הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 52110-03-17

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע
א.ח
ע"י עו"ד אפרת ביכלר

נגד

נתבעת
ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד שיראל סלע

החלטה
נוכח הודעות הצדדים, לפיהן לא הגיעו להסכמות, בהמשך לדיונים שהתנהלו, אין מנוס מלקדם את התיק לשמיעה.
התובע יגיש את כל ראיותי ו בתצהירי עדות ראשית, בד בבד עם תי ק מוצגים ובו כל המסמכים שבכוונתו להסתמך עליהם, עד יום 14.3.19 עם העתק ישירות לצד שכנגד.
הנתבעת תגיש את כל ראיותי ה בתצהירי עדות ראשית, בד בבד עם תי ק מוצגים ובו כל המסמכים שבכוונתה להסתמך עליהם, עד יום 6.5.19 עם העתק ישירות לצד שכנגד.
התיק יובא בפני ביום 7.5.19.
התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים ולא יכללו עדויות בלתי קבילות, לרבות עניינים משפטיים, עדויות שמיעה ועדויות סברה.
לא תותר עדות שלא הוגשה בתצהיר עדות ראשית, או הגשת מסמך שלא צורף לתיק המוצגים שהוגש כאמור, אלא בכפוף לבקשה מנומקת ומלווה בתצהיר, שתוגש במועד הגשת הראיות של כל צד.
קובע קדם משפט מסכם לפני הוכחות ליום שלישי, י' אלול תשע"ט, 10.9.19 בשעה 09:00.
משריין שני מועדים להוכחות במידת הצורך, האחד ליום שני, ו' חשוון תש"פ, 4.11.19 ב שעה 10:00 והמועד הנוסף, ליום שני, י"ג חשוון תש"פ, 11.11.19 בשעה 10:00 לשמיעת הוכחות ולסיכומים. הצדדים ידאגו לזימון עדיהם. הצדדים יהיו ערוכים לחקירות קצרות ותכליתיות ולאחריהן לסיכומים בעל פה.
בעל דין שברצונו לזמן את המומחים לחקירה נגדית, יפקיד בקופת בית המשפט עד ליום 1.5.19 2,000 ₪ בתוספת מע"מ עבור כל מומחה, יצור קשר עם המומחים ויודיע להם על זימונם לדיון.
התיק יובא בפני ביום 2.5.19.
בעלי הדין יתייצבו לדיונים בעצמם.
אני שב וקורא לב"כ הצדדים להיפגש ולהידבר, בניסיון להגיע להסכמות, מהותיות או דיוניות, שיחסכו את הצורך בהכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ט, 28 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.