הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 48914-12-17

בפני: כב' השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובע
תומר דנינו
ע"י עו"ד יריב ברוקמן

נגד

נתבעות

1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד שלי צור יפרח

2. ל.מ. עולם של כח אדם בע"מ - מחיקה
ע"י עו"ד עומר צ'פניק

3. הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד אמיר לינדנפלד

החלטה
לפני בקשת התובע לפטור אותו מהגשת חוות דעת מומחה, ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט.
התובע הגיש תביעת פיצויים בהתאם לפוליסת ביטוח, על סך 1,440,000 ₪. התובע לא צירף חוות דעת רפואית לתביעתו, כמתחייב מתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 (להלן: " תסד"א").
התובע סובל ממחלה ניוונית ואינו מסוגל לעבוד, ובשל מצבו קיבל פטור מתשלום אגרת בית המשפט. לטענתו, אין באפשרותו לשלם עבור חוות הדעת, כך שב הימנעות מהגשת חוות הדעת הוא עלול להפסיד את תביעתו רק בשל חסרון כיס. לטענת התובע, סיכויי התביעה שלו טובים ונוכח קביעות המוסד לביטוח לאומי, יש לפטור אותו מהגשת חוות דעת, לאפשר לו להסתמך על הפרוטוקולים של המוסד לביטוח לאומי ולחילופין למנות מומחה מטעם בית המשפט ששכרו לא יושת על התובע.
הנתבעת 1 בת שובה, טענה כי אין מקום לפטור את התובע מהגשת חוות דעת רפואית . לטענתה, התובע לא הראה טעם מיוחד המצדיק סטייה מדרישות תקנה 127 לתסד"א - התובע צריך לעמוד במבחן משולש: ראשית, להראות נסיבות מיוחדות מדוע לא יהיה צודק לדרוש הגשת חוות דעת. שנית, סיכוי סביר לכך שהתביעה תתקבל. שלישי ת, ראשית ראיה או ראיה לכאורה שהעניין הרפואי מבוסס אף שלא הוגשה חוות דעת רפואית.
בענייננו נטען, שלתובע אין כל עילת תביעה נגד הנתבעת בהעדר כיסוי ביטוחי. בנוסף, אין עדות למאמצים והשתדלות להשגת אמצעים למימון חוות הדעת. לא צורפו לבקשה מסמכים תומכים ולכן התובע איננו עומד במבחן המשולש, ויש לדחות את בקשתו.
נתבעת 3 הותירה לשיקול דעת בית המשפט את ההחלטה בבקשה.

דיון והכרעה
סמכותו של בית המשפט למינוי מומחים ולמתן פטור מהגשת חוות-דעת מומחה מוגדרת בפרק י"א ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"). שתי התקנות הרלוונטיות לענייננו הן תקנות 127 ו- 130, כאשר תקנה 127 מאפשרת לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת "מטעמים מיוחדים שיירשמו", ואילו תקנה 130 מגדירה את סמכותו של בית המשפט למנות מומחה לעניין המחלוקת.
שילוב התקנות הללו, מאפשר לבית המשפט לפטור בעל-דין מהגשת חוות-דעת רפואית ולמנות, בנסיבות מיוחדות, מומחה לעניין שבמחלוקת, זאת אף ללא הגשת חוות-דעת על-ידי הצד המעוניין במינוי המומחה (ר' רע"א 8015/96 צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי (23.3.97)).
ככלל, למרות הסמכות והאפשרות לעשות כן, בית המשפט לא ימהר לעשות שימוש בסמכותו לפטור מהגשת חוות דעת. הפסיקה קבעה כי יש צורך בקיומם של מספר תנאים מצטברים: נסיבות מיוחדות לסוגיה מדוע לא יהיה צודק לדרוש מ התובע להגיש חוות דעת בכוחות עצמו ; תביעתו בעלת סיכוי סביר להתקבל ולו לכאורה ; קיומה של ראשית ראייה או ראייה לכאורה שהעניין שברפואה מבוסס אף שלא הוגשה חוות דעת רפואית (בר"ע (מח' ב"ש) 511/06 מאיר אמויאל נ' פלונית (15.8.06)).
עוד נפסק, כי בקשה לפטור תובע מהגשת חוות דעת, לא תתקבל כדבר שבשגרה. על התובע הנטל לעמוד במספר תנאים אשר אם יתקיימו, ורק אז, תינתן החלטה הפוטרת אותו מהגשת חוות דעת. במסגרת הנטל הכבד המונח על כתפי התובע, עליו להראות מהם טעמיו המיוחדים המצדיקים את מתן הפטור בעניינו ומינוי מומחה מטעם בית המשפט. טענות אלו אינן יכולות להיטען בעלמא, אלא עליהן להיות מגובות בראיות. על התובע להראות שתביעתו אינה מופרכת ויש בה ממש, אם כי בעניין זה ניתן להסתפק ברף נמוך יחסית. עוד עליו להוכיח נסיבות מיוחדות, אשר מונעות ממנו לצרף חוות דעת רפואית לכתב תביעתו (רע"א 1358/12 המרכז הרפואי ביילינסון נ' עזבון אייזנבך (8.5.2012)).
עוד נקבע בפסיקה כי חסרון כיס של מבקש, יכול להוות טעם ראוי למינוי מומחה מטעם בית המשפט (רע"א 8015/96 צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי (30.3.97) ).

מן הכלל אל הפרט
התובע טען בכתב התביעה, כי על הנתבעות לשלם לו את הסכומים המגיעים לו עפ"י הפוליסות בגין אובדן כושר עבודה. התובע צירף לתביעתו פרוטוקולים של המוסד לביטוח לאומי, המעידים על מצבו הרפואי . על אף ששאלת החבות אינה נקיה מספקות, מצבו הרפואי של התובע כפי שהובא בפרוטוקולי המוסד לביטוח לאומי, מעיד לכאורה על חוסר היכולת של התובע לעבוד . למרות טענות הנתבעות לגבי הכיסוי הביטוחי, ניתן לראות בכל האמור לעיל סיכוי לא זניח לכאורה לקבלת התביעה.
לעניין הנסיבות המיוחדות מדוע שלא לדרוש מהתובע חוות דעת מטעמו, הרי שנקבע כבר בפסיקה כי חסרון כיס של מבקש מתאר נסיבות מיוחדות וטעם ראוי למינוי מומחה מטעם בית המשפט. התובע אף הביא סימוכין לטענתו, צרף את תדפיסי הבנק והצהיר כי אינו מקבל עזרה כספית ממשפחתו. גם הפטור מתשלום האגרה בעת הגשת התביעה, מחזק את טענתו.
נראה כי במקרה שבפנינו עמד התובע במבחן לו הוא נדרש כשהראה סיכוי לכאורה לקבלת התביעה, הוכיח את מצבו הרפואי באמצעות פרוטוקולי המל"ל והביא ראיות למצבו הכלכלי שאינו מאפשר לו הגשת חוות דעת מטעמו.
נוכח האמור לעיל, ועל מנת שלא לסגור בפני התובע את הדלת להוכיח תביעתו ,אני נעתר לבקשת התובע למנות מומחה מטעם בית המשפט.
החלטת מינוי תצא בנפרד.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ט, 18 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.