הדפסה

בית משפט השלום קריית גת חע"ק 38056-09-16

בעניין:
מדינת ישראל – עירית קרית מלאכי

המאשימה
נ ג ד

חב"ד מועדון נוער

הנאשמת
<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשמת - בהעדר

פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
בתאריך 17.7.16 בשעה 13:30 הוציאה הנאשמת צינור מתוך מבנה שברשותה, שפכה באמצעותו נוזלים לשטח ציבורי, במעשים אלו עברה הנאשמת על איסור לגרימת מפגע ושפיכת מים או נוזלים אחרים לרחוב, עבירה לפי סעיף 10 (ב) לחוק עזר עירוני קרית מלאכי (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים) התשמ"ח – 1988.
מבקש להציג לבית משפט תמונות ממקום האירוע – מוגש ומסומן ת/ 1 – המסמך יסרק.
העתק ממסירת הקנס ליעדו – מוגש ומסומן ת/ 2 – המסמך יסרק.
וכן פלט המעיד כי הנאשמת הינה מחזיקה במבנה – מוגש ומסומן ת/ 3 – המסמך יסרק.
אבקש לדון את הנאשמת בהעדרה.
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 09:20 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשמת, למרות שהיא זומנה כדין, וגם לא נמסרה מטעמה כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשמת זומנה לדיון ולא התייצבה לכן ניתן לראותה כמי שהודתה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותה בהעדרה. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשמת עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשמת כמי שבאי-התייצבותה הודתה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעה בעבירה שיוחסה לה בכתב האישום.<#2#>

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ו, 27/09/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

ב"כ המאשימה, לענין העונש:
לענין העונש, במקרה זה צוין בדוח שניתן לנאשמת קנס בגובה של 730 ₪, אולם בפועל הקנס בגין עבירה זו עומד על 320 ₪.
מדובר בעונש הולם ומידתי.

<#2#>
גזר דין

הנאשמת הורשעה, בהעדרה, עבירה לפי סעיף 10 (ב) לחוק עזר עירוני קרית מלאכי (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים) התשמ"ח – 1988, בכך ש בתאריך 17.7.16 בשעה 13:30 הוציאה הנאשמת צינור מתוך מבנה שברשותה, שפכה באמצעותו נוזלים לשטח ציבורי, במעשים אלו עברה הנאשמת על איסור לגרימת מפגע ושפיכת מים או נוזלים אחרים לרחוב, והכל כמפורט בכתב האישום.

על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשמת ניתנה לה הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 730 ש"ח או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשמת בחרה שלא לשלם את הקנס, ולא להתייצב למשפט ולפיכך נדונה והורשעה שלא בפניה.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, ונוכח הודעתו של ב"כ המאשימה שלפיה ניתן להעמיד את הקנס על סך של 320 ₪, מכיוון שסבורני שמדובר בעונש הולם ומידתי בשים לב לנסיבות הענין, אני דן את הנאשמת לתשלום קנס כספי בסך של 320 ₪.
הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשם.<#3#>

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ו, 27/09/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה