הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 45633-03-20

בפני: כב' השופט אור אדם, סגן הנשיא

תובעת
ו.ג
ע"י עו"ד אמיר עמנואל טל

נגד

נתבעת
איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד עוז ברקוביץ

החלטה
במסגרת החלטה מיום 15.6.2020 , נתבקשה עמדת הצדדים למינוי מומחה מטעם בית משפט , שיבהיר את מהות מחלתה של התובעת וטיבה, דבר שיסייע בש אלה האם ההחרגה בפוליסה חלה לגבי המחלה.
התובעת הודיעה כי היא מסכימה להצעת בית המשפט. הנתבעת התנגדה להצעה, לאחר שלטענתה התובעת לא צרפה חוות דעת רפואית לכתב התביעה ולא הגישה בקשה בנדון.
למרות התנגדות הנתבעת, לנוכח נסיבות התיק וטיב המחלוקת, לאחר שאין חולקין כי התובעת חלתה, והשאלה העומדת לדיון היא בדבר סיווג המחלה, ועל מנת לקדם את התיק ביעילות, שוכנע בית המשפט כי נדרשת לחוות דעתו של מומחה אשר יבהיר את מהות וטיב מחלתה של התובעת .
אני מורה אפוא על מינוי מומחה רפואי בתחום האונקולוגי , על מינוי ו של פרופ' רפאל קטן כמומחה מטעם בית משפט בתחום האונקולוגי, אשר פרטיו ליצירת קשר הינם: מרכז רפואי שיבא תל השומר, 052-XXXX140, [email protected] בידי הצדדים להודיע בתוך שבעה ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המומחה יחווה דעתו בדבר מהות מחלתה של התובעת, סוג המחלה ובכל שאלה שיש בה לסייע בהכרעה האם ההחרגה בפוליסה חלה.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישא כל אחד מהצדדים במחצית שכר טרחתו של המומחה כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
התובעת תפקיד בקופת בית המשפט סך של 2,250 ₪ בתוספת מע"מ וזאת עד ליום 28.7.2020.
לעיוני ביום 29.7.2020.
הנתבעת תשלם חלק ה בשכר ט רחת המומחה ישירות לידי המומחה ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובעת.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד יום 15.9.2020.
לעיוני ביום 16.9.2020.
תשומת לב המומחה כי חלקה של התובעת בשכר טרחת המומחה ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
הדיון בתיק קבוע ליום 16.11.2020 בשעה 10:30.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.

ניתנה היום, ז' תמוז תש"פ, 29 יוני 2020, בהעדר הצדדים.