הדפסה

בית משפט השלום קריית גת חע"ק 20681-02-17

בעניין:
מדינת ישראל – עירית קרית מלאכי

המאשימה
נ ג ד

ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ

הנאשמת
<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשמת - בהעדר
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
יש אישור מסירה לנאשמת אך אין התייצבות מצידה ( מוגש ומסומן ת/1).
מגיש תמונות (מוגש ומסומן ת/ 2 – המסמך יסרק)
אישור בדבר מען (מוגש ומסומן ת/ 3 – המסמך יסרק)
אבקש לדון את הנאשמת בהעדרה.
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 09:35, לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשמת, למרות שהיא זומנה כדין, וגם לא נמסרה מטעמה כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשמת זומנה לדיון ולא התייצבה לכן ניתן לראותה כמי שהודתה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותה בהעדרה. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשמת עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשמת כמי שבאי-התייצבותה הודתה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעה בעבירה שיוחסה לה בכתב האישום.<#2#><#2#>
ניתנה והודעה היום י"ח שבט תשע"ז, 14/02/2017 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

ב"כ המאשימה, לענין העונש:

לענין העונש, אבקש קנס מקורי.

<#6#>
גזר דין
הנאשמת הורשעה, בהעדרה, בעבירה לפי סעיף 11 (א) לחוק עזר לקריית מלאכי ( שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [ להלן: "החוק"] בכך שביום 10/11/16 בשעה 09:00 ברחוב הבשור בקרית מלאכי השליכה פסולת משרדית מחוץ לפח האשפה ונמצאו בה ניירת המעידה ששייך לה. במעשים אלו עברה על איסור לזרוק אשפה במקום ציבורי או פרטי, אלא בכלי אשפה שהותקן כדין, והכל כמפורט בכתב האישום.

על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשמת ניתנה לה הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 320 ש"ח או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשמת בחרה שלא לשלם את הקנס, ולא להתייצב למשפט ולפיכך נדונה והורשעה שלא בפניה.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, ומכיוון שסבורני שהקנס הינו בגדר מתחם הענישה ההולם, בשים לב לנסיבות העניין, אני דן את הנאשמת לתשלום קנס כספי בסך של 320 ₪.

הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשמת.<#3#><#3#>

ניתנה והודעה היום י"ח שבט תשע"ז, 14/02/2017 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה