הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"פ 22631-06-14

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

משה אוחנה ת.ז. XXXXXX702

הנאשם
<#2#>
נוכחים:

ב"כ המאשימה – עו"ד זהר שפק.
הנאשם ובא כוחו – עו"ד סגי-זקס.
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה ופיצוי לתחנת דלק דור אלון, באמצעות ע"ת/2.

ב"כ הנאשם:
הקראתי לנאשם את כתב האישום הוא הבין את תוכנו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום, הבנתי את תוכנו ואני מסכים להסדר. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

<#6#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום.

<#8#>

ניתנה והודעה היום כ' סיוון תשע"ו, 26/06/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מגישה גיליון רישום פלילי- סומן ת/1.
הנאשם יליד שנת 1981, בעל רישום קודם, האחרון משנת 2010, לקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
אבקש לכבד את ההסדר.
מדובר באירוע שעליו הנאשם התחרט כבר ברגע הראשון כשהשוטר הגיע למקום ואמר שהוא מוכן לפצות וההסדר אף כולל פיצוי.
הנאשם לא עובד, יש לו 3 ילדים, התינוק האחרון נולד לפני זמן קצר.

הנאשם לעונש :
אני בן 35, לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
אני נשוי + 3 ילדים. אני לא עובד כרגע.
אבקש לפטור אותי מאגרת סנגוריה.

<#9#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של היזק לרכוש במזיד, לפי סעיף 452 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה ופיצוי.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שלנאשם עבר פלילי שאינו מכביד, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך חודשיים, אשר יופעל אם תוך תקופה של שנתיים מהיום הנאשם יעבור עבירה בה הורשע.
ב. הנאשם ישלם פיצוי בסך של 1,000 ₪ לחברת "דור אלון, באמצעות המתלונן-ע.ת/2. הפיצוי ישולם ב- 5 שיעורים שווים ורצופים כשהראשון שבהם בתוך 60 יום מהיום.
מצ"ב טופס פרטי ניזוק.
כל תשלום בתיק ייזקף תחילה לטובת הפיצוי.

לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו הכלכלי, הנני פוטרת אותו מתשלום אגרת הסניגוריה הציבורית, ככל שזו טרם שולמה על ידו.
העתק ההחלטה ישלח לסניגוריה הציבורית.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#5#>

ניתן והודע היום כ' סיוון תשע"ו, 26/06/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת