הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 63551-06-19

בפני: כב' השופט אור אדם, סגן הנשיא

תובע

ג.מ
ע"י עו"ד ליאת גורדון

נגד

נתבעת
ולפמן תעשיות בע"מ
ע"י עו"ד רן גוט

החלטה

התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענת ו ביום 29.11.17 ,עת נפגע ונחבל בעבודתו אצל הנתבעת.
התובע הגיש חוות דעת מו מחה מטעמו בתחום האורתופדי, בה נקבעו ל ו 10% נכות צמיתה. הנתבעת הגישה חוות דעת מומחה מטעמה בתחום האורתופדי בה נקבע כי לתובע לא נותרה נכות צמיתה.
נוכח הפער בין חוות הדעת, אני מורה על מינויו של דר' נפתלי ליברמן כמומחה מטעם בית משפט בתחום האורתופדי, אשר פרטיו ליצירת קשר הינם: רח' אלון 19 עומר, טלפון נייד: 052-XXXX665. בידי הצדדים להודיע בתוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 29.11.17 (להלן: " האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות , ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצבו של התובע עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישא כל אחד מהצדדים במחצית שכר טרחתו של המומחה כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
הצדדים יפקידו בקופת בית המשפט סך של 2,250 ₪ בתוספת מע"מ כל אחד וזאת עד ליום 19.2.2020.
לעיוני ביום 20.2.2020.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי הצדדים.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד יום 3.5.2020.
לעיוני ביום 4.5.2020.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 21.6.2020.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 12.7.2020.
התיק יובא בפני ביום 13.7.2020.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
קובע לדיון בפני ליום שלישי, ד' תשרי תשפ"א, 22.9.19 בשעה 10:00.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובע יתייצב בעצמו לקדם המשפט.

ניתנה היום, כ"ב טבת תש"פ, 19 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.