים וכלל לא על ידי המפעיל של בית הספר. גם מש רד החינוך הביע עמדתו כי ההליך המשפטי מוצה, ויש להותיר בידי הרשויות הרלוונטיות את המשך ההליכים המינהליים.
מרכז החינוך העצמאי מסר בדיון כי לשיטתו העתירה התייתרה, ככל שההחלטה מיום 19.01.2021 תקפה. ככל שעמדת משרד החינוך היא שיש לשקול את הדברים שוב, צריך להינתן פסק דין שיורה להמשיך את תהליך קבלת ההחלטות עד תאריך מסוים.
משרד החינוך מסר בדיון כי העירייה צפויה להעביר את נתוני הרישום לבתי הספר עד סוף חודש מרץ 2021, וכשיתקבלו הנתונים יבחן משרד החינוך את הצרכים של מוסדות החינוך.
בתום הדיון ביקשה ב"כ העותרים שהות קצרה להודיע עמדתה לגבי אופן המשך ההליכים.

ביום 18.03.2021 ביקשו העותרים להותיר את העתירה תלויה ועומדת, עד לקבלת עמדת משרד החינוך לפי נוהל מבנים מתפנים.

ביום 19.05.2021 הודיע משרד החינוך כי ביום 11.05.2021 התקבלה החלטת מינהל הפיתוח במשרד החינוך, המבהירה ומעדכנת את ההחלטה מתאריך 19.01.2021.

ביום 27.05.2021 הודיעו העותרים כי הם מבקשים ליתן פסק דין המקבל את העתירה, ולחלופין מותירים לשיקול דעת בית המשפט אם להורות כי העתירה מוצתה בהיותה מוצדקת, וככזו שהביאה לשינוי ממשי. העותרים גם ביקשו לחייב את העירייה בהוצאות ממשיות לטובתם. במסגרת פסיקת ההוצאות ביקשו העותרים להביא בחשבון את מכלול ההליכים שנדרשו מהם, כפועל ישיר מהתנהלותה הפסולה של העירייה, הליכים שהביאו בסופו של דבר להחלטת משרד החינוך לפיה בית ספר "חזון יחזקאל זכאי למקום במתחם "רבין".

העירייה מצידה טוענת כי לכל היותר מאז ניתנה ההחלטה בצו הביניים, לא הייתה כל תועלת ב ניהול ההליך. מרכז החינוך העצמאי - ביחס לבית ספר "חזון יחזקאל" - לא עמד בתבחין המחייב כי 90% מהתלמידים יהיו תושבי קריית גת, ובקשת ההקצאה נדחתה. משרד החינוך אמנם הכיר בזכאות של תלמידי העיר ללמוד בבית הספר, מה שהיה מחייב הגשת בקשת הקצאה חדשה – שלא הוגשה. אולם, אלה לא נרשמו ובפועל מרכז החינוך העצמאי לא פנה בבקשת הקצאה מתוקנת, ולא יקבל הקצאה של כיתות .
העירייה מוסיפה וטוענת כי בית המשפט לא הכיר במעמדם של ההורים לעתור, וספק רב אם הם משקפים את רצונותיהם של כלל ההורים של תלמידות בית הספר. לטענת העירייה, העותרים שמעמדם מוטל בספק החזיקו תיק פעיל והטריחו את בית המשפט, משרד החינוך והעירייה, ללא כל תכלית, לאחר שבית המשפט הבהיר להם כי העתירה מיצתה את עצמה ולאחר שבקשת ההקצאה נדחתה. העירייה מדגישה כי מהרגע הראשון הודיעה כי בכוונתה להשלים את ההליך לפי נוהל ההקצאות, ואין כל טרוניה כלפיה לגבי התנהלותה מאז הגשת העתירה ואילך. לאור כל האמור ואופן ניהול ההליך מצד העותרים, מבקשת העירייה לחייב את העותרים בהוצאות, ולחלופין, להסתפק בהוצאות שנפסקו במסגרת הבקשה לצו ביניים.

כפי שעולה מהשתלשלות העניינים שפורטה לעיל, העתירה אכן מיצתה את עצמה. העתירה נסבה בעיקרו של דבר על נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה. העירייה השלימה את הדיון בבקשת ההקצאה לבית הספר "חזון יחזקאל" בחודש ינואר 2021 . במהלך בירור העתירה עלה כי העירייה נדרשת לפעול גם מול משרד החינוך לפי נוהל מבנים מתפנים. הגם שהדבר חרג מהסעדים שהתבקשו בעתירה, נעתרתי לבקשת העותרים להותיר את ההליך תלוי ועומד, עד שתתקבל החלטה גם לפי נוהל זה .
לעת הזו מוצה הדיון בעתירה ודומה כי הדבר מוסכם על כולם.

המחלקת הממשית שנותרה היא בעניין ההוצאות.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, לא מצאתי לפסוק הוצאות מעבר להוצאות שנפסקו בהחלטה מיום 26.10.2020.

ההוצאות שנפסקו באותה החלטה מבטאות את מורת הרוח מהתנהלות העירייה עובר להגשת העתירה. הדברים פורטו אריכות באותה החלטה, ואין מקום לחזור עליהם. לאחר מכן, פעלה העירייה להסדרה מינהלית של הקצאת הכיתות, במציאות המורכבת של צורכי החינוך בעיר קריית גת. העירייה פעלה הן במסגרת ועדת ההקצאות והן מול משרד החינוך.
נוכח האמור, ובשים לב לכך שאכן יש ספקות ביחס למעמדם של העותרים, מקום בו מפעיל בית הספר הוא העותר ה"טבעי", וכאשר ניתן היה לסיים את ההליך בשלב מוקדם יותר ולחסוך את הדיון ביום 11.03.2021, באתי לכלל מסקנה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, כ' תמוז תשפ"א, 30 יוני 2021, בהעדר הצדדים.