הדפסה

בית משפט השלום קריית גת חע"ק 46516-09-16

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

רחלי חזן

הנאשמת

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשמת - בהעדר
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
בתאריך 29.6.16, בשעה 13:20, נדרשה הנאשמת בכתב על ידי פקח העיריה לסלק שקיות אשפה הנמצאות מחוץ לדלת ביתה וכן הוזהרה כי במידה ומעשים אלו יחזרו על עצמם ירשם קנס בהתאם. בתאריך 3.7.16 בשעה 14:00 נמצא כי הנאשמת לא מילאה אחר הוראות הפקח ונמצאה שקית אשפה מחוץ לביתה, במעשים אלו לא מילאה הנאשמת אחר חובתו של מי שקיבל הודעה בדבר סילוק מפגע למלא אחריה, עבירה לפי סעיף 5 (ג) לחוק עזר עירוני.
מגיש התמונות – מוגש ומסומן ת/ 1 – המסך יסרק.
דוח הפקח – מוגש ו סון ת/ 1 - המסמך יסרק.
אישור מסירה – מוגש ומסומן ת/ 3 - המסמך יסרק.
אישור פרטים – מוגש ומסומן ת/ 4 – המסמך יסרק.
אבקש לדון את הנאשמת בהעדרה.
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 10:30 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשמת, למרות שהיא זומנה כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשמת זומנה לדיון ולא התייצבה לכן ניתן לראותה כמי שהודתה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותה בהעדרה. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשמת עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשמת כמי שבאי-התייצבותה הודתה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעה בעבירה שיוחסה לה בכתב האישום.<#2#>

ב"כ המאשימה, לענין העונש:

לענין העונש, אבקש קנס בסך של 730 ₪. הקנס הינו במתחם העונש ההולם בשים לב לנסיבות הענין.

<#6#>
גזר דין
הנאשמת הורשעה, בהעדרה, בעבירה לפי סעיף עבירה לפי סעיף 5 (ג) לחוק עזר לקריית מלאכי ( שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [ להלן: "החוק"], בכך שבתאריך 29.6.16, בשעה 13:20, נדרשה הנאשמת בכתב על ידי פקח העיריה לסלק שקיות אשפה הנמצאות מחוץ לדלת ביתה וכן הוזהרה כי במידה ומעשים אלו יחזרו על עצמם ירשם קנס בהתאם. בתאריך 3.7.16 בשעה 14:00 נמצא כי הנאשמת לא מילאה אחר הוראות הפקח ונמצאה שקית אשפה מחוץ לביתה, במעשים אלו לא מילאה הנאשמת אחר חובתו של מי שקיבל הודעה בדבר סילוק מפגע למלא אחריה, והכל כמפורט בכתב האישום.

על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשמת ניתנה לה הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 730 ש"ח או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשמת בחרה שלא לשלם את הקנס, ולא להתייצב למשפט ולפיכך נדונה והורשעה שלא בפניה.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, ומכיוון שסבורני שהקנס הינו בגדר מתחם הענישה ההולם, בשים לב לנסיבות העניין, אני דן את הנאשמת לתשלום קנס כספי בסך של 730 ₪.

הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.

המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשמת.<#3#>

<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ו, 27/09/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה