הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 52110-03-17

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע
א.ח
ע"י עו"ד אפרת ביכלר

נגד

נתבעת
ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד שיראל סלע

החלטה
זוהי החלטה בבקשת התובע, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין פגיעתו בתאונת דרכים שאירעה לטענתו ביום 8.4.16.
התובע ביקש למנות מומחים רפואיים בתחום האורתופדי ,בתחום הנוירולוגי ובתחום הפסיכיאטרי. לטענתו, הוא סובל עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת התנגדה למינוי המומחים, לטענתה, התובע לא צרף לכתב תביעתו ראשית ראיה כלשהי לנזק בתחומים המבוקשים.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, סבורני כי יש להיעתר לבקשת התובע למינוי מומחים בתחום האורתופדי, הנוירולוגי והפסיכיאטרי.
לפיכך אני מורה על מינויו של דר' שי שבת, מרח' רמת ים 7 הרצליה טל' 09-XXXX642 כמומחה רפוא י מטעם בית משפט בתחום האורתופדי וכן, על מינויו של דר' נחשון קנולר מבית החולים שיבא תל השומר, טל' 03-XXXX650 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי וכן, על מינויו של דר' יחמיאל ברבר מרחוב לוי אשכול 100, דירה 28 תל אביב, טל' 03-XXXX151 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי.
המומחים יקבע ו ממצאים לגבי מצב ו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 8.4.16 ובמיוחד יתייחס ו לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחים יתייחס ו לקשר שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידי הם, למעט חוות דעת מומחים. המומחים יציי נו בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפני הם לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה, תישא הנתבעת בשכר ם של המומח ים וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של המומחה בתחום האורתופדי לא יעלה על 4 ,500 ₪ בתוספת מע"מ.
שכרו של המומחה בתחום הנוירולוגי לא יעלה על 4 ,500 ₪ בתוספת מע"מ.
שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטרי לא יעלה על 6,000₪ בתוספת מע"מ.
הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחים ישירות לידי המומחים ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
חוות הדעת תימסרנה לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 15.9.17.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 י ום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחים מתבקשים להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 15.11.17.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 30.11.17.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.
התיק נקבע לעיון ליום 1.12.17.

ניתנה היום, י"ט סיוון תשע"ז, 13 יוני 2017, בהעדר הצדדים.