הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 31183-06-19

בפני: כב' השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובעים

  1. מרגלית עובד
  2. אפרים עובד

ע"י עו"ד מיכאל אברם

נגד

נתבעת
ש.י.א רפאל פרויקטים בע"מ
ע"י עו"ד מיכאל בוחניק

החלטה
בפני בקשת הנתבעת להעברת הדיון לבית משפט השלום בבאר שבע, בהתאם לתניית מקום שיפוט ייחודי בהסכם המכר בין הצדדים.
יודגש כי אין מדובר בהעברה מכוח סמכות הנשיאה הקבועה בסעיף 49 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד 1984, אלא בהעברה מכוח הטענה להעדר סמכות מקומית, מכוח הסכמת הצדדים למקום שיפוט ייחודי.
לטענת הנתבעת, בסעיף 21 י"א להסכם המכר עליו הסכימו וחתמו הצדדים, קיימת תניית שיפוט ייחודית, לפיה לבית משפט השלום בבאר שבע סמכות שיפוט ייחודית . בנסיבות אלה, יש להעביר את הדיון בתובענה לבית משפט השלום בבאר שבע.
התובעים טענו כי יש לדחות את הבקשה, שכן, יש לפעול בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. עוד נטען שמדובר בחוזה אחיד, וסעיף 21 י"א לחוזה הוא תנאי מקפח .
סעיף 5 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, קובע כדלקמן:
"היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום; לא הוסכם בין בעלי הדין שמקום השיפוט המוסכם יהיה מקום שיפוט ייחודי, יכול שתוגש התובענה לבית המשפט שבאותו מקום או לבית משפט אחר לפי תקנות 3 או 4".
הלכה פסוקה היא כי מקום בו נקשרו בעלי הדין בהסכם בדבר מקום שיפוט ייחודי, הסכמת הצדדים תגבר על החלופות המנויות בתקנה 3 לתקנות. כאשר בין הצדדים קיימת תניית מקום שיפוט ייחודי, באשר לסמכות המקומית לדון בסכסוכים בגין ההסכם, תוגש התובענה לאותו בית משפט אשר עליו הסכימו הצדדים, אלא אם קיימים שיקולים מיוחדים המצדיקים חריגה מההסכמה.
במקרה הנדון, נרשם בהסכם המכר נשוא התובענה: "סמכות השיפוט הייחודית בכל חילוקי דעות שיתגלעו בקשר לחוזה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בכל הנוגע להליכי הבוררות בנושאים שנמסרו להכרעת הבוררות בהתאם לנספח ה' לחוזה זה ו/או לנושאים שלא נמסרו לבוררות מסורה לבית משפט המוסמך וללשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע בלבד".
באשר לטענה כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, הפסיקה קבעה כי המבחן שיש להפעיל הוא מבחן ההרתעה מפני מימוש זכויות. מבחן זה אינו מסתפק בפגיעה בנוחות, שהיא בבחינת שיקול משני, על-מנת לפסול תניה; המבחן מחייב פגיעה מהותית בזכות להתדיינות משפטית. החלת מבחן זה במקרה שם (תניית שיפוט ייחודי לת"א כשהתובעים היו מהדרום), הביאה למסקנה כי התניה שבהסכם אינה בלתי סבירה ( רע"א 188/02 מפעל הפיס נ' אלי כהן , פ""ד נז (4) 473 (2003)).
כך גם בענייננו - המרחק בין באר שבע לקרית גת איננו כה גדול, וקשה לראות בתנאי שיפוט כזה קיפוח של ממש המחייב פסילת התנייה.
נוכח האמור לעיל, אחר שבחוזה המכר קיימת תניית מקום שיפוט ייחודי, והתובעים לא הראו כל טעם מיוחד שמצדיק חריגה מההסכמה, אני נעתר לבקשה ומורה על העברת הדיון לבית משפט השלום בבאר שבע.
הדיון הקבוע בפניי בטל, והתיק יועבר לניתוב לסגן הנשיאה כב' הש' יורם ברוזה.

ניתנה היום, כ"ב חשוון תש"פ, 20 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.