הדפסה

בית משפט השלום קריית גת חע"ק 67534-06-16

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

ממתקי הקריה בע"מ

הנאשמת
<#1#>

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשמת - בהעדר

פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
יש אישור מסירה לנאשמת אך אין התייצבות מצידה (מוגש ומסומן ת/1).
מגיש תמונות (מוגש ומסומן ת/ 2 – המסמך יסרק)
אישור פרטים (מוגש ומסומן ת/ 3 – המסמך יסרק).
מכתב התראה (מוגש ומסומן ת/ 4 – המסמך יסרק).
בתאריך 18.4.16, בשעה 10:00, ברח' הנגב קרית מלאכי, השליכה לתוך קרטוניה פסולת אשר אינה שייכת לקרטוניה ובמעשים אלו לא מילאה הנאשמת אחר הוראות הפקח בנוגע לאופן פינוי האשפה, עבירה לפי סעיף 25 ב' לחוק העזר העירוני.
<#2#>
הכרעת דין

הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 10:24 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשמת, למרות שהיא זומנה כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.

מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשמת זומנה לדיון ולא התייצבה לכן ניתן לראותה כמי שהודתה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותה בהעדרה. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשמת עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשמת כמי שבאי-התייצבותה הודתה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעה בעבירה שיוחסה לה בכתב האישום.<#2#>

<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"ט סיוון תשע"ו, 05/07/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

ב"כ המאשימה, לענין העונש:
בנסיבות העניין ובהמלצת בית המשפט, אבקש להותיר את הקנס המקורי.

<#6#>
גזר דין
הנאשמת הורשעה, בהעדרה, בעבירה לפי סעיף 25 ב' לחוק עזר לקריית מלאכי (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [להלן: "החוק"] בכך בתאריך 18.4.16, בשעה 10:00, ברח' הנגב קרית מלאכי, השליכה לתוך קרטונ יה פסולת אשר אינה שייכת לקרטוניה ובמעשים אלו לא מילאה הנאשמת אחר הוראות הפקח בנוגע לאופן פינוי האשפה, והכל כמפורט בכתב האישום.
על פי ההזמנה למשפט שקיבלה הנאשמת ניתנה לה הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 475 ש"ח או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשמת בחרה שלא לשלם את הקנס, ולא להתייצב למשפט ולפיכך נדונה והורשעה שלא בפניה.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, אני דן את הנאשמת לתשלום קנס כספי בסך של 475 ₪.
הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשמת.<#3#>

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ט סיוון תשע"ו, 05/07/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה