הדפסה

בית משפט השלום קריית גת חע"ק 35236-09-16

בעניין:
עירית קריית מלאכי

המאשימה
נ ג ד

אמנון יצחקוב

הנאשם

<#1#>
#>
נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשם - בהעדר
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
בתאריך 30.6.16, נדרש הנאשם על ידי פקח העיריה לסלק כלובים בעלי כנף המהווים מפגע ונמצאים ברשותו ברח' ויצמן 392/9, קרית מלאכי, בתוך 5 ימים. בתאריך 21.8.16 נמצא כי הנאשם לא מילא אחר הוראות הפקח וכי המפגע טרם סולק , במעשים אלו לא מילא הנאשם אחר חובתו של מי שקיבל הודעה בדבר סילוק מפגע למלא אחריה, עבירה לפי סעיף 5 (ג) לחוק עזר עירוני.
מבקש להציג התראה שניתנה לנאשם - מוגש ומסומן ת/ 1 – המסמך יסרק
אישור מסירה - מוגש ומסומן ת/ 2 – המסמך יסרק.
התראה מטעם הוטרינר העירוני - מוגש ומסומן ת/ 3 – המסמך יסרק.
וכן תמונות ממקום האירוע - מוגש ומסומן ת/ 4 – המסמך יסרק.
אבקש לדון את הנאשם בהעדרו.
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 10:20 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשם, למרות שהוא זומן כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשם זומן לדיון ולא התייצב לכן ניתן לראותו כמי שהודה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותו בהעדרו. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשם עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשם כמי שבאי-התייצבותו הודה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעו בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.<#2#>

<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ו, 27/09/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

ב"כ המאשימה, לענין העונש:
לענין העונש, נוכח העובדה שהנאשם מתעלם מדרישות המאשימה, נוכח העובדה כי מדובר במפגע חמור, אבקש להטיל כפל קנס בנסיבות האלה. הקנס המקורי 730 ₪.
הקנס הינו במתחם העונש ההולם בשים לב לנסיבות הענין.

<#6#>
גזר דין

הנאשם הורשע, בהעדרו, בעבירה לפי סעיף 5 (ג) לחוק עזר לקריית מלאכי ( שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [ להלן: "החוק"], בכך שבתאריך 30.6.16, נדרש הנאשם על ידי פקח העיריה לסלק כלובים בעלי כנף המהווים מפגע ונמצאים ברשותו ברח' ויצמן 392/9, קרית מלאכי, בתוך 5 ימים. בתאריך 21.8.16 נמצא כי הנאשם לא מילא אחר הוראות הפקח וכי המפגע טרם סולק , במעשים אלו לא מילא הנאשם אחר חובתו של מי שקיבל הודעה בדבר סילוק מפגע למלא אחריה, והכל כמפורט בכתב האישום.

על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשם ניתנה לו הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 730 ₪ או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשם בחר שלא לשלם את הקנס ושלא להתייצב למשפט ולפיכך נדון והורשע שלא בפניו.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, ומכיוון שסבורני שהקנס המבוקש הינו בגדר מתחם הענישה ההולם, בשים לב לנסיבות העניין, אני דן את הנאשם לתשלום קנס כספי בסך של 1460 ₪.

זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשם.<#3#>
<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ו, 27/09/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה