הדפסה

בית משפט השלום קריית גת חע"ק 38085-09-16

בעניין:
מדינת ישראל – קרית מלאכי

המאשימה
נ ג ד

פאיז בלוט

הנאשם

<#1#>
#>
נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשם - בהעדר
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
בתאריך 27.6.16, בשעה 11:00, ברח' ז'בוטינסקי 22, קרית מלאכי, נתפס הנאשם עוסק ברוכלות ללא היתר, במעשים אלה עבר הנאשם על איסור עיסוק ברוכלות ללא היתר מראש העיר וללא רישיון, עבירה לפי סעיף 23 (א' לחוק עזר עירוני, קרית מלאכי (בתי עסק, שווקים, רוכלות ובתי שחיטה), התשנ"ב - 1991.
מציג את דוח הפקח , את תכולת הרוכלות אשר נתפסה (מוגש ומסומן ת/ 1 – המסמך יסרק)
הנאשם סירב לחתום על קנס, ניתן לו במסירה ידנית - הזמנה למשפט וכתב אישום – מוגש ומסומן ת/ 2 – המסמך יסרק)
העתק כתב הדואר נשלח, לאל נתקבל חזרה מהדואר – מוגש ומסומן ת/ 3 – המסמך יסרק.
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 09:12 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשם, למרות שהוא זומן כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשם זומן לדיון ולא התייצב לכן ניתן לראותו כמי שהודה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותו בהעדרו. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשם עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשם כמי שבאי-התייצבותו הודה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעו בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.<#2#>
<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ו, 27/09/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

ב"כ המאשימה, לענין העונש:
לענין העונש, אבקש לציין כי חוק העזר איננו מופיע בצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) ולפיכך דרגת הקנס הינה מצוינת בסעיף 79 לחוק העזר ולא בצו המועצות המקומיות.
נפלה טעות בדוח וצוין 730 ₪.

<#3#>
גזר דין

הנאשם הורשע, בהעדרו, בעבירה לפי סעיף עבירה לפי סעיף 23 (א' לחוק עזר עירוני, קרית מלאכי (בתי עסק, שווקים, רוכלות ובתי שחיטה), התשנ"ב 1991, בכך שבתאריך 27.6.16, בשעה 11:00, ברח' ז'בוטינסקי 22, קרית מלאכי, נתפס הנאשם עוסק ברוכלות ללא היתר, במעשים אלה עבר הנאשם על איסור עיסוק ברוכלות ללא היתר מראש העיר וללא רישיון, והכל כמפורט בכתב האישום.
על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשם ניתנה לו הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 730 ₪ או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשם בחר שלא לשלם את הקנס ושלא להתייצב למשפט ולפיכך נדון והורשע שלא בפניו.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, ובשים לב לסכום שנרשם בטופס שנמסר לנאשם, ולאחר שמצאתי כי סכום הקנס הינו במתחם העונש ההולם, אני דן את הנאשם לתשלום קנס כספי בסך של 730 ₪.
הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשם.<#3#>

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ו, 27/09/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה