הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"פ 63014-01-13

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

בוריס שמלאשוילי ת.ז. XXXXXX991

הנאשם
<#2#>
נוכחים:

באות כח המאשימה – עו"ד ענבל אביב, עו"ד ורד חזן, עו"ד רותם ארד.
הנאשם – הובא ממעצר ובאת כוחו - עו"ד ענת אסידו.

פרוטוקול
הערת בימ"ש:
בהסכמת הצדדים, מתנהל דיון לפי סעיף 143 א' לחסד"פ [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

ב"כ הנאשם:
מדובר בתיק מוקד.
כתב האישום הוא מיום 18/3/15 בעבירה של החזקת סכין. הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון ביום 17/6/13 בפני כב' השופט רום. בד בבד הנאשם נעצר ונשפט בתיק אחר, היו דחיות רבות, ביקשנו הזדמנויות לשלוח אותו שוב לתסקיר והצגנו אישורים רפואיים. ביהמ"ש נהג איתו ביד רחבה בכל מה שקשור לתת לו הזדמנות ללכת לשירות המבחן.
היום אנו נמצאים כשהוא עצור עד תום ההליכים בתיק תעבורה. שוחחתי עם עו"ד אדי נוז שמייצג אותו שם מטעם הסנגוריה הציבורית. אין צפי. התיק קבוע להוכחות ליום 27/7/16 בפני השופטת חקלאי.
אנו נמצאים במצב שאנו צריכים לטעון לעונש ויש לו 6 חודשים שצריך להפעיל. אנו נבקש שהם לא יופעלו במלואם.
אני עותרת שוב לקבלת תסקיר.

ב"כ המאשימה:
מדובר על תיק משנת 2013 שהנאשם הודה בו, מאז ניתנו לו הזדמנויות. אכן הכוונה הייתה להאריך לו את התנאי, לשלוח אותו לשירות המבחן ולאפשר לו זאת.
מאז עברו כל כך הרבה דיונים והנאשם לא התייצב להרבה מהם. פתחנו תיקים באחת מהתקופה הזו ואחד מהם זה עוד תיק של החזקת סכין ותקיפת בת זוג, שם הוא נדון ל- 6 חודשי מאסר בפועל ולא צירף תיק זה.
לא מדובר על אדם שצריך לתת לו הזדמנות כי הוא ממשיך לפתוח תיקים. הוא פתח תיק זה ותיק תעבור, האם יש מקום לתת לו פרס?

לאחר הפסקה:
ב"כ הצדדים:
הגענו לכדי הסדר, לפיו יושתו על הנאשם העונשים הבאים:

  1. יופעל תנאי, בן 6 חודשים מת"פ 1639/08 (בימ"ש שלום אשדוד) מיום 10/3/10.
  2. בגין עבירה זו חודש מאסר, אשר ירוצה בחופף ובסה"כ ירצה הנאשם 6 חודשי מאסר.
  3. מאסר מותנה לשיקול דעת ביהמ"ש.
  4. חתימה על התחייבות.

ב"כ המאשימה לעונש:
מגישה ר"פ והפרוטוקול שבו מצוי התנאי – הוגש וסומן ת/2.
הנאשם הודה בעבירה והורשע, הכוונה הייתה לשלוח אותו לשירות המבחן על מנת לבחון הארכת התנאי, אך מאז מצב העניינים השתנה, הוא עצור עד תום ההליכים בתיק אחר. ככל הנראה מאחר והמשיך לבצע עבירות. לכן אני סבורה שההסכמה בנסיבות העניין היא בלית ברירה והדבר הנכון לעשות.

ב"כ הנאשם לעונש:
בלב כבד הסכמנו. יאמר, שכבר בשנת 2013, כשהנאשם הודה בכתב האישום המתוקן בעבירה של החזקת סכין משנת 2012 דרך המלך הייתה שיוארך התנאי וכמובן בכפוף לתסקיר חיובי שיעיד על גמילה והליכה בדרך אחרת. לצערי, לא כך החיים הלכו עם הנאשם. לצערי נוספו לנאשם תיקים. מאז כתב האישום שייחס לו החזקת סמים עברו 4.5 שנים ואני באמת מצרה על כך שלא צרפתי את התיק כשנידון למאסר האחרון. הצירוף לא בוצע כיוון שהוצע לנו עונש כבד יותר.
נכון להיום הנאשם נותן את הדין בגין עבירה מלפני 4.5 שנים. אבקש להתחשב בתקופת התנאי שתוטל על הנאשם שתהיה קצרה.
לטענת הנאשם, הוא נקי מסמים מזה שנתיים ומשתמש במתדון.

הנאשם לעונש:
אני בן 47. אני גרוש ונשוי פעם שניה. יש לי ילדים.
אני עצור עד תום ההליכים בתיק אחר.
אני בהליך גמילה. הפסקתי עם הסמים. כל אורח החיים שלי הייתי משתמש בסמים, התגרשתי, הבת שלי ילדה לפני חודשיים ולא הייתי לא בחתונה שלה ולא בברית. החיים שלי... אבקש שתתחשבי בי כבודה.
אבקש לפטור אותי מאגרת סנגוריה.

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירה של החזקת סכין למטרה בלתי כשרה, לפי סעיף 186(א) לחוק העונשין, התשל"ז– 1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של הפעלת המאסר המותנה בן 6 החודשים התלוי ועומד כנגד הנאשם, חודש מאסר בגין תיק זה אשר ירוצה בחופף לעונש המאסר המותנה שהופעל, מארס מותנה וחתימה על התחייבות.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום ולחלוף הזמן , אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כ י מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מפעילה מאסר מותנה בן 6 חודשים, מת"פ 1639/08 (בימ"ש השלום באשדוד) מיום 10/3/10.
ב. חודש מאסר בפועל, אשר ירוצה בחופף לעונש המאסר אשר נגזר על הנאשם בסעיף א' לעיל, כך שבסה"כ ירצה הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל.
ג. מאסר מותנה למשך חודשיים, אשר יופעל אם תוך תקופה של שנתיים מהיום הנאשם יעבור עביר ה בה הורשע.
ד. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 750 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של שנתיים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצגים –סכין, בגדים, בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו הכלכלי, הנני פוטרת אותו מתשלום אגרת הסניגוריה הציבורית, ככל שזו טרם שולמה על ידו.
העתק ההחלטה ישלח לסניגוריה הציבורית.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

<#4#>

ניתן והודע היום ח' תמוז תשע"ו, 14/07/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת