הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 19138-02-18

בפני: כב' השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובע
ר.ק
ע"י עו"ד לירן גלפנד

נגד

נתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד יוסף רנרט

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובע, למינוי מומחה רפואי נוסף , לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין פגיעתו בשתי תאונות דרכים שאירעו לטענתו, האחת ביום 24.4.16 והתאונה השניה ביום 9.5.17.
בבקשה למינוי מומחים רפואיים מיום 9.2.18 התובע ביקש למנות מומחים רפואיים בתחום האורתופדי ובתחום הפ סיכיאטרי.
כעת, בבקשה למינוי מומחה רפואי נוסף מבקש התובע למנות לו מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי. לטענתו, לאור פגיעותיו הקשות, מצבו הוסיף להחמיר והחל לסבול מבעיות זכרון קשות, הפרעת קשב, שכחה וחוסר ריכוז ומקבל טיפולים ולאור כל האמור על בית המשפט למנות לו מומחה בתחום הנוירולוגי.
הנתבעת מתנגדת לבקשה למינוי נוירולוג. לטענתה, אין במסמכים שצורפו לבקשה כל ראיה לכאורה בדבר נכות כלשהי שנותרה לתובע כתוצאה מהתאונות ולא צורף מסמך אחד שמעיד על טיפול כלשהו ע"י נוירולוג.
בהחלטתי מיום 16.7.18, לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה, ובשל דלות החומר הרפואי שצורף לבקשה, הוריתי כי בטרם אכריע בבקשה, המומחה בתחום הפסיכיאטרי יחווה דעתו בצורך במינוי נוירולוג.
דר' ברבר יחיאל, המומחה בתחום הפסיכיאטרי חיווה דעתו לפיה, המליץ על מינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי.
על מנת שלא לחסום את דרכו של מי שנפגע בתאונת דרכים להוכיח את נזקיו, נוקטים בתי המשפט בגישה ליבראלית וביד רחבה במינוי מומחים, שכן החלטה אשר דוחה בקשה למינוי מומחה רפואי, עשויה לשלול מהנפגע את האפשרות להוכיח נכותו.
לעיתים נדרש מומחה שמינה בית המשפט בתחום מסויים, לחוות דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה נוסף בתחום אחר.
ההחלטה הסופית אם למנות מומחה רפואי נוסף, היא תמיד בידיו של בית המשפט.
במקרים אלה, בית המשפט שוקל את עצת המומחה שנתמנה, תוך הישענות גם על המסמכים הרפואיים הנמצאים בפניו (רע"א 3128/97, עמאר נ' סאמי (13.7.1997)).
בענייננו, אכן החומר הרפואי בתחום הנוירולוגי הוא דל, אך לצידו קיימת גם המלצת המומחה הרפואי בתחום הפסיכיאטרי והמלצת המומחה בתחום האורתופדי, לפיהן למרות דלות החומר, יש מקום למינוי מומחה גם בתחום הנוירולוגי.
כאשר בית המשפט מביא בחשבון את הגישה הליברלית במינוי מומחים ואת המלצת הפסיכיאטר והאורתופד , שיש לתת להן משקל, ומנגד ניצבים השיקולים הנוגעים לדלות החומר הרפואי, נראה כי האיזון מטה את הכף לעבר המינוי. אשר על כן, אני נעתר לבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.
לפיכך אני מורה על מינויו של דר' זאב לוזון, מרח' הרצל 91 באר שבע טל' 052-XXXX332 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום הנוירולוגי.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירועים מיום 24.4.16 ומיום 9.5.17 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יבהיר אם מדובר בנכות החופפת או מצטברת לנכות הפסיכיאטרית שנקבעה לתובע.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה תישא הנתבעת בשכרו של המומחה וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4500 ₪ בתוספת מע"מ. הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 7.10.18.
התיק יובא בפני ביום 8.10.18.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 25.11.18.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 10.12.18.
התיק יובא בפני ביום 11.12.18.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.

ניתנה היום, י"ב אב תשע"ח, 24 יולי 2018, בהעדר הצדדים.