הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"פ 21020-04-15

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

טל לוגסי ת.ז. XXXXXX463

הנאשם
<#2#>
נוכחים:

ב"כ המאשימה – עו"ד שגית שלו.
הנאשם ובא כוחו - עו"ד מיכאל גבאי.

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון, לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף לעונשים של 3 חודשי מאסר על תנאי, קנס בסך 750 ₪ ופסילה על תנאי של רישיון נהיגה.

ב"כ המאשימה:
מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט. – סומן ת/1.

ב"כ הנאשם
הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן, הוא הבין את תוכנו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום המתוקן והבנתי את תוכנו. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.
<#5#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום המתוקן.<#6#>

ניתנה והודעה היום י' אייר תשע"ו, 18/05/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מדובר בנאשם נעדר עבר פלילי, לקח אחריות. עבירה משנת ראשית 2015.
בנסיבות אלה, אבקש לכבד את ההסדר.
אבקש להשמיד הסמים.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברי, אבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אני בן 22 . אני עובד בחברה שנותנת שירות ל- HP. אני לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.

<#7#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית לפי סעיף 7 (א) + 7 (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [ נוסח חדש] תשל"ג – 1973.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה, קנס ופסילה מותנית.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשם נעדר עבר פלילי, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום ולחלוף הזמן , אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כ י מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 3 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של שנתיים מהיום הנאשם יעבור עבירה בה הורשע.
ב. קנס בסך 750 או 7 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 5 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 18.6.16.
ג. אני פוסל ת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך חודשיים, וזאת על תנאי שלא יעבור עב ירה בה הורשע במשך שנה מהיום.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג - , בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

<#8#>

ניתנה והודעה היום י' אייר תשע"ו, 18/05/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת