הדפסה

בית משפט השלום קריית גת חע"ק 67576-06-16

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

שלום דייטל

הנאשם

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשם - בהעדר

פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
יש אישור מסירה לנאשמת אך אין התייצבות מצידה ( מוגש ומסומן ת/1).
מגיש תמונות (מוגש ומסומן ת/ 2 – המסמך יסרק)
הודעת התראה (מוגש ומסומן ת/ 3 – המסמך יסרק)
אישור בעלות על הנכס (מוגש ומסומן ת/ 4 – המסמך יסרק)
בתאריך 31.3.16, בשעה 11:00, ברח' מנחם בגין 3, סמוך לטיילת קרית מלאכי, השליך הנאשם פסולת בנין ולא פינה אותו על פי חוק העזר, אף על פי שנרשמה התראה בפניו, ובמעשים אלה לא מילא חובתו של בעל נכס לפנות פסולת בנין כדין, עבירה לפי סעיף 30 לחוק עזר קרית מלאכי.
#>
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 השעה 09:38 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשם, למרות שהוא זומן כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשם זומן לדיון ולא התייצב לכן ניתן לראותו כמי שהודה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותו בהעדרו. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשם עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשם כמי שבאי-התייצבותו הודה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעו בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.<#2#>

<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"ט סיוון תשע"ו, 05/07/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

ב"כ המאשימה, לענין העונש:
בנסיבות העניין , אבקש להותיר את הקנס המקורי.

<#6#>
גזר דין

הנאשם הורשע, בהעדרו, בעבירה לפי סעיף 30 לחוק עזר לקריית מלאכי ( שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [ להלן: "החוק"] בכך בתאריך 31.3.16, בשעה 11:00, ברח' מנחם בגין 3, סמוך לטיילת קרית מלאכי, השליך הנאשם פסולת בנין ולא פינה אותו על פי חוק העזר, אף על פי שנרשמה התראה בפניו, ובמעשים אלה לא מילא חובתו של בעל נכס לפנות פסולת בנין כדין, עבירה לפי סעיף 30 לחוק עזר קרית מלאכי, והכל כמפורט בכתב האישום.

לפי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשם ניתנה לו הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 730 ₪ או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשם בחר שלא לשלם את הקנס ושלא להתייצב למשפט ולפיכך נדון והורשע שלא בפניו.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, אני דן את הנאשם לתשלום קנס כספי בסך של 730 ₪.
הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשם.<#3#>

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ט סיוון תשע"ו, 05/07/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה