הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 59527-11-15

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע:
א.ד
ע"י ב"כ עו"ד ענת בירון שדה

נגד

נתבעים:

  1. א. ק. קשת בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד לבונטין קהואג'יאן

3. חברת שורק התפלה בע"מ
4. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד תומר זמר

5. שותפות התפלה שורק מס' תאגיד 540242096
6. I.D.E TECHNOLOGIES LTD

החלטה
התובע הגיש תביעה למתן פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לכאורה ביום 3.11.13 במהלך עבודתו.
התובע הגיש חוות דעת מומחה בתחום כירורגיה פלסטית לפיה נקבעו לתובע 20% נכות צמיתה. הנתבעות 1-2 הגישו חוות דעת מומחה מטעמן בתחום כירורגי ה פלסטית לפיה נקבעו לתובע 10% נכות צמיתה.
מוצע ל ב"כ צדדים לשקול להגיע להסכמה דיונית לפיה נכותו של התובע תעמוד על בשיעור של 15% נכות צמיתה, וזאת בהתבסס על חוות הדעת אשר הוגשו מטעם הצדדים, שכן הסכמה זו תייתר את הצורך במינוי מומחה מטעם בית המשפט. הצדדים יודיע עמדתם עד ליום 11.12.16 .
התיק יובא לעיוני ביום 12.12.16.
אם הצדדים לא יאמצו את הצעת בית המשפט, נראה כי כדי לייעל את הדיון בתיק ולאפשר הצעת פשרה בת סיכוי, לא יהיה מנוס ממינוי מומחה מטעם בית המשפט.
אני מורה על מינוי של, דר' עמירם שגיא, שדרות רגר 55/61 באר שבע טל' 050-XXXX042, כמומחה בתחום כירורגיה פלסטית. כאמור לעיל, מינוי המומחה יבוטל אם הצדדים יגיעו להסכמה לגבי נכות רפואית. בידי הצדדים להודיע תוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 3.11.13 (להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובע כיום מנכות, ואם כן לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם תהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצב התובע עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על סך של 4,500 ₪ + מע"מ.
בשלב זה יישאו התובע מזה והנתבעות 1+2 מזה, במחצית משכר טרחתו של המומחה כל אחד , כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שיפסקו.
התובע יפקיד בקופת בית המשפט סך של 2,250 ₪ + מע"מ עד ליום 19.12.16.
התיק יובא לעיוני ביום 20.12.16.
נתבעות 1+2 ישלמו חלקן בשכר טרחת המומחה ישרות לידי המומחה וימציאו לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובע.
חוות הדעת תימסרנה לבית המשפט ולבעלי הדין עד ליום 26.2.17.
התיק יובא לעיוני ביום 27.2.17.
תשומת לב המומחה כי חלקו של התובע בשכר טרחת המומחה ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 23.4.17.
תחשיב נזק מטעם הנתבעים יוגש עד 7.5.17.
התיק יובא לעיוני ביום 8.5.17.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
קובע לדיון קדם משפט ליום שני, ד סיון תשע"ז, 29.5.17 בשעה 10:00.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובע יתייצב בעצמו לקדם המשפט.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ז, 28 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.