הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"פ 1756-12-15

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

מרו טקלה ת.ז. XXXXXX228

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד עמית חומרי.
הנאשם בעצמו וב"כ עו"ד מורן אלפסי.
מתורגמן לשפה האמהרית מר – מנשה ונדם.
<#1#>

פרוטוקול

טיעונים לעונש:

באי כוח הצדדים:
הגענו להסכמה עונשית, לפיה יושת על הנאשם מאסר מותנים והתחייבות לשיקול דעת בימ"ש.

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם יליד 1971, נעדר עבר פלילי, הודה בכתב אישום מתוקן.
תסקיר שירות המבחן שהוצג לצדדים לא בא בסופו של יום בהמלצה, מדובר במקרה ספורדי שנובע מבעיית השתייה של הנאשם, די בענישה צופה פני עתיד כדי ליתן מענה לאינטרס הציבורי. המתלוננת חיה עם הנאשם.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרפת לדברי חברי, אבקש לכבד את ההסדר.
הנאשם נעדר עבר פלילי, הודה ולקח אחריות. האירוע התרחש לפני למעלה משנה, כאשר מאז הוא הורחק מביתו ושהה במעצר בית אצל אימו במבשרת ציון תקופה ארוכה. מדובר באירוע חד פעמי וחריג בחיי הנאשם. כיום מערכת היחסים טובה, כך גם התרשם שירות המבחן, מדובר בהסדר סביר ואבקש לכבדו.

הנאשם באמצעות המתורגמן :
אני בן 46, נשוי למתלוננת, יש לי 6 ילדים, אני נכה, מקבל קצבת נכות 3,000 ₪, לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירות של איומים והיזק לרכוש במזיד, לפי סעיפים 192 ו-452 לחוק העונשין, התשל"ז– 1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסרים מותנים, וחתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי יקר ; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשם נעדר עבר פלילי, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום לחלוף הזמן ולהמלצתו החיובית של שירות המבחן, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כ י מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 6 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור כל עבירת אלימות לרבות איומים.

ב. מאסר מותנה למשך 4 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור עבירה של היזק לרכוש במזיד.

ג. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 1,000 ₪ שלא לעבור עבירה מן העבירות בהן הורשע, של וזאת לתקופה של 3 שנים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.

ניתן בזאת צו להשמדת המוצג –דיסק הקלטת חשוד , בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

מקל הליכה, שנתפס במסגרת החקירה בתיק זה - יושב לנאשם

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#2#>

ניתנה והודעה היום י"ח טבת תשע"ז, 16/01/2017 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , סגנית נשיאה

הוקלד על ידי סיגלית מזוז