הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 52110-03-17

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע
א.ח
ע"י עו"ד אפרת ביכלר

נגד

נתבעת
ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד שיראל סלע

החלטה

לפני בקשה של המומחה, פרופ' שי שבת , להטיל על התובע תשלום עבור תשובות לשאלות הבהרה נוספות, שהוגשו ביום 22.4.18 , לאחר שחוות הדעת הוגשה בחודש ספטמבר 2017, ושאלות הבהרה שנשלחו בחודש ספטמבר 2017 , נענו ללא תשלום נוסף עוד בחודש אוקטובר 2017. לטענת המומחה, מענה על שאלות הבהרה אלו לאחר זמן כה רב והתייחסות לחומר שלא עמד בפניו - תחייב לימוד התיק מחדש , ובנסיבות אלה יש לגבות שכר טרחה נוסף עבור תשובות לשאלות ההבהרה.
התובע, בתגובתו לבקשת המומחה, מבקש כי בית המשפט יורה למומחה להשיב לשאלות ההבהרה ללא צורך בתשלום נוסף . לטענתו, השאלות הוגשו מיד עם קבלת תוצאות בדיקות אחרונות שערך התובע . לטענת התובע אין מדובר בשאלות מכבידות, וחיוב בתשלום שכר טרחה בגין משלוח שאלות הבה רה בנסיבות דומות אינו מקובל. לחלופין, מבקש התובע כי שכר הטרחה עבור שאלות ההבהרה יושת על הנתבעת כפי שנשאה בשכר טרחת חוות הדעת.
עיינתי בבקשת המומחה, בתשובת התובע, בחוות-הדעת ובשאלות ההבהרה.
אכן, כלל הוא כי: "מומחה שמונה על ידי בית המשפט והגיש חוות דעת חייב, כחלק אינטגרלי מתפקידו כעד מומחה, להשיב על שאלות ההבהרה שבית המשפט התיר לבעלי הדין לשאול. קביעת שכר טרחתו של המומחה, שמונה על ידי בית המשפט, נתונה לסמכותו ולשיקול דעתו של בית המשפט [...]. במסגרת שיקול דעת זה, שוקל בית המשפט גם את הטרחה הכרוכה במתן מענה לשאלות הבהרה. גם אם טרחה זו לא נלקחה בחשבון בעת קביעת שכר הטרחה בגין חוות הדעת עצמה, רשאי בית המשפט לשקול אותה לאחר מכן, ולפסוק שכר טרחה נוסף בגינה" (ע"א 1684/98 פרמינגר נ' אזולאי (12.4.1999).
אכן, בדרך כלל כולל שכר הטרחה גם תשלום עבור שאלות הבהרה בהיקף סביר. עם זאת, במקרה הנדון, חוות הדעת הוגשה בחודש ספטמבר 2017, המומחה השיב על שאלות הבהרה ראשונות בחודש אוקטובר וכעת חצי שנה אחרי, מגיש התובע שאלות הבהרה נוספות למומחה, שהתעוררו אחר שנתקבלו תוצאות בדיקות חדשות , שטרם הובאו בפני המומחה.
בנסיבות חריגות וייחודיות אלה, כ אשר מומחה נדרש לשוב ולעיין בחוות דעתו לאחר זמן כה רב, וכא שר מובא בפניו חומר רפואי נוסף - יש לשקול תשלום נוסף כעתירת המומחה . עם זאת, כיוון שמדובר רק בשאלות הבהרה, בהיקף לא גדול, יהיה הסכום הנוסף מינורי יחסית.
באשר לגורם המשלם, כיוון שהתשלום עבור חוות הדעת הוטל על הנתבעת, ונמצאה בחוות הדעת המקורית נכות כלשהיא, הרי שעבור תשובות לשאלות ההבהרה אותם הגיש התובע תישא הנתבעת.
הנתבעת תשלם אפוא למומחה פרופ' שבת ישירות, את עלות שאלות ההבהרה הנוספות, בסך של 750 ₪ בתוספת מע"מ וזאת עד ליום 5.6.18, ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
התיק יובא בפני ביום 7.6.18.
תשובות לשאלות ההבהרה יוגשו עד ליום 20.6.18.
התיק יובא בפני ביום 21.6.18.
המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ח, 13 מאי 2018, בהעדר הצדדים.