הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 14388-12-18

בפני: כב' השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובע
ש.ר
ע"י עו"ד רועי אסור

נגד

נתבעת

מנורה מבטחים לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד אוסנת ברוש

החלטה

מדובר בתיק המתנהל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975, בו נכותו הרפואית של התובע נקבעה על פי דין.
הצדדים ישלימו את מלוא ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים ושאלונים, אם יידרשו, הכול ברוח חברית ובשיתוף פעולה מלא, בתוך 45 יום ולאחר מכן לא תוגש כל בקשה בעניינים מקדמיים.
אם מי מהצדדים ימצא לנכון לבקש רשות לסתור את הקביעה ע"פ דין , בקשת רשות להבאת ראיות לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי תוגש לא יאוחר מיום 6.6.19. אי הגשת בקשה עד מועד זה תהווה הסכמה לנכות שנקבעה על פי דין.
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו עד יום 14.7.19.
הנתבעת תגיש תחשיב נזק מטעמה עד יום 22.9.19.
התיק יובא בפני ביום 23.9.19.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.

ניתנה ה יום, ג' אייר תשע"ט, 08 מאי 2019, בהעדר הצדדים.