הדפסה

בית משפט השלום קריית גת חע"ק 12634-11-16

בעניין:
מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד
המאשימה
נ ג ד

יצחק חזיזה

ע"י ב"כ עו"ד
הנאשם

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד עדית יפת
הנאשם – בעצמו

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
יש אישור מסירה לנאשם אך אין התייצבות מצידו ( מוגש ומסומן ת/1).
מגישה תמונות של אי פינוי גזם – מוגש ומסומן ת/ 2 .
אבקש לדון את הנאשם בהעדרו.
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 09:20 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשם, למרות שהוא זומן כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשם זומן לדיון ולא התייצב לכן ניתן לראותו כמי שהודה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותו בהעדרו. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשם עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשם כמי שבאי-התייצבותו הודה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעו בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.<#2#>

<#2#>

ניתנה והודעה היום י"ד חשוון תשע"ז, 15/11/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט
ב"כ המאשימה, לענין העונש:
מבקשת כפל קנס, הוא לא התייצב לדיון במועד, למרות שזומן.

<#3#>
גזר דין

הנאשם הורשע, בהעדרו, בעבירה לפי סעיף 32 לחוק עזר לקריית מלאכי ( שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [ להלן: "החוק"], בכך שביום 25.9.16, בשעה 14:00, ברח' מול הבשור 26, קרית מלאכי, השליך פסולת גזם למדרכה ציבורית שלא במועד הפינוי אותו קבעה העיריה ובכך עבר על האיסור להניח ברחוב אשפת צמחים שלא במקומות, במועדים ובתנאים שקבעה העיריה, והכל כמפורט בכתב האישום.

על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשם ניתנה לו הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 320 ₪ או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשם בחר שלא לשלם את הקנס ושלא להתייצב למשפט ולפיכך נדון והורשע שלא בפניו.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, בשים לב לכך שהנאשם הגיש בקשה לביטול הקנס וזו נדחתה, ובכל זאת הנאשם לא התיצב לדיון, אני דן את הנאשם לתשלום קנס כספי מוגדל בסך של 480 ₪.
הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשם.<#3#>

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ד חשוון תשע"ז, 15/11/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה