הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 53836-12-18

+
בפני: כב' השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובע
צ.א
ע"י עו"ד נתנאל סבג

נגד

נתבעים

1. הראל חברה לביטוח
ע"י עו"ד ערן יעקובוביץ
2. הפניקס חברה לביטוח -נמחקה

החלטה

מדובר בתיק המתנהל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975, בו נכותו הרפואית של התובע נקבעה על פי דין , בקשת רשות להבאת ראיות לסתור, אם תוגש, תוגש לא יאוחר מיום 30.10.19. אם לא תוגש בקשה עד מועד זה, יראה בכך בית המשפט הסכמה לנכות שנקבעה ע"פ דין.
בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שיידרשו. הליכים אלה ייערכו ברוח חברית ובשיתוף פעולה, כאשר כל בקשה בעניין, תוגש רק לאחר שיח ישיר עם הצד השני ולא יאוחר מיום 3.10.19.
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו עד יום 26.11.19.
הנתבעת תגיש תחשיב נזק מטעמה עד יום 17.12.19.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.
התיק יובא בפני ביום 18.12.19.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תשע"ט, 31 יולי 2019, בהעדר הצדדים.