הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 47832-06-16

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע:
רפאל חזן
ע"י ב"כ עו"ד אמיר עמנואל טל

נגד

נתבעת:
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלישע אטיאס

החלטה

מדובר בתובענה למתן פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לתובע לכאורה בגין שרפה שאירעה בביתו ביום 14.3.16.
ביום 2.11.16 הורתי לצדדים ליתן עמדתם באשר למינוי מומחה מכריע מטעם בית המשפט, שכן עיון בחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים, מ גלה פער משמעותי בין שתי חוות הדעת באשר לנזקים הנטענים.
התובע התנגד בשלב זה למינוי מומחה מטעם בית המשפט. לטענתו עם השלמת הליכי גילוי המסמכים יהיה בידיו האפשרות לגבש עמדה באשר למינוי מומחה מכריע. הנתבעת התנגדה לבקשה, היות והתובע תיקן את הנזקים אליהם הוא טוען . עם זאת, הנתבעת הותירה את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, חוות הדעת ועמדות הצדדים, מצאתי לנכון למנות מומחה מטעם בית המשפט . המחלוקת בין הצדדים נוגעת בעיקרה לשאלת הנזק. חוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים מגלה פער ניכר באשר לגובה הנזק.
הניסיון מלמד כי חוות דעת של גורם אובייקטיבי מטעם בית המשפט מסייעת במקרים רבים לקצר את ההליכים בתובענה, וההלכה הפסוקה עודדה נקיטה בצעד כזה. מינוי מומחה כבר בשלב זה, בפרט נוכח העובדה שהמחלוקת נוגעת לעניין הנזק, יחסוך זמן שיפוטי יקר ואף יאפשר לצדדים להגיע להסכמות ככל שיהיו.
יודגש כי אף שעבודת המומחה לא תהא פשוטה, לאחר שהנזק כבר תוקן, הרי שבידי המומחה המקצועי ישנה האפשרות להעריך את הנזקים הנטענים על אף שתוקנו על ידי התובע, בין היתר, תוך השוואת עלויות הנזק בשתי חוות הדעת של הצדדים, והערכתו למועד שטרם התיקון.
לפיכך, הריני מורה על מינויו של מר צבי רון, מהנדס בניין ושמאי מקרקעין, שכתובתו: רח' דרך בן גוריון 1 בני ברק מיקוד 51201 טל' 03-XXXX030 כמומחה מטעם בית המשפט.
המומחה יקבל לידיו מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם ויכריע בשאלות השנויות במחלוקת בגין אירוע השריפה שאירעה בבית התובע. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
המומחה יבקר בבית התובעים בתיאום עם ב"כ הצדדים יעבור על פרטי הליקויים להם טוענים הצדדים, ויקבע את גובה הנזק, אם ישנו, אל עלות התיקון ככל שניתן לתיקון, ואת ירידת הערך ככל שיש נזק שאינו ניתן לתיקון, לרבות זמני התיקון.
שכרו של המומחה לא יעלה על סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישאו הצדדים בשכרו של המומחה בחלקים שווים, ולצורך כך כל צד יפקיד איפוא בקופת בית המשפט סך של 2,500 ₪ + מע"מ, וזאת עד ליום 20.12.16.
התיק יובא לעיוני ביום 21.12.16.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי הצדדים.
חוות הדעת תימסרנה לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 19.2.17.
התיק יובא לעיוני ביום 20.2.17.
בעלי הדין רשאים להפנות לצדדים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
קובע לדיון קדם משפט, ליום ראשון, ד' אייר תשע"ז, 30.4.17 בשעה 9:30.
התובע יתייצב בעצמו לדיון.

ניתנה היום, כ' חשוון תשע"ז, 21 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.